Denník N

pozemkové úpravy: zase tie reštitúcie

o tom že pozemkové úpravy a reštitúcie spolu súvisia, asi nepochybuje nikto so zdravým rozumom. len MPaRV.

o tom, že pozemkové úpravy sú dobré pre reštituentov sa dá presvedčiť veľmi jednoducho. Stačí niekoľko čísel z vybratých projektov pozemkových úprav, výber nebol celkom náhodný, v týchto katastroch bol aspoň nejaký majetok štátu, ktorý sa nepoužil všetok na spoločné zariadenia a opatrenia.

JPÚ, okres Trenčín, celková výmera obvodu projektu, 4 ha, po zápise projektu vydaný jeden stavebný pozemok o výmera cca 800 m2.

PPÚ, Trenčiansky kraj, celková výmera obvodu projektu 1400 ha, majetok štátu 11 ha, po zápise vydaných reštituentovi cca 1 ha stavebných pozemkov (aj pred projektom pozemkových úprav), boli vydané v nesúlade s reštitučnými nárokmi pôvodných vlastníkov, v riešení.

PPÚ, Trenčiansky kraj, v priebehu projektu nás SPF požiadalo o umiestnenie cca 1600 m2, vlastníci si vybrali umiestnenie pozemku sami.

PPÚ,  Prešovský kraj, výmera obvodu projektu 750 ha, po zápise projektu použiteľných pozemkov vo vlastníctve štátu 62 ha, v priebehu dvoch rokov vydaných vyše 20 ha, časť z nich je predaných tretej osobe. A ak máte záujem, tu je ešte niekoľko 1 až 20 hektárových poľnohospodárskych pozemkov.

Myslím, že ostatní projektanti pozemkových úprav by dodali podobné informácie.

Stačí to k tomu, aby ste využili na vyriešenie reštitučných nárokov pozemkové úpravy? Koľko trvá výber vhodného pozemku? Sú prípady, kde sa im to nepodarilo za 25 rokov. Ale keď sa zmenila štruktúra vlastníckych vzťahov pozemkovými úpravami (lebo tie pozemky tam boli aj predtým, ale boli neatraktívne), tak to netrvalo dlho a vyriešili sa.

Teraz najčítanejšie