Denník N

Školám ponúkame podporu aj know-how. Máme spoločný cieľ: Kvalitné vzdelanie pre všetky deti

Viac ako 20 škôl po celom Slovensku spolupracuje s Teach for Slovakia. Spolupráca im prináša učiteľov s inovatívnym prístupom k vyučovaniu, ktorí sú zároveň zapojení v leadership programe, aj medzinárodnú expertízu. Ako to celé funguje?

Roman Veverka
Roman Veverka, manažuje vzťahy s partnerskými školami Teach for Slovakia

„V partnerských školách ponúkame podporu riaditeľovi či riaditeľke, zdieľanie odborného know-how prostredníctvom workshopov alebo otvorených hodín pre učiteľov či pomoc pri organizácii Letných škôl,“ hovorí Roman Veverka, ktorý manažuje vzťahy s partnerskými školami. Spolu pracujú na tom, aby raz všetky deti mali šancu v živote uspieť.

Aká je štruktúra partnerských škôl Teach for Slovakia? 

Partnerské školy Teach for Slovakia máme zoradené podľa regiónov, v ktorých bývajú a pôsobia naši účastníci. Školy v nich nie sú zastúpené rovnomerne, lebo na niektorých miestach je ťažšie sa na školu dostať, keďže práca učiteľa je v istých regiónoch veľmi žiadaná, niekde je na pracovné miesta aj poradovník. Preto máme pomerne menej škôl v regiónoch Poprad – Spiš alebo Michalovce. Na druhej strane celkom veľkým regiónom sú pre nás Košice a okolie.

Od septembra 2019 zároveň pôsobíme okrem základných aj na stredných školách. Podarilo sa nám to vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja.

Značka Teach for Slovakia sa spája so školami z náročného prostredia. Čo to znamená?

Portfólio našich škôl je široké a pracujeme na nich s rôznymi výzvami. V istom zmysle každá naša škola má svoje náročné prostredie. Dokonca aj škola v Michalovciach, ktorá je hneď pri námestí za mestským úradom a niekto by povedal, že je neporovnateľná so školou na sídlisku Luník IX, má svoje výzvy a naši účastníci sa tam zapotia, lebo konkurencia ôsmich škôl v takomto meste robí divy. Takže definovať náročné prostredie je niekedy skutočne ťažké a radšej hovorím o školách, na ktoré nechodíme. Alebo lepšie povedané, chodíme sa tam pozrieť a inšpirovať, no nebudú typicky našou partnerskou školou. To sú školy výnimočné svojimi výsledkami, niekedy súkromné, pre nadané deti alebo vyberajúce poplatky za štúdium.


„Dnes sa hlásia samotné školy a ich riaditelia, že by mali záujem o spoluprácu. Najčastejšie to robia preto, lebo chcú do kolektívu učiteľov niekoho nového s iným prístupom, metódami alebo myšlienkami.“


Keď program na Slovensku v roku 2014 začínal a bol nový a neznámy, nebolo úplne jednoduché nájsť školy, ktoré by mali odvahu spolupracovať. Aká je situácia teraz? 

Prvé dva roky programu Teach for Slovakia hľadal partnerské školy hlavne náš CEO Stanislav Boledovič s pomocou členky správnej rady Hanky Chlupíkovej. Ja som zatiaľ ako účastník učil v Poprade a po nástupe na pozíciu, kde som pracoval so školami  a riaditeľmi, som ešte zažil dobu prehovárania a pracného hľadania toho jedného vytúženého miesta niekde na východe Slovenska. Dnes musím povedať, že sa situácia mení, aj vďaka budovaniu vzťahov v rôznych učiteľských, riaditeľských a vzdelávacích komunitách, a hlavne vďaka práci našich účastníkov na školách. Dnes sa hlásia samotné školy a ich riaditelia, že by mali záujem o spoluprácu. Najčastejšie to robia preto, lebo chcú do kolektívu učiteľov niekoho nového s iným prístupom, metódami alebo myšlienkami.

Čo musia školy preto urobiť, aby sa stali partnerom Teach for Slovakia? 

Keď chcú školy spolupracovať, tak sa mi potrebujú ozvať. Ďalej potrebujú byť na správnom mieste, lebo hoci by som veľmi rád mal partnerskú školu v Brezne, odkiaľ pochádzam, tak v tomto a ďalších regiónoch nepôsobíme. Ale aj keď vo vašom regióne nie sme, tak tam o rok môžeme byť, takže určite pre začiatok bude najlepšie napísať mi alebo zavolať.

Stretnutie klubu riaditeľov Teach for Slovakia s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou
Stretnutie klubu riaditeľov Teach for Slovakia s hlavnou školskou inšpektorkou Vierou Kalmárovou a verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou.

Aké benefity školy od Teach for Slovakia získavajú? 

