Denník N

poľnohospodárstvo: novelizácia zákona č.504/2003 z.z. podľa vzoru sns

nie nepomýlil som sa, klub SaS predložil po dohode s MPaRV novelu zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy tak, aby obišli všetky obmedzenia, týkajúce sa novelizácie zákonov, hlavne medzirezortné pripomienkovanie zákonov. možno je to ešte horšie, ako skrátené legislatívne konanie, lebo novela nie je dobrá. a myslím, že proti budú všetci.

ak sú zákony dobré, fungujú aj vďaka tomu, že v nich je systém závaží a protizávaží. vychýlenie od relatívne rovnovážneho stavu bude spravidla znamenať pre niekoho katastrofu, pre niekoho príliš veľkú výhodu a v každom prípade vytvára podhubie pre vznik špekulatívneho konania účastníkov. Nič iné ma nenapadlo pri čítaní návrhu novely zákona č.504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

ak sa však novela zákona robí cez poslanecký návrh, tak to vždy smrdí. a v tomto prípade o to viac, že ukončenie nájomných zmlúv, ukončenie prednostného práva na uzavretie nájomných zmlúv. smrdí minimálne v tom, že obchádza štandardné postupy pri tvorbe zákona, obchádza mimorezortné pripomienkové konanie, obchádza širšiu diskusiu o tomto problémy, ruší vyváženosť a vlastne vyjadruje neschopnosť MPaRV riešiť problémy.

myslím, že ten návrh nie je dobrý. keď sme navrhovali, aby aspoň podpis nájomných zmlúv bol overený (v roku 2018), pre užívateľov to bol obrovský problém. podľa aktuálneho návrhu sa s návrhom zmluvy doručí vlastníkovi aj formulár o odmietnutí nájomnej zmluvy, formulár žiadosti o vrátenie pozemkov a obálka na doručenie podpísaného návrhu zmluvy alebo odmietnutie, pričom náklady na doručenie hradí príjemca, tak pochopíte, že takýto návrh nemôže prejsť. Možno sa s nami MPaRV hrá a vzápätí navrhne vlastný návrh, s podstatne mäkšími zmenami a bude to konečne to dobré MPaRV, ktoré chráni našich farmárov pred byrokraciou koaličného partnera. Ale to ich asi preceňujem.zoznamy, ktoré budú posielať vlastníkom budú také objemné, že to bude predstavovať nielen veľkú administratívnu záťaž, ale aj to, že mnohí to nebudú vedieť ani spraviť.

takisto sa neposilnili a nerozšírili možnosti §12a a vo vzťahu k §14, teda evidencii nájomných zmlúv, kde by postačovala len jednoduchá úprava: povinnosť poskytnúť evidenciu podľa vyhlášky č.172/2018 Z.z. na OU PLO by mal každý subjekt, ktorý hospodári na pôde. A na základe týchto údajov, viete spraviť audit nájomných zmlúv, vyriešiť konflikty a mať kompletnú evidenciu. to isté sa týka aj ďalšieho rozšírenia, lebo §12a sa nedá použiť vtedy, ak neexistuje subjekt, ktorý nahradil pôvodné poľnohospodárske družstvo.

na druhej strane povinnosť informovať dotknutých vlastníkov o vzniku podnájomných parciel na ich pozemkoch je explicitne určená v §12a, ale aj §12b a §12c. Ak by sa §12a stal povinným postupom a podmienkou pri podávaní žiadostí, vytvoril by sa samoorganizovaný systém bez nutnosti zásahov alebo s minimálnym zásahom štátnej správy (viď napríklad spoločný postup pri podávaní žiadostí o priame platby alebo o možnostiach kombinácie §15 a §12a), ale s využitím služieb tretích strán.

ako právnický laik som bol po prečítaní návrhu zdesený: zrušenie akéhokoľvek prednostného práva bude viesť k napríklad k tomu, že ak väčšina vlastníkov nebude reagovať na žiadny návrh (čo je takmer väčšina), tak pôdu budú užívatelia užívať bez právneho titulu. A to už budú iné spory a bitky na poliach. Alebo na súdoch. Mimochodom, ten návrh asi písal právnik, ktorý má síce predstavu o rozdrobenosti vlastníckych vzťahov, ale na základ systému, nájomnú zmluvu sa pozerá cez parcelu, a nie cez súbor vlastníckych podielov. A mal by zmeniť ešte jeden pohľad na nájomné zmluvy: pozemky sú deliteľné a zameniteľné veci v zmysle užívania, koniec koncov, §12a je vyjadrením tohto princípu.

a posledná výčitka: teraz koalícia robí to, čo ste robila v opozícii, teda podávanie vlastných návrhov zákonov a kritizovali ste vládnych poslancov, keď podávali a menili zákony z parlamentných lavíc. Možno bude lepšie, ak sa tento návrh stiahne skôr, ako sa do predkladateľov obujú všetci, aj malí a aj veľkí, aj dobrí a aj zlí, aj pekní a aj škaredí.

Teraz najčítanejšie