Denník N

Petra Kotuliaková z Aj Ty v IT: Ženy v IT nie sú šprtkami, ktoré celý deň programujú a jedia iba pizzu

Petra Kotuliaková je zakladateľkou a riaditeľkou občianskeho združenia Aj Ty v IT, ktoré odstraňuje rodové stereotypy v IT sektore a zabezpečuje, aby technológie zohľadňovali potreby širokého spektra užívateľov bez ohľadu na ich pohlavie. V rozhovore sa dozviete, prečo je nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo, nízke zastúpenie žien v IT komunite, a prečo je celospoločensky dôležité a prospešné ho zvyšovať.

Čo bolo prvotným impulzom na vznik OZ Aj Ty v IT?

Pracovala som na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave a na chodbách som nestretávala takmer žiadne študentky. Tvorili asi iba 3 – 5 % všetkých študentov a nikto sa nezamýšľal prečo. S vedením sme preto začali uvažovať, čím to je a ako by sme mohli zvýšiť ich počet, a tak sme sa zamysleli nad aktivitami a podujatiami, ako študentky na fakultu prilákať.

Začiatky museli byť náročné – ako vyzerali, s čím ste sa museli potýkať?

Pri príprave prvého workshopu som bola celkom v strese, pretože som nepoznala štatistiky a pozadie tohto problému, a bála som sa, či naň príde dosť dievčat. Prišlo ich napokon prekvapivo veľa. Tam som si uvedomila, že majú záujem o technológie, chcú sa vzdelávať, no nikto si ich v tom veku nevšíma a nevenuje sa im. Na stredných školách sa na hodinách informatiky dievčatá cítia v úzadí, pretože chlapci sú častokrát skúsenejší a rýchlejší, čo v nich evokuje pocit, že do IT prostredia nepatria. Chýba im vysvetlenie, že informatika je o skúšaní a funguje na princípe pokus-omyl, čo je úplne normálne. Uvedomila som si, že problém teda nie je iba na slovenských informatických fakultách, ale aj na podobných fakultách v rámci celej Európy a sveta, a začína sa už samotnou výchovou dievčat.

Medzi vízie OZ Aj Ty v IT ste zaradili, aby na IT školách študovalo aspoň 30 % študentiek a na IT pozíciách pracovalo aspoň 40 % žien. Viete, v akých číslach sa pohybujeme v súčasnosti?

Na Slovensku máme v IT sektore 13 % žien, európske štatistiky hovoria o 16 %. Nakoľko sa v posledných rokoch v tejto sfére vytvára množstvo aktivít a osvety, uvedené čísla nerastú prudko. V roku 2012, kedy začalo fungovať OZ Aj Ty v IT, to však bolo na úrovni 3 – 5 %, takže môžeme pozorovať istý progres.

Čím je podľa vás spôsobené nízke zastúpenie žien v IT sektore?

Podľa posledných štúdií sa odchýlenie dievčat od oblasti technológií začína už vo veku 12 až 14 rokov, kedy sa deti začínajú viac profilovať. Všetci chcú zapadať do akejsi partie, byť súčasťou kolektívu, byť cool, avšak študovať techniku a matiku tak na prvý pohľad nepôsobí. Žiadne dievča nechce, aby bolo označované za šprtku, ktorá iba počíta príklady. Je mi strašne ľúto, že matematiku vnímame ako strašiaka, pretože je súčasťou nášho každodenného života. Pri svojej práci však vidím, že ak dievčatá podchytíme skoro a začneme s nimi pracovať včas, vieme ich posunúť ďalej. Nenútime ich študovať IT, iba im ukazujeme ďalšie možnosti a posúvame im informácie, ktoré im zároveň uľahčia výber ich budúceho smerovania.

Ďalším problémom je, že technológie sú veľmi ťažko uchopiteľné. Minulá generácia rodičov si, narozdiel od medicíny alebo práva, nevedela predstaviť, čo budú ich deti s IT vzdelaním robiť. Vo svojich predstavách videli zhrbenú programátorku, ktorá celý deň sedí pri počítači a je len pizzu, čo sa im samozrejme nepáčilo. Ich dcéra predsa rada komunikuje, je spoločenská a má rada cestovanie – takýto profil má však väčšina ľudí v IT priemysle!

OZ Aj Ty v IT funguje už ôsmy rok. Ak porovnáte situáciu žien v IT sektore v minulosti a v súčasnosti, myslíte si, že sa myslenie našej spoločnosti niekam v tomto ohľade posunulo?