Školám ponúkame štyri základné benefity, a to nadšených a schopných mladých učiteľov, inovácie v oblasti vzdelávania z domova i zo zahraničia, intenzívna podpora riaditeľovi či riaditeľke a tiež realizáciu akademických meraní, na základe ktorých sa vie škola ďalej posúvať. S každou školou si však individuálne dohadujeme ako našu podporu zamerať.

Okrem klasických partnerstiev so školami má Teach for Slovakia aj školy s intenzívnym partnerstvom. Tie sa nazývajú školami SWIP. Čo táto skratka a intenzívne partnerstvo znamená?

SWIP je skratka z anglického School with intensive partnership. Momentálne ich je päť a ponuku pre školy a ich zriaďovateľov obohacujeme o viacero vecí. Škole sa jeden deň do týždňa venuje zamestnanec Teachu, tzv. SWIP koordinátor. Jeho úlohou je aktívne komunikovať s vedením školy a zriaďovateľom, nastavovať a strážiť progres smerom k cieľom spolupráce. Na škole tiež pôsobí vyšší počet našich účastníkov.

Typicky máme na partnerských školách jedného či dvoch účastníkov, na škole na Luníku IX by to malo byť päť a o rok až osem. Tiež tam poskytujeme väčšiu podporu pre vzdelávanie učiteľov formou workshopov. Merania, ktoré na škole robíme, poskytujeme v širšom spektre a aj s možnosťou analýzy. Taktiež týmto školám vieme ponúknuť usporiadanie Letnej školy, čo je výhoda pre deti a rodičov. Okrem toho je viacero individuálne nastavených častí spolupráce – napríklad v Rokycanoch je to pomoc so špeciálnymi potrebami detí, ktorú riešime cez tútoring pre naše účastníčky, alebo na Luníku IX je to školenie Feuersteinovej metódy pre učiteľov.

Prednáška a diskusia pre klub riaditeľov so špecialistom na inkluzívne vzdelávanie Markom Penfoldom.
Prednáška a diskusia pre klub riaditeľov so špecialistom na inkluzívne vzdelávanie Markom Penfoldom.

Aké sú ciele do budúcna, čo sa týka partnerstiev so školami?

V budúcom roku by sme radi rástli v segmente stredných škôl, aby bol tento model spolupráce viac etablovaný v našom programe a naberali sme s ním viac skúseností. Zatiaľ učíme stredoškolákov len v Bratislave, čo by sme radi zmenili a pridali nové stredoškolské regióny.

Potrebujeme tiež stabilizovať existujúce regióny, lebo niektoré nemajú dostatočné zastúpenie našich účastníkov. Chceme, aby v regióne ideálne pôsobili štyri a viac účastníkov, aby mohli spoločne bývať, stretávať sa a podporovať, a aby sme ich vedeli efektívne školiť a mentorovať.

Roman Veverka bol účastníkom prvého ročníka dvojročného leadership programu Teach for Slovakia a pôsobil na základnej škole v Poprade. Po skončení programu sa pridal do organizačného tímu a prebral agendu partnerstiev so školami. Vedie svoj tím ako School Partnership Director a jeho úlohou je udržiavať a budovať nové partnerstvá so školami a zriaďovateľmi, organizovať klub riaditeľov a zabezpečovať komunikáciu vo veciach partnerstiev so školami.

 


ČO JE TEACH FOR SLOVAKIA?

Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, pôsobiacej v 53 krajinách sveta, zameriavajúcej sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní s dôrazom na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Na Slovensku pôsobí od roku 2014.

Záštitu nad programom na Slovensku drží prezidentka republiky Zuzana Čaputová a na jeho implementáciu dohliada 14-členná správna rada, v ktorej sú medzi inými Anna Chlupíková, dlhoročná riaditeľka školy, Viera Kalmárová, štátna školská inšpektorka, či Alena Kanabová z medzinárodnej spoločnosti Accenture. Program na Slovensku funguje pod organizáciou Manageria.

Programy v sieti Teach for All si počas svojej histórie vybudovali a navzájom zdieľajú know-how, ako pristupovať k vzdelávaniu žiakov z chudobného a náročného prostredia. Kľúčovými piliermi sú: motivácia, úzka spolupráca s rodičmi a komunitami, rozvoj charakteru a akademický posun. Unikátny prínos programov je v tom, že sa do vzdelávania snažia dostať nové talenty a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

Cieľom programu nie je – ako je často mylne vnímané – zlepšiť pár desiatok škôl, ktoré sú kvapkou v mori, ale prispieť k zlepšeniu celého školstva a úrovne vzdelania všetkých detí. Model Teach For All chce túto zmenu dosiahnuť tým, že priťahuje do školstva výnimočných mladých ľudí a pripravuje ich na dlhodobú životnú dráhu, aby prevzali a potom zvládli náročné role v systéme školstva, cez ktoré je možné realizovať systémovú zmenu. Veríme, že kriticky veľká skupina takýchto ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť z terénu a potom pôsobia dlhodobo v rôznych častiach systému školstva, dokáže byť kľúčovým katalyzátorom udržateľných zmien.


Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.