Denník N

Ako ďalej, Cinematik…?

Jeden zo zaujímavých filmových festivalov na Slovensku zažíva kontroverzné obdobie. Prístup organizátorov k tomuto festivalu je totiž silne poplatný mestu, v ktorom prebieha.

Tento rok už 15. ročník filmového festivalu Cinematik vypol premietačky 15.septembra 2020.  Tento zaujímavý filmový festival vyniká hneď v niekoľkých rovinách. Prvá a najzaujímavejšia je, že o ňom skoro nikto nikdy nepočul. A áno ,dobre čítate, skončil jeho 15. ročník. A akoby v utajení, a ilegalite jeho organizátori plnia premietačky veľmi zaujímavými kusmi zo slovenskej dokumentárnej a európskej tvorby. Tento festival je každoročne podporovaný hlavne Audiovizuálym fondom Slovenska. Veľkú časť hradí Mesto Piešťany a časť sponzorskými darmi. Rozpočet jedného ročníka festivalu je od 193 tisíc euro v roku 2019 po 230 tisíc euro v roku 2020. Audiovizuálny fond prispieva 100 tisíc eurami, požiadavka organizátorov v roku 2019 bola 132 tisíc. Festival má schválenú podporu aj na roky 2021 a 2022 vo výške 100 tisíc euro.  Výška rozpočtu nie je nijako závratná a mesto podporuje festival tiež nadpriemerne. Počet premietaných filmov sa pohybuje každoročne okolo stovky. Hodnotitelia podpory v Audiovizuálnom fonde uvádzajú, že sa jedná o druhý najväčší festival filmovej tvorby na Slovensku. Veková štruktúra návštevníkov je vraj: 43%-do 26 rokov, 41,5%-26 až 35 rokov, 15,5% nad 35 rokov. Toľko nám vravia fakty.

Zamyslime sa, prečo o tomto festivale tak málo počuť? Ba skoro vôbec?  Udávaný počet návštevníkov festivalu organizátori hodnotia na niekoľko desatok tisíc. Vysvetlenie tohoto stavu nie je jednoduché. Problémov je viac.

Jeden z hlavných je informovanosti cez médiá. Organizátori aj v žiadosti o podporu uvádzajú, že informovanosť zabezpečujú hlavne elektronickými médiami. Stránka festivalu bola katastrofálna. Dopátrať sa programu bol priam nadľudský výkon. Najlepším vodítkom bola ešte pred dvomi rokmi veľká tabula na Winterovej ulici. Postávajúci ľudia pozerali kde, kedy, čo. Tento rok už to vďaka bohu neplatí a program je dobre dohľadateľný na stránke festivalu. Informovanie novinárov bolo a je strohé a nadmieru suché. Väčšinou preberajú celé odstavce jeden od druhého a informovanie končí väčšinou dva dni pred začiatkom festivalu. Plagáty som vlastne ani nevidel. Neviem či existujú. Rozhlas a televízia sa k tomuto festivalu správajú priam macošsky. Predpokladám ,že aj z dôvodu rozpočtu, organizátori týmto smerom festival nepropagujú.

Na skutočne kultúrne premietanie filmov mesto Piešťany disponuje dvomi kinosálami. Dom kultúry a kino Fontána. Zvyšné premietacie miesta sú alebo vonku alebo v nie klasických kinosálach. Takže tu kvalita sedenia, kvalita zvuku a pohodlie pri sledovaní pomerne náročných filmov je vyložene nevyhovujúca. Filmové festivaly navštevuje náročnejšia klientela, ktorá sa asi neuspokojí s provizórnym sedením vonku a s projekciou ozvučenou dvomi reprobednami z autobusu. Navyše v septembri, keď je večer vonku už zima. A tu asi hľadajme aj postoj organizátorov festivalu k propagácii. Skrátka Cinematik sa údajne síce stal  silne navštevovaný. Ale tiež len lokálny festival. Je určený pre Piešťany, piešťancov a širšie okolie. Viac totiž nezvládne. Propagácia by bola kontraproduktívna. Podľa toho, ako v minulých rokoch prebiehala registrácia, organizátori počítajú počet vstupov. Teda jedna predaná permanentka v tomto roku za 20€ mohla vygenerovať aj 30 návštev. Lístky na jednotlivé premietania, tento rok ani neboli v predaji. Festival sa prezentuje ako festival mladých. Nie je sa čo čudovať. Vonku, v chlade, alebo na tvrdých stoliciach, nehodných festivalovej atmosféry bude sedieť málokto. Takže Piešťany majú jeden veľký, utajený filmový festival. Tento rok navyše decimovaný opatreniami proti nákaze Covid.

Nedá mi nespomenúť hostí festivalu. Myslím , že toto je jeden z mála ukazovateľov úspešnosti a popularity festivalu. Keď si odmyslíme každoročnú prezidentku festivalu pani Božidaru Turzonovovú, nie je sa veľmi čím chváliť. Tiež o VIP miesta pre hostí na slávnostnom zahájení nie je práve bitka medzi hviezdami a ani hviezdičkami filmu. Naopak. Debaty po premietaniach nekončia veľkým záujmom. Tvorcovia filmov sa na tento festival nehrnú. Prečo je to tak? Tento festival nie je celoslovenský. Je to lokálna záležitoť prestíže kúpeľného mesta. Svedčí o tom silne nadpriemerné financovanie festivalu mestom.

A je to škoda. Trocha pokory pred umením, ktoré festival zosobňuje, by organizátorom svedčal. Prezentovať umenie je poslanie. A spraviť náročnejšiemu divákovi podmienky na nerušené sledovanie a tiež výber filmu v patričnej kvalite, by mal byť základ tohoto festivalu. Propagácia, kvalitná produkcia a kvalitná informovanosť je základ. Rozhodne by festivalu prospelo menej prekrývajúcich sa premietaní. Piešťany nedisponujú kvalitnými kinosálami pre uvedenie tak veľkého množstva filmov za tak krátky čas. Natrepať XYZ sa prelínajúcich filmov do autobusov a rôznych provizórnych priestorov je čistá degradácia tohoto umenia. Číslo 100 filmov v dvoch normálnych kinosálach za 5 dní je utópia. S kvalitou to nemá nič spoločné. Zdá sa mi, že chtíč prestíže Piešťan, tentoraz vyhral na umením.

Ako ďalej, Cinematik?

Otvoríš svoje brány aj zvyšku Slovenska? Zabezpečíš kultúrne vyžitie na úrovni? Informuješ o tomto festivale aj ďalej ako Banka, Vrbové a Veselé pri Piešťanoch? Umelci a dokumentaristi pri výrobe týchto diel siahli na svoje hranice. Je voči nim spravodlivé, aby Piešťany zahodili pohľad malomeštiaka a dali každému filmu možnosť prezentácie na úrovni. A nie hukot z autobusu alebo premietanie v nevhodných priestoroch, vyhovárajúc sa na priemerný vek návštevníkov. Veková štruktúra návševníkov je totiž príčína a nie dôsledok kvality festivalu.

Teraz najčítanejšie

Rastislav Majtán

V socializme tovar skutočne nebol. Ako zamestnanec veľkého socialistického podniku, som videl privatizáciu v priamom prenose. Už 25 rokov podnikám v maloobchode a zažil som veľa.