Denník N

Keď svetlonos/ka posadne otca z kufra

Lux (lat.) = svetlo; Ferre (lat.) = niesť. Lūcĭfer: (aj) označenie pre planétu Venuša. V biológii sa symbol Venuše (♀) používa pre označenie samičieho pohlavia. Rod Lucifera je teda otázny… Nebinárneho jedinca svetlonos/svetlonoska preto (asi?) možno nahradiť neutrálnym výrazom svetlonosko.

Svetlonosko, vysoko inteligentná entita, si uvedomilo svoj džender problém – že džender (asi) nemá. Povedalo si, že to môže využiť vo svoj prospech. Veď jeho cieľom bolo vždy bojovať proti (nielen svojmu) tvorcovi. Všade, kde sa začala šíriť nenávisť, zloba, bázeň; svetlonosko sa infiltrovalo, aby to všetko ešte znásobilo a dosiahlo tak svoj veľkoškodný plán.

Všimlo si jednu maličkú krajinu, v ktorej ešte veľa ľudí verilo. Keby všetci z nich verili úprimne, svetlonosko by nad nimi moc nemalo, no nanešťastie to nebol tento prípad. Vojenské stratégie a taktiky malo svetlonosko veľmi dobre zvládnuté, a tak vedelo, že rozklad zvnútra by mohol byť vysoko účinný.

Šírená nenávisť ho prilákala k otcovi z kufra zaseknutého v čase a povedalo si, že ho posadne. Dostalo sa mu do mysle, spôsobilo mu tam pojmologický chaos a dosiahlo, že v hlave posadnutého rezonovalo slovo džender. Spoliehalo sa na to, že entity bez (vzťahu k) džendru by ani nemali pojmu džender rozumieť, presne ako ono. Takisto sa mu podarilo presvedčiť posadnutého, že liberálna hrozba si zamieňa slobodu so svojvôľou a že výzvu k nenávisti možno marketingovo predať aj ako výzvu k odvahe.

Všetko išlo podľa plánu, posolstvo šírenia lásky si posadnutý dlhé roky zamieňal s rozosievaním a šírením nenávisti a zloby a ľudí vyzýval k „odvahe“… Po čase povolali exorcistov. Na prvý pohľad sa zdalo, že efekt sa dostavil, no kúsok svetlonoska v ňom ostal driemať. V polovičnej sile sa pred časom opäť ozvalo a prinútilo posadnutého predniesť zopár ďalších neusporiadaných a nesúrodých myšlienok…

Svetlonosko ale vie, čo sa patrí, a tak mu pripravilo ďakovnú reč:

„Moja vďaka tebe, za mnou podsunuté, tebou vyslovené slová patria! Čím viac takých vyjadrení spravíš, tým viac ľudí, ktorí ešte vieru nestratili, od viery odvrátiš! A tých, ktorí už vieru stratili, no stále ju rešpektujú, len podporíš v presvedčení, že vyjadrenia tvoje a tebe podobným z ich daní platené byť nemajú… Čím viac budeš ľudí zastrašovať nezmyslami, že 3-ročné dieťa sa zobudí a len tak sa rozhodne zmeniť si pohlavie, tým viac ľudí s neľahkým údelom stigmatizovať budeš… Čím viac budeš útočiť na mimovládky, ktoré neraz suplujú štát, tým jasnejší hlas proti náboženstvám v spoločnosti rezonovať bude! Za všetky tieto útoky ti ďakujem, pokračuj v nich aj naďalej a prispievaj k rozkladu tejto polarizovanej spoločnosti. Ide ti to skoro tak dobre (možno dokonca lepšie) ako mnohým profesionálom z radov politikov.
A keď  ti bude ťažko, spomeň si, ako si v tom lese mrzol… boli to pekelné plamene moje, ktoré ťa zohriali,“ uzavrelo svetlonosko.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Želinský

Tak trochu vorkoholik. Občas sa pokúsim napísať nejaký text k témam, ktorým sa venujem vo svojom výskume. Občas možno aj niečo vtipné.