Denník N

Vzdelávanie v exteriéri

Všeobecným cieľom fínskeho vzdelávania je maximalizovať potenciál každého jednotlivca a zabezpečiť všetkým ľuďom rovnaký prístup k vysoko kvalitnému vzdelaniu. S istou úľavou preto konštatujem, že sa nemusím zamýšľať nad tým, aké predškolské alebo školské zariadenie vybrať svojim deťom. Fínsko pristupuje k týmto dilemám tak, že najlepšia škôlka/škola je tá, ktorá je najbližšie.

Keď sme sa pred rokom sťahovali v rámci Fínska, bol už pár týždňov rozbehnutý školský rok. Dcéra nemohla (kvôli počtu detí)  prestúpiť do najbližšej predškolskej triedy, ale vôbec neľutujem. Predškolskú prípravu strávila v ,,lesnej” triede a bola to pre nás všetkých fantastická skúsenosť.

Najskôr niekoľko všeobecných informácií: predškolská príprava je vo Fínsku povinná pre všetky 6 ročné deti. Trvá denne 5 hodín a učitelia a učiteľky majú v zásade voľné ruky v tom, akým spôsobom budú túto prípravu realizovať.

Podľa Fínskej národnej agentúry pre vzdelávanie (Opetushallitus) je zmyslom predškolskej prípravy ,,osvojiť si základné zručnosti, vedomosti a schopnosti v rôznych oblastiach podľa veku a individuálnych možností. Základom je učenie hrou.”

Národné curriculum definuje hlavné ciele a nosné témy vzdelávania, ale necháva veľký priestor pre lokálne variácie. Ciele predprimárneho vzdelávania sú definované v okruhoch: formy vyjadrovania, bohaté jazykové schopnosti, ja a komunita, ja a moje prostredie a rast a rozvoj. Základom je rozvoj myslenia a učenia, kultúrnych kompetencií, interakcie a vyjadrovania, starostlivosť o seba a denné zručnosti, rozvoj gramotnosti, podpora participácie, rozvoj technologických zručností.

Deti v našej, lesnej predškolskej absolvovali každý deň 5 hodín vyučovania v prírode. Pokým to počasie dovolilo, jazdili denne na bicykloch, alebo trávili celý deň v lesnej chate pri jazere, ktorá je vo vlastníctve nášho mesta. Celý rok pracovali na projekte zameranom na najväčšie jazero, ktoré je v našej obci a ktoré malo veľký kultúrny význam na prelome  19. a 20. storočia – žili a tvorili v jeho blízkosti významné fínske osobnosti výtvarného, literárneho i hudobného života.

Písanie ceruzkami nemusí byť jedinou alernatívou. Foto – archív autorky

Deti písali alternatívne drievkami do hliny, prstom do piesku na pláži, tvorili písmená abecedy z prírodných materiálov a hlavne, behali veľkú časť dňa po lese. Sledovali prírodu, rastliny, zvieratá. Fínsky vzdelávací systém je výborný v tom, že ak deti niečo zaujme, majú pedagógovia voľné ruky a môžu sa tejto téme venovať. Tak sa naše deti venovali napríklad dážďovkam. Okrem vedomostí o týchto živočíchoch, ktoré hľadali spoločne s učiteľkami v knihách v knižnici a na internete, dážďovky tvorili či kreslili a dokonca sa ich snažili chovať v interiéri. Mali v triede akvárium, do ktorého nabrali hlinu, rôzne listy, konáriky a pod. Do  takto pripraveného prostredia vložili pár dážďoviek. Hlinu zavlažovali, doberali novú a pozorovali niekoľko mesiacov, čo dážďovky vlastne robia a ako žijú.

Vytvorte si vlastné meno z toho, čo nájdete okolo. Foto – archív autorky

Veľmi často priamo v lese tvorili nejaké umelecké dielo, alebo skrýšu. Nešlo pritom len o pohyb a pobyt v lesnom prostredí, zmyslom bolo učiť sa mimo interiéru a prostredníctvom alternatívnych, prírodných, materiálov.

Rozvoj logického uvažovania v lesnom prostredí – doplň radu: kameň, šiška, ihličie, kameň, šiška, ihličie, kameň… Foto – archív autorky

Pozitívne dopady vzdelávania v exteriéri potvrdili viaceré štúdie. Má podporovať akademické úspechy, sebadisciplínu, kognitívne funkcie, redukovať stres, pomáhať k lepšiemu fyzickému zdraviu. Zaznamenané sú pozitívne dopady na detskú kreativitu, riešenie problémov a emocionálny i intelektuálny rozvoj. Učenie v prírode podporuje tímovú spoluprácu a socializáciu detí.

Napriek tomu, že fínske deti trávia vonku veľa času, sú i tu lesné škôlky skôr výnimočné. Ich pozitívny vplyv je neodškriepiteľný a som rada, že sme si týmto zážitkom prešli. Náš jediný vklad bol do dobrého nepremokavého oblečenia a obuvi. Ak teda zvažujete lesnú škôlku na Slovensku, určite choďte do toho.

Použité zdroje pri písaní článku:

  1. Finnish education in a nutshell – https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/finnish_education_in_a_nutshell.pdf
  2. Haq Nawaz & Sarah Blackwell – Perceptions about Forest Schools – Encouraging and Promoting Archimedes Forest Schools
  3. Peter Bentsen & Ambra Burls – Outdoor education, life long learning and skills development in woodlands and green spaces: the potential links to health and well-being
  4. Liz O´Brien – Learning outdoors: the Forest School approach

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Ľubica Vyšná

Som rozpoltená medzi dve krajiny. Jedna už nie je úplne mojím domov a tá druhá sa ním ešte úplne nestala. Aj o tom budú moje príspevky. O živote vo Fínsku, aj o živote na Slovensku. A aj o kadečom inom. Príjemné čítanie! V angličtine som začala viac blogovať na vlastnej stránke: www.mysalmiakkilife.fi