Štatistiky hovoria, že akonáhle sa množstvo žien pracujúcich v nejakom odvetví preklopí cez 30 %, ďalší rast sa bude prirodzene nabaľovať. Kým však prídeme k tomuto číslu, chvíľu to potrvá. Na ženách, s ktorými sme spolupracovali od začiatku, už teraz vidíme pozitívne výsledky a máme od nich len dobré ohlasy. Nielen oni, ale aj firmy si začínajú uvedomovať výhody zmiešaných tímov, čomu sa veľmi teším. Mať ženy na technických pozíciach im pomáha pracovné kolektívy viac stmeliť, oživiť a zdynamizovať.

Čo sú podľa vás najväčšie stereotypy súvisiace s prácou žien v IT oblasti?

Najbežnejším stereotypom je, že ženy na to jednoducho nemajú vedomosti a znalosti. Vedecky však bolo dokázané, že mozog ženy sa nijako nelíši od mozgu muža. Rozdiel vzniká výchovou a vedením dieťaťa od útleho veku, ako aj možnosťami v jeho živote. Je to aj o tom, či svojím deťom do rúk podávame ružové a mäkučké hračky, alebo ich necháme hrať sa s predmetmi, ktoré rozvíjajú ich motoriku a zručnosti. Veľa (aj mentálnych) blokov tak vzniká už pri výchove rodičmi.

Často ma tiež pobaví, keď muži z IT tvrdia, že ženy nedajú do programovania toľko úsilia ako oni, že nedokážu presedieť nad kódom toľko času, a to predovšetkým kvôli rodinným povinnostiam. Je to však len o rozdelení si pracovného času. Aj tento stereotyp patrí k tým umelo vytvoreným – vedecky totiž neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by ženy nemali predispozície pracovať v IT.

Majú ženy v tomto sektore oproti mužom nejaké výhody?  

Tak ako neexistujú nevýhody, neexistujú ani výhody. Potrebujeme, aby boli technológie vytvárané rôznymi ľuďmi, aby ich neformovala iba jedna homogénna skupina, napríklad muži. Potrebujeme, aby odrážali potreby čo najširšieho spektra užívateľov, preto by sme ich tvorcov mali čo najviac diverzifikovať. Akonáhle prenecháme vývoj technológií iba jednej skupine ľudí, budú následne odzrkadľovať potreby len tej konkrétnej skupiny.

Kto je vaším najzásadnejším ženským vzorom v IT?

To je veľmi dobrá otázka, pretože nedostatok vzorov spôsobuje, že dievčatá sa týmto smerom nechcú uberať. Našťastie je ich na Slovensku stále viac a viac, napríklad veľmi rada spolupracujem s Máriou Virčíkovou, ktorá sa s veľmi kreatívnym kolektívom venuje vývoju hologramov. Pre mňa sú ale obzvlášť motivujúce dospelé ženy, častokrát po skončení vysokej školy alebo s rodinami, ktoré sa rozhodli študovať technológie. Tie zároveň inšpirujú aj svoje dcéry, pretože skončiť školu a získať diplom automaticky neznamená, že naše vzdelávanie sa skončilo. V dnešnej dobe sa musíme vzdelávať celý život.

Aké predpovedáte postavenie žien v IT vo vzdialenej budúcnosti – bude ich množstvo podľa vás prudko narastať?

Už za osem rokov fungovania Aj Ty v IT vidím, že sa situácia zlepšuje. Spočiatku sa nám smiali, keď sme chceli podporovať dievčatá, no teraz nás spoločnosť vníma ako seriózneho partnera a rozpráva sa s nami na úplne inej úrovni. Sú za tým predovšetkým výsledky. Predikcie hovoria, že v budúcnosti 80 % všetkých pracovných pozícií bude vyžadovať IT zručnosti. Znamená to, že všetci, či už muži alebo ženy, budú musieť podskočiť v technických zručnostiach. Vzhľadom na častejšie využívanie technológií v našom každodennom živote považujem za veľmi dôležité, aby ich vyvíjalo čo najširšie spektrum ľudí, a zohľadňovali tak potreby všetkých ich užívateľov. Ženy na to totiž majú, musia si len vydobyť priestor, do ktorého jednoznačne patria.

Petra Kotuliaková predstaví aktivity OZ Aj Ty v IT na PechaKucha Night Bratislava Vol. 46 Sensorium Edition. Podujatie z verejných zdrojov ako hlavný partner podporil Fond na podporu umenia.

Pripravila: Veronika Dologhová, Foto: Aj Ty v IT, Martin Haburaj

Teraz najčítanejšie

PechaKucha Bratislava

Zaujímavých ľudí z oblasti umenia, architektúry, dizajnu a spoločenského diania predstavujeme na pravidelných PechaKucha Night Bratislava aj na tomto blogu.