Denník N

Miroslav Žiak: Odluka bude dlhý a bolestivý proces

Odluka cirkvi od štátu určite je dôležitá téma.

Viem, že aktuálne bude všade v médiách hlavnou témou nevinný Kočner, no pridám sem tento rozhovor. Rozčúlil som sa totiž ešte pred súdom s Kočnerom. Googlil som čo píšu slovenské média o odluke cirkvi od štátu a našiel som iba nezmysly o tom, že odluka nie je v súčasnosti téma, nie je o ňu dostatočný záujem, nie je vo verejnom záujme odluku riešiť a takéto bláboly.

Nahnevalo ma to tak, že som sa rozhodol spraviť s poslancom SaS a navrhovateľom odluky cirkvi od štátu Miroslavom Žiakom rozhovor. Nie je s ním zatiaľ nikde v médiách žiaden seriózny rozhovor, tak reku, spravím s pánom Žiakom rozhovor sám.

Pevne verím, že idey z tohto rozhovoru sa v týchto ťažkých časoch nestratia a téma odluky cirvki od štátu bude dostatočne rezonovať v spoločnosti.

Začnime veľmi jednoducho pán Žiak. V čom by odluka cirkvi od štátu pomohla Slovensku?
V prvom rade by oslobodila cirkvi od priamych nástrojov na ovládanie a to cez peniaze. Taktiež by donútila správať sa všetky cirkvi trhovo a transparentne. Tiež by sa neveriaci ľudia nemuseli skladať na niečo, čo im neimponuje a ušetrila by sa solídna suma peňazí, ktorá by sa dala použiť na výstavbu, trebárs nemocníc.

Odkedy existuje idea odluky cirkvi od štátu?
Príliš jednoduchá otázka. Je to poslednou nenaplnenou požiadavkou Novembra 1989, kedy aj samotní predstavitelia KDH a cirkvi žiadali o odluku.

Prečo predchádajúce možnosti odlúčiť cirkev od štátu nevyšli?
Väčšinou narazili na odpor Rímskokatolíckej cirkve, politikov a tiež v tej dobe nebol dostatočný spoločenský tlak.

Ako je financovaná cirkev štátom teraz?
Po reforme financovania cirkvi z roku 2019 sa posielajú peniaze jednotlivým cirkvám a diecézam, ktoré si peniaze prerozdeľujú podľa potreby. Zmena bola najmä v tom, že predtým išli peniaze priamo na platy farárov. Lenže trend počtu farárov je klesajúci, preto cirkvi našli model, kedy nebudú prichádzať o tieto finančné zdroje. Taktiež ak by vstúpol alebo by sme predpokladali pokles počtu veriacich, tak sa suma príspevku zníži alebo zvýši. Avšak najviac o 15%.

Zachytil som, že odluku cirkvi od štátu podporujú aj niektorí cirkvení predstavitelia. Ako to je?
Áno, podporujú, avšak totalitné zriadenie Rímskokatolíckej cirkvi im nedovoľuje sa vyjadrovať. Mal som niekoľko inkognito stretnutí s duchovnými, ktorí sa báli verejne priznať, že sa so mnou stretli.

Od problému s pánom Bezákom, majú duchovní nepísané pravidlo, že keď chcú niečo komunikovať, tak im to najskôr musí schváliť biskup. Preto nemôžem uviesť, ktorí predstavitelia cirkvi podporujú odluku.

Aké sú potrebné úkony aby bola odluka od cirkvi vykonaná?
Bude to dlhý a bolestivý proces, avšak začať treba so súpisom cirkevného majetku, cez finančný audit. Následne dlhé hodiny diskusií o modeloch a ich výhodách, či nevýhodách. Tiež nájdenie podpory koaličných partnerov až po medzirezortné pripominekové konanie.

A akých sumách sa bavíme?
V tomto roku to bolo 52 miliónov, pre porovnanie v roku 2000 to bolo 17 miliónov €. Čo nám naznačuje, že finančná podpora cirkví každoročne rastie.

Ako sa dotácie cirkvám rozdeľujú?
Kľúč by mal byť podľa poču veriacich, avšak nie vždy dostanú 100% príspevok. Finálne prerozdelenie finančných zdrojov je pre mňa určitou záhadou.

Aké sú negatíva odluky od cirkvi?
Ja ako podporovateľ a navrhovateľ nevidím žiadne negatíva. Negatíva sa snažia prezentovať len ľudia, ktorí sú proti a sú zvyknutí na súčasný model, ktorý im umožňuje sa správať netrhovo.

