Denník N

Zmysel vzdelávania nie sú nudné 45 minútovky!

Jedným s cieľov vzdelania je aj to, aby si absolvent našiel, alebo ešte lepšie vytvoril pracovnú pozíciu, aby pridával hodnotu. Určite súhlasíš, že by vzdelávanie nemalo hodnotu minimálne uberať.

Žiaľ, tisícky slovenských absolventov končia každoročne či už ako nezamestnaní, zamestnaní mimo odboru, zamestnaní dočasne, či v prácach, pri ktorej dosiahnutú kvalifikáciu nepotrebujú.

Vzdelávanie musí viesť ku kvalitatívne lepšiemu životu, ak k nemu nevedie, nemá význam kaziť mladým ľuďom životy.

Vzdelávanie musí byť v priamom vzťahu s tým, čo je potrebné pre hodnotu pridávajúcu sféru – ekonomika.

Prenesene a zjednodušene: ak na našich univerzitách stále učíme formou memorovania „kuchárske recepty“, tak v zahraničí ťa cez metódu tzv. Problem Based Learning, naučia „ako variť“ (pridávať hodnotu).

Stojíme na prahu kvalitatívnej revolúcie aj vo vzdelávaní a máš dve možnosti.

Buď budeš na zmenu čakať na škole u nás doma (a eventuálne sa niekedy dočkáš), alebo do nej skočíš rovnými nohami už dnes, na univerzite v Dánsku, Británii, či v Holandsku.

Teraz najčítanejšie

Roman Hutira

Verím, že každý z nás je strojcom svojho štastia. Sami si vieme ovplyvniť vlastný osud a tým ďalej pomôcť druhým.