Denník N

Kuffa náš Kaifáš

Posledné video z Litmanovej a kázeň Mariána Kuffu je napriek jeho predošlým vystúpeniam šokom. Zdá sa, že jeho svet sa radikálne zužuje a čím je užší, tým je radikálnejší. 

A čo s Kuffom? Kotlebova kresťanská koalícia je skúškou aj pre biskupov –  Denník NPred niekoľkými rokmi som náhodou naďabil na  youtube na neznámeho dedinského farára zo Žákoviec. Jeho osobný príbeh bol silný a vybudovanie organizácie, ktorá vznikla prakticky z ničoho a poskytovala starostlivosť o spoločnosťou odcudzených, vo mne budil sympatie a obdiv. Po zhliadnutí niekoľkých dokumentov a sérii rozhovorov som nadobudol presvedčenie, že tento človek rozumie tomu, čo zvestuje a jeho aplikovanie princípov lásky medzi svojich blížnych je nasledovaniahodné. Z tejto sympatickej pozície sa však postupne transformoval a dnes je horúcim kandidátom na titul homofób roka. Napriek napomenutiu, aj cirkevných autorít, sa stavia do pozície odvážneho bojovníka a martýra, ochotného trpieť za pravdu. Problémom je, že svoje interpretácie podsúva ľuďom ako univerzálne pravdy a nôti ich už bez servítky na báze politickej agitácie a podpore podobne kutých homofóbov a príkladných antidemokratov ala Harabin, Kotleba a Danko.
Do harmonických akordov atmosferickej hudby prenikajú slová kazateľa. Oslovujú zástupy veriacich a chcú meniť ich postoje, srdcia i mysle. To aká je teologická kvalita hovoreného Slova nechávam na teológov, aj keď to, že Ježiš koná (bez pravidiel) len na základe vôle svojej matky osobne považujem za herézu. Po 4 minútach takto ladenej homílie, prichádza na rad ďalších 20 minút politiky. Modernou analógiou k filozofii východu – marx-leninizmu je podľa Kuffu filozofia západu – „liberálny gender feminizmus“. Pri tejto analógii je asi dobré pripomenúť, že prvá filozofia má na svedomí rádovo 100 miliónov obetí, takže dávať ju do rovnosti s filozofiou, ktorú ani nenájdeme (okrem Kuffu) na poli filozofie je slovami kazateľa nevedecká táranina, hlúposť a nad rámec kuffovčiny možno pridať, že aj nebezpečné zavádzanie.
Od človeka, ktorý nepodlieha autoritám, ani z vlastných radov, sa dozvedáme definíciu genocídnej filozofie západu, ktorá údajne ženu vyzdvihuje na úroveň Boha a pritom ten, kto má rozhodovať, prikazovať, zakazovať a búchať po stole (citát) je jedine muž. Tieto patriarchálne idei slova-politického kazateľa sú trochu zmätočné a ich konzistentnosť sa záverom jeho agitácie rozpadá. Neskôr totiž uvádza, že žena je centrom rodiny a navyše je po Bohu prvá (evanjelium podľa Kuffu, záverečná kapitola).
Ako vystrihnutá z príručky ku klux klanu je aj veta, že útok (zrejme liberálov) sa zameral na „bieleho heterosexuálneho muža!“
Ďalej sa v rámci kázne z Kuffovho evanjelia dozvedáme, že politické rozhodnutia sa vlastne varia pri káve v Žákovciach, kam chodia po rady ľudia ako predseda parlamentu, či pán predseda Kotleba. Opakovane súdeného fašistu tu nazýva charakterným človekom. Na opačnom brehu je podľa neho farizejka Čaputová, o ktorej mocným hlasom v závere zavádza, že napriek trojitému schváleniu odmietnutia ratifikácie Istanbulského dohovoru, odmietla poslať list s týmto rozhodnutím do Rady Európy. Kuffa tak prehlasuje, že oklamala parlament, národ a treba jej odobrať za túto (vlasti)zradu právomoci (samozrejme Čaputová tento list poslala, jej pripomienky sa týkali ústavnosti procesu – načo schvaľovať neratifikáciu, čo sa možno dočítať všade s výnimkou zdrojov typu hlavnespravy, či Zem a vek, ktorú zrejme Kuffa používa ako zdrojovú konkordačnú literatúru). Treba pripomenúť, že slová na tejto úrovni už naozaj zaváňajú pre ohovárača basou, keďže trestom za ohováranie verejného činiteľa (373 Trestný zákon, ods. 1) môže byť trestná sadzba vo výmere 3 až 8 rokov.
Otvorenie trhu s učebnicami od ministra školstva Grohlinga v exegéze Kuffovho evanjelia predstavuje cestu ku morálnej genocíde a masakru našich detí. Riaditelia totiž do škôl vpustia šlabikáre, kde „gender ideológiu“ uvidia prváci na obrázkoch, kde Janko bude chodiť s Jankom a Anička s Aničkou. Popri tejto przniteľskej literatúre do škôl preniknú tiež genderové mimovládky. Koho tým prorok myslí nekonkretizuje, zrejme touto nálepkou v klube xenofóbov vypaľujú všetky slovenské mimovládne organizácie. Tých je ale na Slovensku cez 70 tisíc, takže nevieme, či tým myslí napr. Nadáciu Volkswagenu, Združenie Vlk, Greenpeace, či tiež cirkevné občianske združenia. Ktovie, chápadlá Sorosa a Genderizmu môžu byť predsa nekonečné. Deti pod vplyvom mimovládok a lgbt šlabikárov sa budú už v troch, štyroch, šiestich rokoch dávať preoperovať na iné pohlavie, ktoré si sami zvolia. Takto sa to robí na západe. Počuli sme slovo Kuffovo.
Záver už patrí skupine Lamačské chvály, kde worship leader Letko ďakuje Kuffovi za odvahu a za to, že robí to, čo od neho chce Boh, a že je Jeho slovom. Kuffa krátko vstupuje do tejto ďakovnej reči a zdôrazňuje ešte rozdiel medzi skutočnými kresťanmi a liberálnymi kresťanmi. Liberálni kresťania nie sú pravoverní, pretože neveria, že cez kazateľa (rozumej Kuffu) v skutočnosti hovorí Ježiš. A ak si takýto kresťan si podobný Kaifášovi (rozumej ten, u koho dohodlo Ježišove odsúdenie a smrť).
Evanjelista i prorok prináša pokrok v chápaní Božieho zámeru. Jeho evanjelium je mocné, radostné pre tých, čo počúvajú dedinského farára a počujú Ježiša, radiace, pre tých, čo váhajú koho voliť (bratskú stranu ĽSNS) a kárajúce tých, čo majú radi slobodu. V jednom má kazateľ pravdu. Morálny masaker sa už zjavil. Tentokrát v Litmanovej a neprišiel zo západu, ale zo Žákoviec.
Kázeň na pozretie tu

Teraz najčítanejšie