Denník N

Zdravotníctvo na Slovensku môže v roku 2021 zažiť šok

Politická jeseň a záver roka môžu uštedriť slovenskému zdravotníctvu knokaut. Pre viaceré organizácie, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, končí tzv. exekučná amnestia. Nemocnice v správe krajov môžu mať počnúc 1. januárom 2021 vážny problém.

Jeseň bude pre rozhodnutia v zdravotníctve veľmi dôležitým obdobím. Poslanci NR SR a súčasná vláda majú krátke štyri mesiace na to, aby vyriešili závažný problém, ktorý môže vybuchnúť 1. januára 2021. Vtedy prestane platiť tzv. exekučná amnestia pre zdravotnícke zariadenia. Podľa § 102c ods.3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sú viaceré zdravotnícke zariadenia chránené pre exekúciami. Podľa aktuálne platného zákonného znenia pod exekúcie nemôže spadať napríklad „majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti“, t.j. krajskej nemocnice.

Právna úprava na konci roka končí a politický klasik by povedal, že zákonodarcovia predĺžia jej účinnosť. Koniec koncov tak tomu bolo aj v minulosti, keď poslanci riešenie spomínaného problému odsunuli na budúcnosť. Ibaže v tomto roku je problém hlbší a jeho „riešenie“ nebude také jednoduché a možné ako v minulosti.

…Pretože
V máji tohto roka sa generálny prokurátor SR obrátil na Ústavný súd SR. Podľa neho je uvedené zákonné ustanovenie v rozpore s Ústavou SR. Ústavný súd SR sa vecou ide zaoberať a teda problematiku protiústavnosti tzv. exekučnej amnestie pre zdravotnícke zariadenia nepokladá za lacný výkrik do tmy zo strany generálnej prokuratúry. Aktuálne platná selektívna ochrana pred exekúciami môže porušovať princíp rovnosti a javí sa ako diskriminačná. Akokoľvek, Ústavný súd má v rukách jednu z najzávažnejších vecí, o ktorej bude rozhodovať práve v tomto období.

Záväzky nemocníc sú vážny problém
Téma by nemusela páliť tak, ako si môže myslieť čitateľ tohto blogu, pretože po procesoch oddlženia by nemocnice mali mať svoje záväzky voči obchodným spoločnostiam vysporiadané. Nie je tomu tak. Aj po oddlžení zo strany štátu majú nemocnice záväzky v nezanedbateľných hodnotách. Uvediem príklad, do ktorého vidím o niečo viac.

Záväzky Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach sú v miliónových číslach, a to aj po procese oddlžovania. Problematické sú najmä záväzky voči obchodným spoločnostiam, ktoré do procesov oddlženia svoje záväzky neprihlásili. V prípade bojnickej nemocnice svoje záväzky vo výške cca 2 mil. eur neprihlásila spoločnosť BFF Central Europe s.r.o., resp. Magellan Central Europe s.r.o. s poľskou vlastníckou štruktúrou. Spoločnosť Magellan navyše skupuje záväzky od iných spoločností. Nemusíte byť zbehlý na to, aby ste pochopili, že nezapojením sa do procesu oddlženia tejto spoločnosti z môjho pohľadu nemusí ísť o peniaze. Tejto spoločnosti môže ísť o samotnú nemocnicu. V kombinácii s končiacou exekučnou amnestiou to pre zdravotníctvo znamená výbušný koktail.

Aj keby ÚS rozhodol o ústavnosti vyššie spomínaného paragrafového znenia, potom majú poslanci iba niekoľko týždňov na ochranu nemocníc. Ak neurobia nič, od 1. januára 2021 naše nemocnice prestanú byť chránené pred vymáhaním záväzkov cez exekúcie. A na to môžeme doplatiť my všetci, pacienti.

Na druhej strane, možné predĺženie účinnosti zákonného znenia by bolo opätovne iba ďalším nesystémovým politickým riešením problému v našom zdravotníctve. Navyše by išlo o riešenie, ktoré nevykazuje žiadnu mieru odbornej kreativity. Žiaľ, zdá sa, že uvedené politické rozhodnutie vážneho problému je v aktuálnej situácii pre krátkosť času a pre limity štátneho rozpočtu jediným možným riešením.

Teraz najčítanejšie

Michal Ďureje

Poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja a hovorca mesta Prievidza.