Denník N

Zverejnenie hlasovania senátu 2T sa musí skončiť trestným stíhaním

Oslobodenie Kočnera spod obžaloby pobúrilo laickú verejnosť. Davy insitných právnikov hovoria o podplatených sudcoch. Pritom sudcu Rastislava Stieranku ešte nedávno chválili tí istí insitní právnici za príkaz vyviesť zo súdnej siene bývalého ministra spravodlivosti a expredsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Mňa pobúrilo po vynesení rozsudku niečo úplne iné. Zverejnenie hlasovania členov senátu.

V priebehu vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka vedela verejnosť o stave vyšetrovania prakticky online. Neustále a bezprecedentné úniky informácií z vyšetrovania a vyšetrovacieho spisu vyvrcholili 3. septembra správou, podľa ktorej  členovia senátu Ivan Matel a Rastislav Stieranka prehlasovali predsedníčku Ruženu Sabovú. Autor tohto posledného úniku informácií to už fakt prehnal. V právnom štáte by sa malo rozbehnúť  vyšetrovanie podozrenia z trestného činu. Nie jedného.

Najprv trochu vysvetľovania.  O rozsudku hlasuje senát, ktorý má nepárny počet členov. Rozhoduje väčšina hlasov a je jedno či hlasovanie bolo 3:0 alebo 2:1.  Názor prehlasovaných sudcov či prísediacich v rozsudku nebude nijako spomenutý.

Poďme teda k tomu, ako prebieha hlasovanie na porade senátu a hlasovanie o rozsudku. Z § 170 Trestného poriadku sa dozvieme, kto môže byť pri hlasovaní o rozsudku. V prípade senátu 2T to bola predsedníčka senátu Ružena Sabová, sudcovia Ivan Matel, Rastislav Stieranka a zapisovateľ či zapisovateľka. Nik iný. Ak predsedníčka senátu udelila súhlas na účasť náhradného sudcu a vyššieho súdneho úradníka, tak mohli byť pri porade aj tieto osoby. To však je v danom prípade málo pravdepodobné.

O hlasovaní sa spíše osobitná zápisnica. Odlišný názor sudcov, ktorí sa zúčastňujú na hlasovaní sa zapíše do zápisnice o hlasovaní. Tá musí byť bezprostredne po jej podpísaní sudcami a zapisovateľom vložená do obálky, zalepená a opatrená odtlačkom pečiatky a podpisom zapisovateľa. Zápisnica o hlasovaní sa pripojí k zápisnici o pojednávaní. Len pre úplnosť treba dodať, že o obsahu porady sú účastníci povinní zachovať mlčanlivosť.

V preklade pre laika: okrem tých, čo boli pri hlasovaní nikto nevie, ktorý sudca ako hlasoval. Nikto. A tí čo vedia, musia držať sudcovského alebo zapisovateľského bobríka mlčanlivosti.

Otvárať obálku so zápisnicou o hlasovaní tiež nemôže len tak hocikto. Podrobnosti si každý môže nájsť v § 61 odsek 3 Trestného poriadku. Ten určuje, že otvoriť obálku so zápisnicou o hlasovaní bude môcť len predseda senátu na najvyššom súde pri rozhodovaní o odvolaní a predseda senátu najvyššieho súdu pri rozhodovaní o dovolaní. Obálku môže otvoriť aj sudca poverený vyhotovením rozsudku; po nazretí ju opäť zalepí a otvorenie potvrdí svojím podpisom.

Spis na Najvyšší  súd ešte nedorazil, preto sudcov Najvyššieho súdu netreba podozrievať.

Ak sa zverejnené výsledky hlasovania zhodujú s realitou v zápisnici, máme dosť veľký problém. Buď niekto hovoril hoci mal mlčať, alebo niekto otvoril obálku so zápisnicou o hlasovaní.

Jedno aj druhé je nezákonné.  Napadajú ma hneď z brucha dva trestné činy – Zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 Trestného zákona a Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi podľa § 374 ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona.

Pre úplnosť musím dodať, že existuje aj málo pravdepodobná možnosť, že si niekto celú informáciu o výsledku hlasovania jednoducho vymyslel. Prečo by to robil? Možno len chcel mať ako vravia bratia Češi „Viel Spass“….

No ak má byť Slovensko právnym štátom, na Špecializovaný trestný súd by mala preventívne už predvčerom nabehnúť NAKA a začať zverejnenie hlasovanie členov senátu 2T poriadne vyšetrovať. Per os a v prípade potreby aj per rectum či per vaginam.

Teraz najčítanejšie