Denník N

Vytvorili sme aplikáciu, ktorá porovnáva mestské adresy. Čo všetko sa z nej môžete dozvedieť?

Viete koľko potravín, reštaurácií, herní, lekárni a barov máte vo Vašom meste? Koľko takýchto prevádzok je vo Vašom bezprostrednom okolí a v akých vzdialenostiach? Viete aká je „najlepšia adresa“ vo Vašom meste vzhľadom na počet prevádzok? A aká je najhoršia? Na koľko metrov by ste chceli mať potraviny, drogériu, reštauráciu aby ste našli Vašu vlastnú „najlepšiu adresu“?   

Dáta o prevádzkach a adresách zhromažďujú a spravujú naše mestá a obce. Ak však takéto údaje zostávajú len na papieri alebo v uzamknutých informačných systémoch, zostávajú nevyužité. Naopak, ak mestá a obce zverejňujú tieto dáta ako otvorené dáta – zdarma, strojovo spracovateľné a pod otvorenými licenciami, vďaka technológiám a dátovej analýze vieme veľmi rýchlo, presne a komplexne zodpovedať hore uvedené otázky.

Momentálne zverejňujú tieto údaje ako otvorené dáta  len 5 z celkového počtu 141 miest na Slovensku. Nad dátami týchto 5 miest sme vytvorili jednoduchú aplikáciu, ktorá Vám umožní na pár klikov spoznať časti miest detailnejšie vzhľadom na ich vybavenosť jednotlivými prevádzkami.

Ako aplikácia funguje 

Aplikácia ponúka používateľom 3 pohľady:

 • Vyhľadávanie a filtrovanie adries na základe  kritérií vzdialenosti rôznych typov prevádzok (potraviny, bar, lekáreň, fitness a i.) ,
 • Porovnanie 2 a viac adries a ich vzdialeností od rôznych typov  prevádzok,
 • Rebríček a mapa adries mesta podľa ich mediánových vzdialeností k prevádzkam.

Aplikáciu nájdete na tejto adrese:

Všetko na skok 

Do aplikácie sme zaradili 5 slovenských miest, ktoré poskytujú otvorené dáta o adresách a prevádzkach. Sú to Kežmarok, Žilina, Levice, Modra a Prešov.

Nižšie uvádzame popis základných funkcií aplikácie.

Vyhľadanie adresy

Prvá možnosť je vyhľadať adresy podľa vlastného nastavenia tak, aby mal používateľ všetky potrebné prevádzky vo vzdialenosti, aká mu vyhovuje. Údaje sú v metroch vzdušnou čiarou. Reálne údaje o vzdialenosti sú preto o čosi dlhšie. Odporúčame počítať s tým, že každých 300 metrov znamená približne vzdialenosť ktorú pešo prejdete za 5 minút. Voliteľnou funkciou je zobrazenie rôznych druhov prevádzok na mape, čo je možné pomocou filtra. Výsledkom navolených parametrov je potom počet adries, ktoré sa zobrazia na mape.

Porovnanie adries

V niektorých prípadoch si potrebuje používateľ porovnať viacero adries alebo si vybrať, ktorá z adries by mu najviac vyhovovala. Pomocou tejto možnosti si používateľ môže vybrať viacero adries, ktoré sa mu zároveň zobrazia na mape. V grafe vľavo dole sa zobrazí vzdialenosť každej adresy k najbližšej prevádzke podľa typu (napr. potraviny, lekáreň, atď.) Zároveň sa vpravo dole zobrazí mediánová vzdialenosť, ktorá je mediánom hodnôt pre každú kategóriu prevádzky, ktoré sú zobrazené v grafe. Adresy sú podľa nej zoradené od najlepšej adresy po najhoršiu.

Štatistika adries

Poslednou kartou sú štatistiky mesta, kde je zobrazený počet prevádzok podľa typov, vzdialenosť rôznych typov prevádzok k adresám v meste a napokon počty adries podľa toho aká je ich mediánová vzdialenosť od prevádzok. Tieto informácie tvoria prehľad a občianskej vybavenosti v meste.

Čo sme sa dozvedeli o mestách z aplikácie

Z 5 miest, ktoré sme spracovali do aplikácie má najlepšiu dostupnosť služieb Kežmarok, nasleduje Žilina, Prešov, Levice a na poslednom mieste skončila Modra.

Vypočítaná vzdialenosť odzrkadľuje aj to, ako presné a aktuálne sú údaje mesta o prevádzkach na svojom území.

