Denník N

Za čo všetko vďačíme cirkvi?

zdroj: facebook.com/existujeboh
zdroj: facebook.com/existujeboh

Štefan Patrik Kováč. Duchovný poradca, evanjelizátor, autor, učiteľ, člen Spolku slovenských spisovateľov, kandidát vo voľbách 2020 za stranu OĽANO, na svojom fejsbúku napísal:

ODLUKA CIRKVI OD ŠTÁTU? NIE.
Pred krátkym časom zaznela z liberálneho tábora (konkrétne SaS) požiadavka na odluku Cirkvi od štátu. Progresívcov dráždi, že SR “platí” Cirkev a denominacie z “ich daní” (liberálov). Je to opäť skúšanie, kam až môžu zájsť. Sú si vedomí, za čo všetko vďačia počas tých stáročí Cirkvi? Asi nie. Celá kultúra Európy i Amerík je založená na kresťanských koreňoch a pôsobení Cirkvi v kultúre, spoločnosti i práve.

V závere príspevku pán Kováč vyzýva: Aký je váš názor? Za čo všetko Cirkvi vďačíme?


Tak teda za čo všetko cirkvi vďačíme?

Práveže veľmi dobre vieme, za čo všetko „vďačíme“ cirkvi počas stáročí.
Za tyraniu, násilie, útlak, demagógiu, mučenie, upaľovanie, vojny, chudobu, nízky hygienický štandard (lebo nepoškvrní vás to, čo do vás vchádza, ale to, čo z vás vychádza povedal Ježiš), zaostalosť, úpadok vedy a lekárstva, zničenie starovekých pamiatok aj vedomostí, nerovnosť žien, hatanie pokroku a mnoho ďalších úžasných vecí. Ďakujeme.

Ďalej vďačíme za prekrútenie a likvidáciu antických filozofií, ktoré už 400 rokov pred našim letopočtom začínali do spoločnosti vnášať myšlienky, na ktorých mohli rásť poznanie aj porozumenie bez náboženstva a upínania sa na posmrtný život, či slepej poslušnosti k božstvám a autoritám.

Vďaka ti cirkev, za 2000 rokov nepretržitého zhasínania svetla rozumu, poznania a porozumenia ako aj deformovanie pojmu láska.

Tiež ti milá cirkev ďakujeme za upálenie Giordana Bruna, Jána Husa a ďalších satanom zvedených heretikov a za všetky diela osvietencov a filozofov, pred ktorých poznaním si nás tak skvele stáročia chránila tým, že si ich knihy pálila a zakázala.

Ďalej ti určite ďakujú všetky ženy za to, že si im po stáročia upierala ich práva ľudských bytostí, lebo čo by si s nimi asi tak počali, načo by im bolo právo na vzdelanie a rozhodovanie o vlastnom živote, keď majú muža a otca. Že? No a v neposlednom rade, ti milá cirkev, ďakujú aj babky bylinkárky a pôrodné babice, či ženy s bradavicami a inými satanskými znameniami, ktoré si tak iniciatívne upaľovala a tak ich chránila pred obcovaním s diablom.

V súčasnosti ti dozaista najviac ďakujú členovia LGBTI, za tvoju odhodlanú snahu, aby ich spoločnosť príjmala takých akí sú, bez predsudkov. Vlastne nie. Za tvoju odhodlanú snahu prerobiť ich na svoj obraz.

Rovnako ti ďakujú aj liberáli, za to, že z nich tvoji predstavitelia s tvojim láskavým dovolením robia hnoj a najväčšie nebezpečenstvo pre spoločnosť.

K ďakovnému pozdravu sa pripájajú aj severo, stredo a juhoamerickí indiáni a ďalšie domorodé kmene po celom svete, ktoré si nezriedka násilne obracala na pravú vieru a tým zachránila pred večným zatratením.

Rovnako ti ďakujeme za podporu rôznych diktátorov a tyranov, ktorí pri plnení vlastných chorých túžob a ambícií neodmietli tvoju pomocnú láskavu ruku.

Adolf Hitler sa víta z predstaviteľom Vatikánu. zdroj: thetimes.co.uk

Zo zadných radov kričia a pripájajú sa k poďakovaniu aj všetci ľaváci z minulosti, ktorí ti vďačia za psychické traumy a neurózy, spôsobené preúčaním na pravú ruku v tradičnej škole a tradičnej rodine, lebo tá ľava je predsa nečistá a hriešna.

Ako by som mohol vynechať poďakovanie bratov a sestier – zblúdené protestantské ovečky, ktoré katolícka cirkev neúnavne prenasledovala aby ich zahnala späť do košiara, alebo aspoň ochránila pre tmou a škrípaním zubov upálením.

