Denník N

Transformačný šok pre hornú Nitru

▶️R2 AŽ NA 68. A 48. MIESTE V ZOZNAME PRIORÍT VÝSTAVBY CIEST !
▶️NA CESTY I. TRIEDY V OKRESE PRIEVIDZA VLÁDA ZABUDLA !

Minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky predložil na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál s názvom Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry. Vláda SR tento návrh schválila v stredu 16. septembra 2020. Ide o veľmi dôležitý dokument, pretože určuje mechanizmus toho, ako sa stanovia priority projektov cestnej infraštruktúry po celom Slovensku podľa jasne stanovených kritérií. Celý materiál z rokovania vlády je k dispozícii TU: https://bit.ly/2ZMzArk 

AKO SME NA TOM NA HORNEJ NITRE?
Zatiaľ som si stihol materiál len prelistovať, ale zaujalo ma viacero vecí. Dôležitá je najmä Príloha 2: Zoznam prioritných projektov. Tabuľka obsahuje 100 projektov, zoradených podľa troch kritérií.

1️⃣ Rýchlostná cesta R2 v našom okrese sa nedostala ani medzi 50 najvyšších priorít vlády!
– Úsek R2 Pravotice – Dolné Vestenice je v zozname priorít na 68. mieste.
– Úsek R2 Trenčianska Turná – Ruskovce je medzi prioritami na 48. mieste.
– Úsek R2 Dolné Vestenice – Nováky je desiaty od konca, na 90. mieste.
– Z dokumentu nie je jasné, čo s obchvatom Novák (R2 Nováky východ – Nováky západ) – pritom podľa štúdie realizovateľnosti z roku 2014 mal mať tento úsek v našom okrese najväčšiu prioritu!

2️⃣ V dokumente sa mi nepodarilo nájsť žiadny návrh riešenia pre cestu I/9 z Handlovej po hranicu TSK!
– Pritom podľa komunikácie s ministrom dopravy sa mala pripravovať pre tento úsek štúdia uskutočniteľnosti.
– Po argumentácii na stretnutí s primátorkami Handlovej a Prievidze nám dali za pravdu, že posúdenie potreby obnovy tohto úseku bolo skreslené očakávaním rýchleho vybudovania R2 a je potrebné ho prehodnotiť čo najskôr.

3️⃣ Prioritou nie je ani obnova cesty prvej triedy medzi Novákmi a Mníchovou Lehotou!
– Keďže prioritou v TSK, žiaľ, podľa kritérií R2 nie je, hľadal som aspoň nejaké riešenie rekonštrukcie cesty prvej triedy I/9. Nenašiel som.
– Na ceste I/9 sa spomína len obchvat Drietomy, ako 39. položka zoznamu priorít.

4️⃣ Neisté informácie o obchvate Prievidze
– Medzi úseky zaradené do harmonogramu, ktoré neboli hodnotené v dokumente sa dostal aj projekt Obchvat Prievidze I/64. Uvádza sa, že má byť financovaný z Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra (OPII).
– Nie je ale jasné, či majú byť z OPII financované obidve etapy výstavby obchvatu, a ak áno, ako?!
– Totiž prvá etapa, druhá stavba, teda prepojenie štvorprúdovej cesty s priemyselným parkom ponad nákladnú železničnú stanicu, sa projekčne pripravuje, a ministerstvo deklaruje veľký záujem o realizáciu do konca roka 2023, ako dočerpanie OPII. Ale druhá etapa nie je zatiaľ pripravená, a teda je veľmi otázne, čo z nej bude možné financovať z tohto operačného programu. OPII musí byť dočerpaný do konca roka 2023. Postaviť pri súčasnej miere pripravenosti do uvedeného termínu aj druhú etapu obchvatu nepovažujem za reálne. Potom sa podľa mňa mala dostať II. etapa obchvatu Prievidze medzi hodnotené projekty, aby mohol byť financovaný.

VÝZVA POSLANCOM NR SR
Milé poslankyne, poslanci NR SR z nášho regiónu. Vypisovania na sociálnej sieti o tom, koľko ste údajne vybavili miliónov pre náš región, ako sa stretávate s ministrom dopravy, a ako niečo kontrolujete, a ako nám tu modré z neba padne vďaka transformácii, už stačilo. Výsledky sú veľmi slabé. S týmto horná Nitra nemôže byť spokojná.

Do 15. októbra 2020 má minister dopravy predložiť na rokovanie vlády harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry. Ten má byť súlade s o schváleným návrhom priorít vo výstavbe cestnej infraštruktúry a v súlade s trojročným rozpočtovým rámcom na roky 2021 až 2023. Verím, že nájdete cestu ako upozorniť minimálne na tie 4 mnou uvedené body, a zariadiť aspoň o čosi lepšie riešenia dopravnej infraštruktúry pre hornú Nitru ako regiónu v transformácii.

 

Teraz najčítanejšie

Michal Ďureje

Poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja a hovorca mesta Prievidza.