Denník N

Tunelovať mestské a štátne podniky už nebude také jednoduché

S kolegami z ostatných koaličných klubov sme pripravili a včera v parlamente schválili novelu zákona o regulácii v sieťových odvetviach, ktorá v budúcnosti zabráni tunelovaniu  vodárenských a teplárenských spoločností cez dcérske podniky.

Začiatkom leta som poukazoval na tunelovanie BVS cez Infra Services a navrhol som spôsob, ako sa tejto extrémne nevýhodnej zmluvy zbaviť.

Na závažné nedostatky pri zadávaní zákaziek poukázal aj Najvyšší kontrolný úrad SR pri kontrole hospodárenia vodárenských spoločností. Modus operandi podvodníkov bol, že všetky ziskové činnosti preniesli na dcérsku spoločnosť, zmluvy nezverejnili a cez tieto spoločnosti vyvádzali peniaze cez rôzne fingované súťaže. Dozorné rady, žiaľ, neplnili svoju úlohu, či už zámerne alebo z nedostatku skúseností a vôle, a akcionári priam rezignovali na výkon svojich akcionárskych práv. A takto pod rúškom tmy, manažment roky rokúce tuneloval mestské a štátne podniky.

Často boli takéto zmluvy napísané  spôsobom, že sú de facto nevypovedateľné. Zmluva medzi BVS a jej dcérou Infra Services trvala desať rokov a vypovedať zmluvu bolo možné iba pod hrozbou pokuty 5 miliónov eur. BVS musela odoberať všetko, čo je súčasťou zmluvy, výhradne od Infra Services, inak musela zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 60 % z objemu zákazky. A ak BVS neobjednala taký objem, ako je v schválenom investičnom pláne, zvyšok bola zmluvná pokuta.
Viete si predstaviť, že by niekto uzatvoril takúto zmluvu v súkromnom sektore? Ja teda nie.

Podľa nášho návrhu, ktorý v utorok parlament schválil, zmluvu takéhoto typu bude musieť schváliť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) a ten tak vykoná, iba ak zmluva nebude obsahovať podmienky neobvyklé v bežnom obchodnom styku. Taktiež sme zaviedli povinnosť dodatočnej kontroly už uzavretých zmlúv a sankcie v podobe možnosti odstúpenia od zmluvy, ak zmluvu ÚRSO neschváli, lebo obsahuje neprimerané podmienky. Po novom budú takéto zmluvy aj povinne zverejňované.

Považujem to za malé víťazstvo a malý krok k transparentnejšiemu nakladaniu s verejnými zdrojmi v komunálnych, štátnych, či polo štátnych podnikoch.

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. Člen strany SaS a komunálny poslanec v Bratislave. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn.