Denník N

Viete, akú vodu pijete?

Viete, akú vodu si doma nalievate do pohára? Pravdepodobne nie. Ani ja to úplne neviem

Preto podávam návrh zákona o ochrane spotrebiteľa. Alebo pre lepšie pochopenie – zákon „o pitnej vode“.
Myslím si, že spotrebiteľ má právo vedieť, akú vodu si nalieva do pohára, čo dáva piť svojim deťom, z akej vody varí, polieva rastliny na záhrade a napája ňou svoje zvieratká a aj to, odkiaľ sa voda čerpá a ako sa upravuje. O znečistení vody, o ktorej kvalite nepochybujeme a denne ju používame, sa čiastkovo dozvieme až v prípadoch, keď úrad verejného zdravotníctva zistí znečistenie na kohútiku. Znečistené látky sa však vo vodovodných rozvodoch mohli nachádzať aj dlhšie.


Prevádzkovateľ vodovodov má povinnosti, ktoré by si mal plniť a mal by garantovať, že spotrebiteľovi bude dodávať len kvalitnú pitnú vodu. Vo väčšine prípadov to aj tak je. Ale aká je kvalita vody na zdroji? Ako musí vodu upravovať? Prirodzene očakávame, že už na zdroji je voda vo veľmi dobrej kvalite a postačuje základná dezinfekcia chlórovaním, prípadne opatrenia na odstránenie niektorých prirodzených prvkov ako je mangán a železo. Ale je to naozaj tak?

Mnohí si pamätáme ako ropa zo Slovnaftu zlikvidovala 2 veľké zdroje pitnej vody pre Bratislavu. Tutlalo sa to až do doby, kedy nám z kohútika netiekla smradľavá voda, páchnuca od ropy. Atrazín, dusík a iné toxíny sú tichí zabijaci, tí nesmrdia. Voda vyzerá pekne, čisto. Preto je ťažké presvedčiť niekoho, že nie je pitná. Že treba realizovať zásadné opatrenia, čistiť ju a zastaviť zdroj toxických látok. Na znečistenie podzemnej vody Žitného ostrova v poslednom období si asi pamätáte lepšie. Vo verejných vodovodoch niektorých obcí bol nájdený nebezpečný atrazín.

Každý občan má však právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia. A nielen to, aj ako spotrebitelia by sme mali vedieť čo pijeme a z akej kvalitnej podzemnej či povrchovej vody máme tu našu pitnú na vodovodnom kohútiku. Vďaka novele zákona bude prevádzkovateľ minimálne raz ročne analyzovať vodu na zdroji úplným rozborom, teda bude skúmať všetky parametre kvality podľa príslušnej vyhlášky o pitnej vode.  Kontrola kvality pitnej vody a nastavenie riadneho monitorovania sú nevyhnutné. Požívanie vody obsahujúce napríklad pesticídy spôsobujú rôzne závažné ochorenia, od ochorenia štítnej žľazy, neplodnosti a pri deťoch aj nízke okysličenie krvi a syndróm tzv. modrých detí pri požívaní vody s vysokým obsahom dusičnanov.

Zoznam látok, ktoré sa neskúmajú a môžu vytvárať toxický kokteil je väčší. Napríklad sa  nezisťuje pravidelne prítomnosť atrazínu, ale aj iných škodlivín. Tieto analýzy, hoci sú povinné už teraz, nemuseli byť zverejnené, a tak chýbala verejná kontrola. Nezverejňovanie týchto analýz bolo výhodné. Pokým na nich neprišli, nemuseli realizovať finančnenákladné opatrenia. Žiaľ ani to, že vodárenské zdroje, ktoré sa nachádzajú v chránených vodohospodárskych lokalitách nedávajú záruku, že sú v poriadku.

Obyvatelia sa niekedy snažia pomáhať si sami. Ani starostovia obcí a miest nemajú dostatok informácií, aby mohli upozorniť svojich občanov na znečistenie ich studní.

Nie ste na to sami. Je tu moja legislatívna iniciatíva a verím, že novela zákona prejde schválením v NR SR. Nech sa už nestane, že niekto bude piť vodu z vodovodu s obavami.

Teraz najčítanejšie

Anna Zemanová

Zelená čistej a zdravej krajine aj pre naše deti Poslankyňa NR SR, členka Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie; tímlíderka pre životné prostredie strany SaS