Denník N

Prečo Machnáč?

Založili sme neziskovú organizáciu Spoločnosť Jaromíra Krejcara, ktorá má jediný cieľ – záchranu liečebného domu Machnáč.

Liečebný dom Machnáč je mimoriadne hodnotným architektonickým dielom postaveným v  období medzivojnovej Československej republiky. Ide o ikonickú funkcionalistickú stavbu európskeho významu. Autorom liečebného domu je významný pražský architekt Jaromír Krejcar (1895 – 1950), ktorý pri jeho návrhu zúročil nielen technologický a invenčný pokrok danej doby, ale aj dobové chápanie humanizmu, sociálnej rovnosti a komunitného zdieľania života.

Machnáč je zástupným príkladom budovania moderného Slovenska v medzivojnovom období, je architektonickým obrazom rodiacej sa mestskej a občianskej spoločnosti. Väčšina architektonických diel Jaromíra Krejcara sa nezachovala. Liečebný dom Machnáč je tak pravdepodobne poslednou stavbou, na ktorej možno aj dnes obdivovať majstrovstvo totoho vynikajúceho architekta v pôvodnom stave. Záchranou a obnovou budovy Machnáča by tak Slovensko získalo architektonickú pamiatku svetového formátu v pôvodnej autentickej forme.

Momentálny stav budovy je však katastrofálny. Privatizácie deväťdesiatych rokov, neustále zmeny vlastníckych vzťahov, ako aj nejasné pozadie skutočných majiteľov sa podpísali pod devastáciu budovy. Vlastníci nezohľadňovali sanačné potreby budovy  a nerešpektovali ani požiadavky Krajského pamiatkového úradu vo vzťahu k údržbe tejto národnej kultúrnej pamiatky. Mnohé pôvodné architektonické prvky, napríklad pôvodný inventár navrhnutý Jaromírom Krejcarom sú úplne znehodnotené. Ďalšie sa ešte dajú zachrániť, reštaurovať, či rekonštruovať, ale čas na túto prácu sa však dramaticky kráti. Ak sa nepristúpi k okamžitému zakonzervovaniu budovy, v najbližších rokoch bude nenávratne zničená.

Machnáč, Trenčianske Teplice

Z tohto dôvodu sme v apríli tohto roku založili neziskovú organizáciu s názvom Spoločnosť Jaromíra Krejcara, ktorá má jediný cieľ – záchranu a obnovu bývalého liečebného domu Machnáč.

Vznik neziskovej organizácie je vyústením predošlého občianskeho a kultúrneho úsilia umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia. Cieľom inštitucionalizácie týchto aktivít je systematická práca postavená na odborných, právnych, ekonomických, grantových, ale aj kultúrnych a participatívnych činnostiach. Spoločnosť tak bude spájať odborníkov, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, samosprávu, podnikateľský a bankový sektor, grantové schémy a médiá v prospech záchrany Machnáča a to na národnej, „československej“ aj európskej úrovni. Zakladateľmi organizácie sú rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bohunka Koklesová a autori Opustenej (re)kreácie, fotografka Andrea Kalinová a architekt Martin Zaiček. Členmi správnej rady Spoločnosti Jaromíra Krejcara sú okrem zakladateľov aj prorektorka Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ľubica Vitková, profesorka Henrieta Moravčíková a primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková.

Ako najťažšie sa javí úplný základ a to vysporiadanie majetkových práv, ktoré je nevyhnutným predpokladom na realizáciu zámeru záchrany. Podrobnejšie sa o tom dočítate v článku tu.

Teraz najčítanejšie

Liečebný dom Machnáč

Naším dlhoročným cieľom je záchrana Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Z toho dôvodu sme založili neziskovú organizáciu Spoločnosť Jaromíra Krejcara, pomenovanú podľa architekta stavby. Na tomto blogu vám priblížime túto významnú stavbu, jeho architekta ako aj naše aktivity, ktoré pre jeho záchranu robíme. https://jaromirkrejcar.com/