V poďakovaní nesmieme zabudnúť ani na deti, ktorých rodičia si vzali k srdcu biblické texty a z čírej lásky ich mlátili hlava nehlava, lebo tak to káže písmo, hoci mnohí o tom ani netušia, len pokračujú v obludnej tradícii a deformovaných vzorcoch chovania.

Dopĺňam poďakovanie za „povzbudivé“ kázne, znejúce po nedeliach v kostoloch, v ktorých traumatizujete deti z rozvedených manželstiev, či slobodných zväzkov, či ženy, ktoré život donútil podstúpiť interrupciu, kým pravoverní veriaci z tradičných rodín pokyvkávajú hlavou a vravia si „ako pekne pán farár hovorí“.

Za tisíce obetí úchylných kňazov po celom svete, za všetky tie vaše zlyhania „jednotlivcov“, ktoré roky zametáte pod koberec, sa neodvažujem poďakovať ani len ironicky.

Vďaka ti cirkev za všetko. … zabudol som sa ešte za niekoho poďakovať? Napíšte do komentára.

Za všetkých vyššie menovaných sa mi žiada povedať: Choďte už do čerta aj s celou vašou demagógiou a neohlupujte ľudí. Aspoň trochu keby ste sa hanbili.

Počas dvoch tisícročí si drahá cirkev dokázala, aká si desivá a hrôzostrašná organizácia, ktorá má veľmi prapodivnú predstavu o súcite, porozumení a láske.

Tu môj názor na to, čo všetko dala cirkev svetu končí. Ak však máte záľubu v histórii, pokračujte v čítaní.

Je celá kultúra Európy i Amerík založená na kresťanských koreňoch a pôsobení Cirkvi v kultúre, spoločnosti i práve?

Nie je to pravda. Jedine ak by svet začal kresťanstvom. Ale nezačal. Už na dejepise sme sa učili, že súčasné právo vychádza z rímskeho práva. A ak sa bavíme o morálke a etike, celá kultúra Európy i severnej Ameriky a aj kresťanstva, vychádza zo staršej predkresťanskej kultúry – helenistickej. Z filozofií, ktorých fanúšikom bol aj Alexander Veľký 4.stor. p.n.l., ktorý helenistickú kultúru šíril v rámci dobitých území. Jeho najobľúbenejší filozof bol Diogenez, ale ten mu náklonnosť velmi neopätoval. Alexander zakladal mestá a v nich knižnice. Najznámejšia bola asi egyptská Alexandria a jej knižnica, na ktorej zničení sa neskôr podieľali kresťania. So smutným koncom alexandrijskej knižnice sa spája ešte tragickejší koniec filozofky, astronómky a matematičky Hypatie.

Hypatia bola v marci roku 415 zavraždená zberbou kresťanov, vedenou lektorom menom Peter, ktorého Ján z Nikia označuje ako „vo všetkých smeroch dokonalého veriaceho v Ježiša Krista.“ Útočníci ju vytiahli z voza, strhli znej šaty a odvliekli do budovy Caesareia premenenej na kresťanský kostol. Tu ju brutálnym spôsobom usmrtili: ostrými hranami rozbitej škridly jej rozdrásali telo. Jej časti potom vyniesli za mesto na miesto zvané Kinarón a spálili na hranici (wikipedia). Aj takíto boli kresťania. Podobne skončilo mnoho ďalších ľudí a pamiatok (kultúrnych aj písomných). Tento príbeh sa udial v dobe, kedy kresťanstvo začínalo preberať vládu nad starovekým svetom. Nebola to žiadna nežná revolúcia lásky.

O 6 storočí skôr pred touto tragédiou, v dobe rozmachu Alexandrijskej ríše sa helenisticka kultúra dostala aj na územie Izraela. Treba povedať, že násilnou formou. Popri ortodoxnom judaizme, vznikol helenistický judaizmus. Izraeliti sa tak stretli s gréckou filozofiou, etikou, morálkou a mentalitou, z ktorej vychádza aj kresťanstvo. Nie je náhoda, že kresťanstvo sa opiera o platonizmus, Aristotela a najstaršie kresťanské texty sú v gréčtine.

A aké boli grécke filozofie?

Kynizmus 5.stor.p.n.l.
Hlavnými zásadami kynikov boli: čím múdrejší je človek, tým menej má potrieb. Treba pohŕdať márnosťami, ktoré si ľudia obyčajne vážia. Človek je slobodný vtedy, keď nič nepotrebuje. Múdry človek stačí sám sebe, patrí mu všetko a je vo svojej chudobe najbohatší. Nemáme uznávať iné zákony ako zákony prírody, ktorých jediný predpis je cnosť. Nemáme sa vyhýbať práci a námahe; naopak – máme ich vyhľadávať. (wikipedia)

Epikureizmus 4.stor.p.n.l.
Poznanie prírody, jej zákonov, i nimi riadených javov a zdôvodnenie, že nad všetkým vládnu zákony hmoty, malo oslobodiť človeka od strachu pred bohmi a pred smrťou a naučiť ho, že všetko závisí od jeho slobodnej vôle. (wikipedia)

