Denník N

Ako koronavírus schladil chuť podnikať

Pandémia koronavírusu urobila škrt cez rozpočet takmer každému podnikateľovi. Firmy, malé i veľké, boli prinútené prejsť zo dňa na deň do krízového režimu.

Obavy z neistej budúcnosti utlmili aj chuť púšťať sa do nového biznisu. Podnikateľský apetít na Slovensku klesol na historické minimá, v niektorých regiónoch zamrzol úplne.

Obchodný register: ani stopa po kríze

Prvý obraz o tom, ako koronakríza ovplyvnila ochotu ísť do podnikateľského registra, môže poskytnúť Obchodný register SR. Povinnosť zápisu do registra majú všetky typy obchodných spoločností, družstvá, ale aj ďalšie právnické osoby, ktorým túto povinnosť ukladá zákon.

Čo prezrádzajú dáta:

  • V marci 2020 bolo do obchodného registra zapísaných celkovo 2 115 nových subjektov, v apríli 1 631.
  • Ak v štatistikách odhliadneme od decembrových údajov, ktoré bývajú tradične najnižšie, počet novovzniknutých podnikateľských subjektov bol naposledy nižší v septembri 2017 (1 616).
  • Do obchodného registra bolo počas prvých šiestich mesiacov tohto roka zapísaných celkovo 12 762 novovzniknutých subjektov. Od roku 2010 bolo toto číslo vyššie len raz: v minulom roku.

Prečo nepodľahnúť optimizmu? Podľa uvedených dát nemala koronakríza a dočasné vypnutie ekonomiky prakticky žiadny vplyv na podnikateľský apetít na Slovensku. Hodnotiť ho ale výlučne cez štatistiky nových zápisov do obchodného registra by bolo zavádzajúce.

Samotný zápis je zavŕšením príprav vzniku a založenia každej obchodnej spoločnosti. Takýto proces môže trvať aj niekoľko týždňov. Zápisy, ktoré sa v obchodnom registri objavili v marci a apríli, preto odzrkadľujú chuť podnikať pred vypuknutím koronakrízy, nie počas nej.

Odlišný príbeh: živnostníci

Diametrálne odlišný pohľad na rozhodnutie ísť do podnikateľského rizika ponúkajú štatistiky novovydaných živnostenských oprávnení.

Začať podnikať ako samostatne zárobkovo činná osoba je „osobnejšie“ – živnostník ručí za svoje záväzky (na rozdiel od väčšiny obchodných spoločností) celým svojím majetkom, rozhodnutie ísť do podnikateľského rizika je teda lepším barometrom biznisového apetítu.

Čo prezrádzajú dáta:

  • V marci bolo vydaných 1 570 nových živnostenských oprávnení, v apríli len len 823.
  • Oba mesačné údaje sú výrazne nižšie ako v predchádzajúcom období. Pre porovnanie – v roku 2019 bolo v priemere vydaných takmer 2 400 nových oprávnení každý mesiac (január až november 2020).
  • Aprílový údaj znamená najnižší mesačný prírastok nových živností najmenej od roku 2015 (pokiaľ neberieme do úvahy tradične nízke prírastky v poslednom mesiaci roka).

Nulový apetít. Pokles chuti začať nový biznis v čase uzavretia ekonomiky je viditeľný nielen na celoslovenských štatistikách, ale i na dátach z jednotlivých regiónoch.

  • V marci 2020 boli nové živnostenské oprávnenia vydané fyzickým osobám (podnikateľom) v každom zo 79 okresov na Slovensku.
  • V 16 z nich bol počet vydaných oprávnení len jednociferný, rekordérom s najnižším počtom – jeden – bol okres Medzilaborce.
  • Najviac – po 47 nových živnostenských oprávnení – bolo v marci vydaných v okresoch Nitra a Nové Zámky.
  • V apríli sa po prvýkrát objavil v štatistikách aj okres, v ktorom počas celého mesiaca nebolo fyzickej osobe vydané ani jediné nové oprávnenie podnikať (Kysucké Nové Mesto).

Teraz najčítanejšie