Denník N

Review: Claudine Monteil: Milenci slobody – Beauvoir a Sartre

Strhujúco nádherný, ale zároveň zložitý život Simone a Jean-Paula

Autorka napísala hodnovernú a zamysleniahodnú knihu o dvoch veľkolepých francúzskych mysliteľoch, spisovateľoch a filozofoch 20. storočia – o Simone de Beauvoir a Jean-Paul Sartrovi, ktorých životy a diela ostávajú fascinujúce aj v tomto storočí. Formálne dielo obsahuje 7 kapitol na menej ako 300 stranách, poznámky autorky, referencie a zoznam diel de Beauvoir a Sartra. Napriek tomu, že publikácia vyšla v roku 1999 vo Francúzsku (Calmann-Lévy), český preklad je k dispozícii až po viac ako 20 rokoch. (Knihu vydalo vydavateľstvo Grada v roku 2020.)

Zaujímavé na diele je najmä to, akým štýlom je napísané. Pokiaľ by čitatelia očakávali (z názvu knihy) stereotypný romantický príbeh dvoch ľudí, boli by sklamaní. Každá kapitola zahŕňa historické a politologické fakty, ktoré ovplyvňovali týchto dvoch autorov počas ich osobného aj pracovného života, individuálne, ale aj spoločné ciele a činy Jean-Paula a Simone najmä počas ich života v Paríži, ale aj návštev Ameriky a iných krajín. V jednotlivých kapitolách sa títo dvaja protagonisti ´striedajú´, a popisujú spoločenské, ako aj osobné udalosti, ktoré zažili v rôznych časových obdobiach. Ich vzájomná úcta, rešpekt a láska je zrejmá z každého ich listu, hoci obaja si radi užívali spoločnosť iných milencov.

Po prečítaní knihy, ktorá je skôr napísaná ako reportáž, je možné lepšie porozumieť filozofickým úvahám obidvoch autorov. Výhodou autorky ostáva fakt, že Simone aj Jean-Paul boli jej dobrými priateľmi, s ktorými sa často rozprávala, a teda dokázala vierohodne vystihnúť ich myslenie. Čitateľ tak dokáže lepšie preniknúť do ich životov, lepšie uchopiť vojnové udalosti a ich vplyv na kultúrnu obec toho obdobia. Kniha je vhodná pre všetkých, ktorí obľubujú históriu, Simone de Beauvoir a Jean-Paul Sartra.

O autorke: Claudine Monteil (*1949) je francúzska spisovateľka, historička, aktivistka v boji za ženské práva a bývalá diplomatka. Bola blízkou priateľkou Simone a jej sestry, maliarky Hélène, ako aj Jean-Paula. Na základe štúdia života a literarárnych diel Simone de Beauvoir obdržala titul Ph.D. Je aj autorkou diel ´Sestry Beauvoirové´ a prvej biografie Evy Curie, najmladšej dcéry Pierra a Marie Curie.

Literatúra:
Monteil, C. (1999/2020). Milenci svobody: Beauvoirová a Sartre. Velikáni francouzské literatury. Myslitelé. Milenci. Praha: Grada Publishing, a.s.

https://www.linkedin.com/in/claudine-monteil-35686baa/?originalSubdomain=fr

Teraz najčítanejšie