Denník N

Nový pakt o migrantoch – stále slabý

Predsedníčka EK Ursula von der Leyen v septembri 2020 predstavila tzv. nový pakt o migrantoch, ktorý je bohužiaľ stále “slabučký“.

Jednou zo základných a absolútne kľúčových podmienok riešenia, resp. vyhnutie sa nutnosti riešiť utečenecký problém je tvrdá ochrana hraníc. Skutočnosť, že stála a posilnená činnosť Frontex – európska pohraničná a pobrežná stráž bude platiť až od Januára 2021 je vzhľadom na naťahujúcu sa problematiku riešenia utečeneckej krízy prakticky od roku 2015 taktiež úplná bieda. EK musí okrem iného predovšetkým formovať a jasne komunikovať stratégiu, ktorá bude mať predovšetkým preventívny a odpudzujúci charakter pre utečencov, aby sa na túto cestu vôbec nevydali a zároveň tvrdo riešiť pašerákov, ako aj humanitárne organizácie, ktoré asistujú pri prevoze utečencov na územie EÚ.

EK musí z dlhodobého hľadiska riešiť témy politicko – ekonomické, ktoré nútia ľudí utekať zo svojej krajiny (vojnové konflikty, hlad, rozvoj obchodu, pestovanie potravín, prístup k vode a vzdelaniu obyvateľstva, technologický pokrok krajiny ako celku), s krajinami pôvodu utečencov riešiť dôkladné vyšetrovanie a efektívnu elimináciu organizovaného zločinu postaveného na príjmoch z prevádzačstva poskytnutím materiálno – technického zabezpečenia, rozvoj spolupráce pri preverovaní a identifikácii identity a trestnom registri každého utečenca na území EÚ, no a na záver nespoliehať sa na Turecko, ako kľúčového partnera na riešenie utečeneckej otázky.

Z krátkodobého hľadiska je nutné zabezpečovať nasledovné:
zastavenie člnov na mori a ich odvrátenie na miesto vyplávania
likvidácia člnov a všetkých prepravných prostriedkov pašerákov po ich zadržaní
vyhnúť sa akémukoľvek finančnému príspevku za dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu vo svoje stratégii riešenia utečeneckej problematiky
humanitárne organizácie povinne pod vplyvom sankcii zaviazať finančne znášať všetky náklady spojené s bezpečnostným skríningom (Eurodac), lekárskymi prehliadkami, úhrada prevádzkových nákladov na osobu v táboroch, administratívne náklady na azylové a deportačné procesy, ktoré vzniknú členskej krajine vylodenia (neuhradenie nákladov spojených s dovozom utečencov do krajiny riešiť zabavením lode používanej na prepravu)
trestno-právne riešenie humanitárnych organizácii za napomáhanie pri nelegálnom prekračovaní hraníc (prevoz utečencov a prepravenie do Schengen area)
adresné a rýchle vybavovanie deportačných procesov po uskutočnení bezpečnostných skríningov, ako aj osôb s právom na azyl po spáchaní trestného činu, či priestupku
všeobecná a jasná deklarácia EÚ o neprijímaní utečencov a šanciach na udelenie azylu

Je pochopiteľné, že hore uvedené argumenty vzbudia pohoršenie a môžu sa zdať nehumánne, ale nie je možné, aby existujúci stav pretrvával naďalej. Nemožno deklarovať, že EÚ chce riešiť problematiku utečencov tak, že keď už sem prídu tak to sa bude nejak riešiť, resp. že si s tým budú musieť poradiť členské krajiny EÚ, pretože tým EÚ naďalej vytvára iskierky nádeje – podnet pre osoby, ktoré chcú do EÚ prísť a zároveň aj pre pašerákov, aby na tom zarábali. Zároveň nie je akceptovateľné, aby samotné humanitárne organizácie asistovali pri kreovaní problémov, ktoré vznikajú pre prístavnú krajinu kam ich dopravia bez toho, aby za to znášali následky. Týmto spôsobom EÚ rúca základy prevencie vzniku utečeneckej otázky a to tak, že naďalej bude platiť filozofia, aby sa utečenec nejak dostal k pobrežiu EÚ a tam sa o neho už nejak postarajú, pretože toto je v mysliach aj utečencov aj ich pašerákov.

Teraz najčítanejšie