Denník N

Schizofrénia: Nová nádej na uzdravenie 1. časť

Diagnostikovanie ochorenia schizofrénie môže byť zničujúce. Možno sa snažíte pochopiť čo sa s vami alebo vašim blízkym deje, možno sa cítite zahanbene a skrývate sa pred svetom.

Ale mať schizofréniu neznamená, že nemôžete žiť plný a zmysluplný život.

Napriek rozšírenému mylnému názoru, že ľudia so schizofréniou nemajú šancu na zlepšenie, je realita oveľa nádejnejšia. Aj keď v súčasnosti neexistuje žiaden liek na  vyliečenie schizofrénie, môžete liečiť jej prejavy a to  pomocou liekov, svojpomocných stratégií a podporných terapií.

Keďže schizofrénia je často epizodická,  obdobia remisie často poskytujú dobrú príležitosť, aby ste začali využívať svojpomocnú stratégiu či liečebný plán, ktoré môžu pomôcť obmedziť dĺžku a frekvenciu budúcich epizód.

V skutočnosti máte väčšiu kontrolu nad zotavením, než si pravdepodobne uvedomujete. Väčšine ľudí so schizofréniou sa časom zlepšuje ich život, ak sa naučia žiť so svojou chorobu.

Čo znamená zotavenie pri schizofrénií?

Zvládanie schizofrénie je celoživotný proces. Zotavenie neznamená, že už nebudete mať žiadne ďalšie problémy z choroby alebo že budete vždy bez príznakov.

Znamená to, že sa učíte zvládať svoje príznaky, rozvíjať potrebnú podporu a vytvárať si plnohodnotný život.

Najúčinnejším prístupom je liečebný plán schizofrénie, ktorý kombinuje lieky,  svojpomocné, podporné služby a terapie.

Povzbudzujúce fakty o schizofrénii

  • Schizofrénia je liečiteľná. V súčasnosti neexistuje žiaden liek na schizofréniu, ale choroba sa dá úspešne liečiť a to tak, že sa liečia jej prejavy. Kľúčom je mať silný podporný systém.
  • Môžete si užívať zmysluplný život. Pri správnom zaobchádzaní je väčšina ľudí so schizofréniou schopná udržiavať vzťahy, pracovať alebo vykonávať iné zmysluplné činnosti, byť súčasťou svojej komunity a užívať si život.
  • To, že máte schizofréniu, neznamená, že musíte byť hospitalizovaný. Ak máte správne nastavenú liečbu a dodržujete ju, je oveľa menej pravdepodobné, že zaznamenáte krízovú situáciu, ktorá si vyžaduje hospitalizáciu.
  • Pri dodržiavaní liečebného plánu sa väčšine ľuďom so schizofréniou život zlepšuje. Mnoho ľudí so schizofréniou sa znovu zaradí do bežného života a dokonca môže byť choroba bez príznakov. Bez ohľadu na problémy, ktorým v súčasnosti čelíte, vždy existuje nádej.

 

Tip 1: Zapojte sa do liečby a svojpomoci

Čím skôr schizofréniu podchytíte a začnete liečbu so skúseným odborníkom , tým lepšie sú vaše šance na lepší život. Ak máte podozrenie, že vy alebo váš blízky prejavujú príznaky schizofrénie, okamžite vyhľadajte pomoc.

Úspešná liečba schizofrénie závisí od viacerých faktorov. Samotná medikácia nestačí. Je dôležité  sa vzdelávať o tejto chorobe, komunikovať so svojimi lekármi, terapeutmi či sociálnymi poradcami, vybudovať si silný podporný systém, prijímať svojpomocné opatrenia a držať sa svojho liečebného plánu.

Uskutočňovanie svojpomocných stratégií, ako je zmena vášho stravovania, zmiernenie stresu a hľadanie sociálnej podpory, sa nemusí javiť ako účinný nástroj na zvládnutie takej náročnej poruchy, ako je schizofrénia, ale môžu mať výrazný vplyv na frekvenciu a závažnosť príznakov, môžu zlepšiť ako sa cítite a  tým si zvyšujete svoju sebaúctu.

Liečba funguje najlepšie, keď vy, vaša rodina a váš lekársky  a sociálny tím spolupracujú.

 

Váš prístup k liečbe schizofrénie je dôležitý

Prijmite svoju diagnózu.  Proaktívna úloha pri liečbe a svojpomoci je rozhodujúca pre vaše uzdravenie. To znamená , že je potrebné urobiť zmeny zdravého životného štýlu, brať predpísané lieky a zúčastňovať sa lekárskych a terapeutických stretnutí.

Komunikujte so svojím lekárom.  Pomôžte lekárovi zabezpečiť, aby ste dostali správny typ a dávku liekov. Buďte čestný a vopred o vedľajších účinkoch, problémoch a ďalších problémoch s liečbou komunikujte s lekárom.

Využite svojpomocnú stratégiu a terapiu, ktoré vám pomôžu zvládnuť príznaky. Nespoliehajte sa len na lieky. Svojpomocné stratégie vám môžu pomôcť zvládať symptómy a získať pocit kontroly nad svojím zdravím. Podporná terapia vás môže naučiť, ako spochybniť klamlivé presvedčenia, ignorovať hlasy vo vašej hlave, chrániť pred relapsmi a motivovať k vytrvalosti v liečbe.

Stanovte a snažte sa dosiahnuť životné ciele. Schizofrénia neznamená, že nemôžete pracovať, mať vzťahy alebo zažiť  uspokojujúci život. Stanovte si pre seba zmysluplné životné ciele.

Nikdy  si sami neznižujte ani neprestaňte brať lieky.

Náhle zmeny dávkovania sú nebezpečné a môžu vyvolať relaps schizofrénie alebo iné komplikácie. Ak máte problémy s liekom alebo máte pocit, že ho nemusíte brať, povedzte to svojmu lekárovi alebo niekomu inému, komu dôverujete.

Získajte ďalšiu pomoc

Organizácia HUMANITÁR, n. o. poskytuje špecializované sociálne poradenstvo pre ľudí s duševným ochorením a i ich rodiny.

V rámci špecializovaného sociálneho poradenstva sa venujeme edukácií o chorobe, varovných príznakoch, spôsoby liečby, ale taktiež sa venujeme sociálnym otázkam, obnovení sociálnych kontaktov, obnovení pracovných zručností, hľadaní vhodnej sociálnej služby, pomoc pri úradných záležitostiach, individuálna pomoc, ktorú potrebujete.

Ďalšie tipy budú zverejnené v ďalších článkoch.

KONTAKT:

0948 625 188 ; poradenstvo@humanitar.sk

www.humanitar.sk

Autor: Zuzana Šeminská

 

 

Teraz najčítanejšie