Denník N

Matovič by sa mal deťom ospravedlniť, nie im navrhovať povinné rúška.

„Jedna z najväčších štúdií na svete zameraná na koronavírusy v školách, ktorá sa uskutočnila v 100 inštitúciách vo Veľkej Británii, potvrdila, že existuje len veľmi málo dôkazov o prenose vírusu do škôl“, tvrdí v The Times profesor Russell Viner, prezident Kráľovskej vysokej školy pediatrie a zdravia detí, člen vládnej poradnej skupiny SAGE v UK.

Profesor nepovedal nič  nového. ECDC (Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb), čo je agentúra EÚ, vo svojej správe Covid-19 u detí a úloha školského prostredia pri prenose Covid-19, okrem iného uvádza, že prenos z dieťaťa na dieťa je v školách neobvyklý a nie je primárnou príčinou infekcie SARS-CoV-2 u detí v období, počas ktorého navštevujú školu, najmä v predškolských a školských zariadeniach. Konštatuje tiež, že opätovné otvorenie škôl, nebolo spojené s významným zvýšeným prenosu v krajinách EÚ. V zhrnutí sa uvádza, že dôkazy zo sledovania kontaktov v školách a údaje z mnohých krajín EÚ naznačujú, že opätovné otvorenie škôl nebolo spojené s významným zvýšením prenosu.

The Lancet sa objavil nový článok „Stanovenie optimálnej stratégie pre opätovné otvorenie škôl, vplyv testovania, trasovania a riziko výskytu druhej epidemickej vlny Covid-19 vo Veľkej Británii: modelová štúdia“ (J. Panovska-Griffiths et.al., 3. augusta, 2020). Medzi autormi je aj vyššie citovaný profesor Russel Viner, čo je zaujímavé. V závere štúdie sa píše, že na „zabránenie druhej vlne Covid-19 bude potrebná komplexná a účinná stratégia izolácia – testovanie – trasovanie. Keď sa využívajú Fergusonove údaje a postupy v nejakej štúdii, automaticky vieme, že táto modelovacia metodológia nefunguje. Platí to, samozrejme, keď sledujeme recenzie, ktorých autori sa márne pokúšajú zistiť, prečo tieto modely vždy predpovedajú katastrofu.

Ústredná téza citovanej štúdie je v rozpore so všetkými údajmi, ktoré sú známe o prenose Covid-19 deťmi v školskom prostredí. Podľa WHO bolo doteraz hlásených minimum ohnísk, ktoré sa týkali detí a škôl. Podľa Marka Woolhouse, vedúceho epidemiológa a člena vládneho výboru SAGE „nie je známy prípad, keď učiteľ chytil koronavírus od žiaka.“ Je možné, že Matovič uvedenú štúdiu čítal a utvrdil sa v názore, že keď niečo nepodnikne, „druhá vlna“ dorazí do slovenských škôl.

Premiér Matovič navrhol konzíliu, aby prvé dva týždne školského roka nosili deti v triedach povinne rúška. Dôvodom je podľa neho to, že sa „vrátia desaťtisíce (detí) z dovoleniek v zahraničí“ a nie všetci rodičia sú zodpovední. „Viem, že to nebude úplne príjemné, ale je to mimoriadne dôležité opatrenie. Zďaleka sa totiž nepotvrdila teória, že deti Covid-19 neprenášajú,“ uzatvára.

„Jedna vec, ktorú sme sa naučili je, že deti vo veku 5 až 15 rokov sú minimálne zapojené do epidemiológie tohto vírusu,“ uviedol profesor Mark Woolhouse, epidemiológ infekčných chorôb na Edinburskej univerzite. Oddýchnutý Matovič si povedal, že keď ešte nie sú zapojené, tak budú a navrhol povinné rúška pre deti na prvé dva týždne v škole. Kde nabral, že je to „mimoriadne dôležité opatrenie“? Asi preto, že je jeho. Deti majú právo, aby im to zrozumiteľne vysvetlil.

Hubrisoidné nápady dominujú v úvahách premiéra, to už vieme. Ale takýto banán je veľké sústo aj pre psychológa. Už raz s deťmi vybabral. Keď mu profesor Krčméry navrhol začiatkom mája otvoriť škôlky a školy, odmietol ho. Obral deti o milióny vyučovacích hodín, teraz im chce nasadiť masky.

Kričte, pokiaľ môžete, lebo deti sú občania, ktorí sa nemôžu odvolať, ale môžu žiadať, aby premiér postupoval podľa článku 12 Bukurešťskej deklarácie detí EÚ. Spýtajte sa ho, či sú tie rúška  v Pandemickom pláne SR a ako sa vyspal predminulú noc.

Teraz najčítanejšie