Denník N

poľnohospodárstvo: kde sa stratilo MPaRV?

som síce matematik, ale som aj projektant pozemkových úprav a MPaRV považujem za svoje ministerstvo. už skoro tridsať rokov sa venujem pozemkovým úpravám. od digitalizácie pozemkovej knihy sme sa dostali až k dosahom usporiadania vlastníctva na celú spoločnosť. a mám pocit, že v poslednej dobe by MPaRV ani nemuselo byť. aj tak nič nerobí.

V poslednej dobe vidieť MPaRV len pri epizódach, ktoré nemajú s koncepciou rozvoja poľnohospodárstva, jeho začlenenia rozvoja spoločnosti a štrukturálnych zmien spoločnosti nič spoločné. Len sľuby, výzvy, nič nehovoriace vyhlásenia. A ak dnes navrhuje minister, že do práce treba chodiť na bicykli, tak si myslím, že takéto MPaRV ani nepotrebujeme.

MPaRV miesto zjednotenia všetkých, ktorým na poľnohospodárstve záleží, vytvára prostredie, kde sa všetci navzájom hádajú a sporia, kde ich živí nejednoznačnosť a nekoncepčnosť konania ministerstva. Žiadna verejná diskusia, žiadna snaha o napĺňaní potrieb spoločnosti. A v poslednej dobe to bolo vidieť to aj na príprave noviel zákonov, kópia novely zákona č.330/1991 Zb. a poslanecký návrh novely zákona č.504/2003 Z.z. a teraz takmer „biznis návrhom ochrany pôdy“ cez novelu zákona č.140/2014 Z.z., ktorej podstatné časti boli mimochodom zrušené ústavným súdom a ktorú ďalšia koaličná strana vydáva za vládny návrh).

Chýba mi hlas MPaRV, ktorý by bolo počuť pri tvorbe reforiem, ktoré budú financované z fondov Európskej únie. Veď poľnohospodárstvo tvorí a mení krajinu, malo by ju chrániť pred dôsledkami klimatických zmien. A ak mám byť úprimný, MPaRV sa bojí svoj rezort otvoriť voči iným rezortom, lebo by prišlo o svoj piesoček. Ak sme začali hovoriť o návrhu komplexnej pozemkovej reforme, ktorú sme otvorili všetkým rezortom, vrátane rezortu práce, tak MPaRV po veľmi vlažnej reakcii začalo hovoriť o svojej, pripravovanej koncepcii reformy. O ktorej nikto ani nevie. Na okraj spomenuli peniaze na zelenú reformu, ale samozrejme, len vo svojom rezorte. Proste MPaRV vytvára dojem, že môj dom, môj hrad.

A samozrejme, dostaneme sa aj k pozemkovým úpravám: Nastavenie kritérií výberu katastrálnych území (mimochodom vytvorené za predchádzajúcej vlády), kde sa budú vykonávať pozemkové úpravy, nezohľadňuje súvislosti s obnovou krajiny a možnosťami reforiem. Pri výbere by mali dominovať nielen problémy samotného poľnohospodárstva, ale hlavne medzirezortné kritériá (doteraz je ich spoločná váha len 25%). A ak by naozaj MPaRV chcelo byť ústretové, tak pozemkové úpravy by sa mali automaticky začať vykonávať v katastroch, kde sú napríklad smerované investičné priority ministerstva dopravy: vykonanie pozemkových úprav v týchto katastroch je nepochybne lacnejšie, ako výkup pozemkov pod budúcou infraštruktúrou. Ale to vyžaduje prekonanie rezortného egoizmu. Hlavne vlastného.

Teraz najčítanejšie