Denník N

pozemkové úpravy: akú cenu má projektant pozemkových úprav?

nech používame akékoľvek argumenty o tom, aké sú pozemkové úpravy potrebné, je to ako hádzať hrach na stenu. hoci ministerstvo pôdohospodárstva sa tvári, že pozemkové úpravy chce, robí presný opak. a nevyužíva ani tie, ktoré sú platené z fondov európskej únie. skúsim to preto ináč: aké hodnoty vyprodukovali projektanti pozemkových úprav? každý projektant doteraz ušetril štátu v priemere asi 5 miliónov eur. málo?

Ak by sa pozemkové úpravy vykonávali podľa návrhu opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav trvali by asi 30 rokov a stáli by zhruba jednu miliardu. toľko by stála aj komplexná pozemková reforma.

Zhodnotenie pozemkových úprav je skutočne ťažké, lebo ich dôsledky sa prejavia až po rokoch, zasahujú do rôznych oblastí a odvetví. prínos pozemkových úprav sa však dá ilustrovať na pomerne jednoduchom prípade: infraštruktúra štátu, postavená na cudzích pozemkoch. Pred časom vláda hovorila o 3 miliardách potrebných na vysporiadanie vlastníckych vzťahov, a ak štát nebude konať, tak ho bude stáť 6 miliárd, lebo ceny a nároky rastú každým dňom.

Ak by štát vykonal pozemkové úpravy, tak by ho to stálo 1 miliardu a vysporiadal by pozemky aj pod infraštruktúrou. A rozdiel 5 miliárd, hoci v tomto okamihu fiktívnych úspor, ale v budúcnosti reálnych, je trochu veľký hazard ich nevykonávať. A to len jedna časť výsledkov pozemkových úprav.

Vybral som si veľmi jednoduchý príklad, pochopiteľne z vlastnej skúsenosti: ako projektant pozemkových úprav som vysporiadal počas trvania projektov približne 70 hektárov pozemkov, ktoré by musel štát alebo samosprávne kraje majetkoprávne vysporiadať, teda inými slovami vykúpiť. tých 70 hektárov sú cesty, 1., 2. a 3. triedy, rýchlostné komunikácie, diaľnice, vodné toky, chránené územia a podobne. Cena za meter štvorcový pri výkupoch alebo vyvlastnení sa pohybuje na úrovni zhruba 7 Eur/m2, pričom v blízkosti hlavného mesta, krajských miest atakuje hranicu 100 Eur/m2. Ak budeme uvažovať o cene 7 Eur/m2, tak som ušetril štátu okolo 5 miliónov Eur. Na spracovaní vyše štyristo projektov pozemkových úprav sa podieľalo skoro 130 projektantov a pozemkové úpravy vykonávali podobne. Tiež vysporiadali ďalšie stovky hektárov pozemkov pod infraštruktúrou štátu, obcí a miest. Spolu to je to skoro 600 miliónov Eur, ktoré už nebude musieť štát vlastníkom zaplatiť. Ale ostáva ďalších 2900 katastrálnych území a ďalšie miliardy, ktoré bude musieť štát vlastníkom vyplatiť. Problém je aj v tom, že štát spravil normu z vykupovania pozemkov a umožnil aj špekulatívne konanie a chce v ďalej pokračovať.

Pri vysporiadaní týchto pozemkov sa v prvom rade použili pozemky vo vlastníctve štátu, a ak štát nemal dostatok pozemkov, poskytli vlastníci výmeru zo svojich vlastných pozemkov, aby pomohli štátu. a spravili to nezištne. a ak štát nebude vykonávať pozemkové úpravy, tak neguje dobrú vôľu týchto a ďalších vlastníkov. Myslím, že za komplexné vysporiadanie pozemkov sú ochotní zaplatiť aj takúto cenu.

Tých vyše štyristo projektov pozemkových úprav stálo skoro 140 miliónov Eur. Ak by MPaRV vedeli aspoň trochu počítať, tak čistý, síce hypotetický zisk vykonania projektov pozemkových úprav je 410 miliónov Eur, čo je rozhodne viac, ako dal štát na pozemkové úpravy.

Vážený pán minister, vážený pán štátny tajomník, začnite konať a začnite vykonávať pozemkové úpravy. Nedlhujete to nám, ale vlastníkov, užívateľom a všetkým občanom tohto štátu.

A ak každý projektant ušetril tomuto štátu okolo 5 miliónov eur, je nejaký dôvod pozemkové úpravy nevykonávať?

 

 

 

Teraz najčítanejšie