Stoicizmus 4.stor.p.n.l.
Jadrom stoicizmu je učenie o blaženosti, podľa ktorého sa človek môže stať šťastným iba tak, že bude žiť v súlade s prírodou, alebo rozumom a cnostne, ovládne svoje vášne, túžby a afekty, t.j. dosiahne stav apatie a aponie, ako aj heroickú odovzdanosť a pokoj. Ľudská duša je súčasťou svetového celku, v ktorom vládne logos -slovo. Život človeka je predurčený a on sám ho nijako nemôže zmeniť. Filozofia ho učí zmieriť sa s touto skutočnosťou a prijať postoj rezignovanej múdrosti. (wikipedia) … Akože to začína Biblia? Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a Boh bolo slovo? Odkiaľ to prišlo?

Zvláštnosťou je, že v stoicizme nájdeme veľa podobností s Budhistickou filozofiou, ktorá taktiež vznikla približne vo štvrom storočí p.n.l.. Cieľ stoizmu je dosiahnutie Apatie. Cieľom buddhizmu Nirvána. Oboje predstavujú povznesenie sa nad bytie, emócie, utrpenie, túžby. Ponúkajú však rôzne cesty ako tento cieľ dosiahnuť. V tomto smere prepracovanejší Budhizmus ponúka meditačné techniky a stoicizmus ovládanie sa, silu vôľe a odmietanie emócií. Dnešná psychológia by asi uprednostnila skôr techniky buddhizmu, ktorý je viac o príjmaní a chápaní vlastných emócii a stavov, vďaka čomu ich prekonáva. Stoicizmus bol veľmi populárny ešte mnoho storočí, až kým stoické školy nezlikvidovala cirkev. Známym predstaviteľom stoizmu bol Marcus Aurélius. Odbočil som, ale bez poznania histórie sa nedá odhaliť demagógia, lož ani zavádzanie.

Kresťanstvo si z týchto gréckych filozofií nevzalo všetko, ale len to, čo sa cirkevným otcom hodilo do ich mozaiky chápania viery a čo bolo možné skombinovať s judaizmom. Nehodiace sa prekrútilo, alebo zahodilo. Kým grécka filozofia rovnako ako humanizmus hľada šťastie aj poznanie skrz racionalitu, kresťanstvo všetko šťastie, poznanie aj spásu podmieňuje vlastným Bohom.

Nie je náhoda, že Ježiš hovorí o súcite, porozumení a láske ako Buddha, o chovaní sa k blížnemu ako Konfucius, o cnosti v chudobe ako Kynici, o pokoji ako Stoici a zároveň hovorí o poslednom súde ako Zoroastrián, chytá amok, plieska bičom, hrozí tmou, škrípaním zubov, preklína farizejov, či stromy, vyžaduje poslušnosť, pokánie, neustálu pohotovosť a uctievanie ako krutý Boh Jahve. Je to stret protichodných kultúr a mentalít, ktorý vyústil do niečoho, čomu chýba logický súlad aj integrita. Kresťanstvo tak dalo svetu filozofiu pozliepanú často z nekompatibilných filozofických pohľadov. A taký je výsedok. 2000 ročná história plná rečí o láske a zároveň plná násilia, útlaku a utrpenia v mene viery.

Možno poznáte Ježišov výrok: „Poslední budú prvými a prví budú poslední“. Konkrétne tento pohľad na spravodlivosť v posmrtnom živote sa dá vystopovoať až do egyptskej mytológie v báji o tom ako Siusir zaviedol svojho otca Setna do ríše mŕtvych, aby mu ukázal ako dopadol po smrti boháč a ako chudobný. (Eduard Petiška, staré egyptské báje a povesti)

Nie je ani tak problém, že kresťanstvo sa vyvinulo zo starších mýtov, legiend a filozofií. Ani to, že v Biblii nájdeme staré mezopotámske povesti, alebo že Ježiš parafrázuje Konfucia. Je prirodzené, že všetko nové, každá nová myšlienka je inšpirovaná niečim čo už tu bolo. Problém nastáva, ak sa niekto pýši cudzím perím, ak si privlastňuje zásluhy iných, či patent na všetko dobré a odmieta priznať vlastné chyby a omyly.

A na záver myšlienka Marka Aurélia (2.stor.n.l.):

Ži dobrý život.
Ak bohovia sú a sú spravodliví, nebudú sa starať o tvoju zbožnosť, ale o to ako šľachetne si žil.
Ak bohovia sú, ale nespravodliví, potom by si ich nemal chcieť uctievať.
A ak žiadni bohovia niesú, potom sa pominieš, no prežiješ ušľachtilý život a zachováš sa v spomienkach tvojich milovaných.

Teraz najčítanejšie