Aké sú reálne šance na uskotočnenie odluky?
Z môjho pohľadu je aktuálne celospoločenský dopyt po odluke. Preto aj vďaka tomuto tlaku vnímam šance na jej uskutočnenie veľmi kladne. Bude však záležať na ochote koaličných partnerov počúvať, ale najmä spolupracovať.

Ako vnímajú odluky od cirkvi jednotlivé cirkvi?
Jednoznačne najradikálnejšie negatívne ju vníma RKC, pretože každé iné financovanie by odhalilo skutočné počty ich pravých veriacich.
U ostatných cirkví som sa stretol s pozitívnym vnímaním alebo neutrálnym. Na jednej strane chápem strach ľudí zo zmeny, no práveže zmena im môže, paradoxne, pomôcť byť skutočne slobodný.

Prečo si myslíte, že odluka od cirkvi nemá väčšiu podporu od koaličných partnerov?
Petože si myslia, že odlukou stratia svojich veriacich voličov, avšak pravda je taká, že veľká väčšina veriacich podporuje odluku. Podľa mňa nie je viera o peniazoch, ale o tom v čo verím.

Aké sú vzťahy cirkvi a štátu v iných európskych krajinách?
Sú rôzne modely financovania, náš model priameho financovania je len na Slovensku a v Belgicku. V ostatných krajinách sú buď asignačné modely (Poľsko, Taliansko) alebo cirkevné dane (Nemecko), alebo sú odlúčené totálne, napríklad také Francúzsko. Je to len o odvahe robiť možno aj nepopulárne kroky.

Aký je to asignačný model?
Asignačná daň znamená, že daňovník sa rozhodne komu venuje časť svojho prijmu, či to bude cirkvi alebo určitému sociálnemu zariadeniu.
Cirkevná daň znamená, že sa priamo z príjmu sťahuje určitá časť mzdy pre danú cirkev. Ak je však človek ateista, tak mu peniaze zostávajú.

Čo by odluka znamenala pre cirkev?
Slobodu a dôvod vývoja, teda začať sa správať trhovo. S ich majetkami nemôžu mať problém vyžiť aj bez štátneho príspevku.

S akým ohlasom ste sa stretol pri návrhu odluky?
Obdržal som približne 100 mailov, z toho bolo 98 podporných a 2 negatívne,, avšak vulgárne vyjadrenie mi prišlo iba jedno a to na môj FB profil. Najčastejšie som narážal na snahu o dehonestáciu mojej osoby alebo spochybňovanie, bohužiaľ, najmä od ľudí, ktorí by mali šíriť lásku a dobro.

Prečo by sa širšia verejnosť mala zaujímať o odluku?
Širšia verejnosť by sa mala zaujímať aj o politiku a veci verejné, lebo len vtedy budeme skutočne demokratická spoločnosť. Inak si budú politici ale aj duchovní predstavitelia robiť čo chcú.

Aké daľšie kroky navrhnete v súvislosti s odlukou?
Veľmi ťažké, ale podľa mňa dôležité bude urobiť súpis cirkevného majetku, keďže existuje mnoho rôznych farností, diecéz a podobne, tak zrátanie ich majetku bude reálny problém. Podľa odhadov cirkev vlastní 1/3 poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.

Aká je momentálna situácia? Čo sa deje v súvislosti s odlukou?
V čase kedy odpovedám na položené otázky je začiatok septembra a práve začali oficiálne rokovania s poslancami. Medzičasom pripravujeme podanie na Ústavný súd vo veci Vatikánskej zmluvy a pripravujeme konferenciu o odluke cirkvi od štátu s medzinárodnou účasťou.

Odporcovia odluky často arumentujú, že cirkvi by museli byť vyplatené reštituácie? Ako je to s reštitáciami?
Cirkevné reštitúcie boli ukončené v roku 2006. Dokazuje to aj vyjadrenie Františka Mikloška: “Toto uznesenie som konzultoval pre mňa s jednou z najväčších autorít katolíckej cirkvi, ktorá povedala, že áno, nemôžeme vytvoriť ani dojem o tom, že ak už niečo dostaneme, znovu chceme ďalej. Proste chceme veci uzavrieť, aby sme mohli normálne existovať. Toto uznesenie som smeroval, oznámil
som, že dám také uznesenie aj smerom k evanjelickej cirkvi, jej vrcholným orgánom a nebolo spochybnené.”

Zvažujete o odluke referendum?
Referendum by malo byť absolútne posledná možnosť, pokiaľ sme vo vládnej koálícií a vieme veci meniť priamo.

Teraz najčítanejšie