Dostupnosť sme vypočítali na základe mediánu vzdialeností k najbližšej prevádzke daného typu (potraviny, kaviareň, atď.) a to pre každú jednu adresu v meste.

72% adries v Žiline má mediánovú vzdialenosť najbližšej prevádzky pre 14 kategórií prevádzok do vzdialenosti 600 metrov, čo je približne 10 minút pešo. V Modre je to však len 42%, v Leviciach 48% a v Prešove 46%. Nepotvrdilo sa teda, že veľkosť mesta alebo počet obyvateľov mesta má vplyv na kvalitu služieb. Záleží to skôr na počte a rozmiestnení služieb.

Z otvorených dát miest sa nám  nepodarilo zistiť, kde sú v meste umiestnené pošty. Vytiahli sme si ich preto z webovej stránky Slovenskej pošty keďže ide o jednu z často využívaných služieb, kde je často potrebné prísť osobne prevziať balík alebo list.

Najlepšiu dostupnosť pošty zo sledovaných samospráv malo mesto Kežmarok, mediánovo 559 metrov. Minimálna vzdialenosť v tomto meste je takmer 7 metrov, maximálna až 3,81 km. Nasledovala Modra, Prešov, Žilina a Levice.

Zaujímavé je pozrieť sa na to, ktoré mestá majú najlepšie optimalizovanú sieť pôšt – teda čo najväčší počet adries na 1 poštu a dobrú dostupnosť. Tu neexistujú jasní víťazi, keďže  Prešov aj Levice majú vysoký počet adries na 1 poštu a aj relatívne zlú dostupnosť. Naopak mestá Modra a Kežmarok majú nižší počet adries na 1 poštu a lepšiu dostupnosť. Paradoxne vyznieva mesto Žilina, ktoré má relatívne zlú dostupnosť pošty a naopak nízky počet obyvateľov na 1 poštu (teda veľa pôšt). Ak by sme mali teda dať samosprávam odporúčanie, to by smerovalo Žiline, ktorá by mala preveriť či je rozmiestnenie pôšt v meste optimálne. Obdobné analýzy by sa dali urobiť pre každý typ prevádzky a služby, ale aj pre školy, zdravotnícke zariadenia, MHD a mnoho ďalších.

Viac zaujímavostí z jednotlivých miest nájdete v našej aplikácii.

Záver

Naša aplikácia je využiteľná rôznymi skupinami používateľov.

Občania:

 • Pomáha nájsť vhodnú adresu na kúpu alebo prenájom nehnuteľnosti podľa preferencií používateľa,
 • Porovnáva 2 a viac adries, podľa toho ako zodpovedajú preferenciám používateľa.

Samospráva:

 • Umožňuje určiť, ktoré kategórie prevádzok sú v meste dobre dostupné a ktoré horšie,
 • Umožňuje určiť, ktoré adresy majú lepšiu a ktoré horšiu dostupnosť služieb,
 • Umožňuje analyzovať adresy v meste a určiť pre ne vzdialenosť k prevádzkam v metroch, ktorá sa dá využiť napríklad pre analýzu potenciálu rôznych dopravných módov (pešia, cyklistická doprava, MHD, atď.),
 • Umožňuje porovnať dostupnosť prevádzok medzi mestami s podobným charakterom výstavby.
 • Aplikácia sa dá rozširovať o rôzne dáta o bodoch záujmu napr. o školách, zdravotníckych zariadeniach, taktiež o napr. voľbu dopravného módu.

Podnikatelia:

 • Určenie atraktivity adresy z hľadiska dostupnosti služieb,
 • Porovnanie atraktivity adries z hľadiska dostupnosti služieb,
 • Porovnanie atraktivity miest a obcí z hľadiska dostupnosti služieb.

Ak vás zaujíma viac informácií o tom ako sme spracovávali dáta a ako je možné aplikáciu rozširovať, prečítajte si článok na našom webe.

Táto aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa

Teraz najčítanejšie

Alvaria

Sme občianske združenie Alvaria a od svojho vzniku veríme v potenciál dát, inovácií a informačno-komunikačných technológií. Sme presvedčení, že dáta majú potenciál transformovať spoločnosť, posúvať nás vpred a robiť lepšie rozhodnutia. Tento potenciál narastá, ak ide o dáta verejné. Tie nám hovoria, ako je spravovaná naša spoločnosť a štát.