Denník N

Balans na hranici úpadku: Ktoré firmy dlhujú milióny?

Podnikať s cudzím kapitálom má svoju logiku. Ísť do extrému je však riziko.

Využívanie cudzieho kapitálu je pri podnikaní samozrejmosťou. Aktuálne problémy investičnej skupiny Arca však ukazujú, aké devastačné dôsledky môže mať to, keď výška dlhov narastie do neprimeraných výšok.

Dôvody na obavy, že Arca nemusí byť schopná uhrádzať svoje záväzky, nevznikli len v posledných týždňoch. Spoločnosť už na konci roku 2015 vykázala záporné vlastné imanie (prvý verejne dostupný varovný signál) a pomer jej vlastného imania k záväzkom bol aj v ďalších rokoch extrémne nízky (ďalší varovný prst). V rokoch 2017 a 2018 sa držal pri úrovni 0,01, čo je podľa Obchodného zákonníka definičným znakom spoločnosti, ktorej hrozí úpadok.

Tisícky firiem

Arca však zďaleka nie je na Slovensku ojedinelým prípadom podnikateľského subjektu s extrémnym nepomerom medzi vlastným kapitálom a sumou, ktorú dlžia. Nie je preto vylúčené, že príbehov s podobným koncom bude v budúcnosti viac.

Pri hľadaní firiem, ktorým kvôli extrémnemu nepomeru vlastného kapitálu a záväzkov hrozí úpadok, sme filter v našich databázach zúžili len na tie, ktoré:

 • už podali daňové priznanie za rok 2019 a
 • ich závierky boli zverejnené vo verejne dostupnom registri.

Výsledkom základného filtra je 170 587 podnikateľských subjektov (stav k 25. septembru 2020). Aspoň nulové vlastné imanie a záväzky vyššie ako nula malo 130 297 subjektov.

Podľa Obchodného zákonníka hrozí spoločnosti úpadok, ak pomer jej vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100, t.j. menší ako 0,08.

Túto definíciu podľa verejne dostupných informácií o hospodárení podnikateľských subjektov napĺňalo ku koncu roka 2019 celkovo 9 908 firiem a spoločností. Každá trinásta firma na Slovensku tak balancuje v krízovom stave. Najväčšiu skupinu z nich – viac ako 1 800 – tvorili firmy, pri ktorých bol pomer ich imania a záväzkov menší ako 0.01.

Údaje, ktoré sumarizuje predchádzajúci graf, síce ukazujú, že najväčší podiel firiem, ktorým hrozí úpadok, má pomer vlastného imania a záväzkov extrémne nízky (menej ako 1 ku 100), jeho výpovedná hodnota je však obmedzená.

Lepší prehľad možno získať z dát o tom, čomu sa ohrozené spoločnosti venujú.

Z uvedenej vizualizácie je zrejmé, že viac ako tretina všetkých firiem, ktoré balansujú na hrane finančného úpadku, sa venujú buď realitnému biznisu alebo obchodu (veľkoobchod a maloobchod).

Predmety podnikania, ktorým sa ohrozené spoločnosti venujú, sa do značnej miery prekrývajú s tými, v ktorých sú aktívne firmy, ktoré v tomto roku požiadali o ochranu pred veriteľmi v dôsledku globálnej pandémie koronakrízy. Z ich pohľadu prepla ekonomika do krízového režimu v čase, kedy sa v takomto režime nachádzali už pred ňou.

Multimilióví rekordéri

Nie každá firma, ktorá podľa svojich hospodárskych výsledkov čelí hrozbe úpadku, predstavuje pre svojich veriteľov riziko stratených peňazí. V niektorých prípadoch je absolútny rozdiel medzi záväzkami a vlastným imaním symbolický, pri niektorých závratne vysoký. V slovenských pomeroch to znamená aj stovky miliónov eur.

Ako vyzerá rebríček tých, pri ktorých je najvyšší?

 

 1. ISTROKAPITAL, a. s.

Vlastné imanie: 1 638 155 EUR

Výška záväzkov: 235 143 373 EUR

Rozdiel: 233 505 218 EUR

 

 1. J&T Global Finance IX., s. r. o.

Vlastné imanie: 6 644 EUR

Výška záväzkov: 151 251 834 EUR

Rozdiel: 151 245 190 EUR

 

 1. Adient Slovakia s. R. o.

Vlastné imanie: 2 082 657 EUR

Výška záväzkov: 143 758 088 EUR

Rozdiel: 141 675 431 EUR

 

 1. Hamaca Investment, s. r. o.

Vlastné imanie: 134 981 EUR

Výška záväzkov: 127 583 336 EUR

Rozdiel: 127 448 355 EUR

 

 1. GGT a. s.

Vlastné imanie: 9 730 171 EUR

Výška záväzkov: 128 308 482 EUR

Rozdiel: 118 578 311 EUR

 

 1. Bory Mall, a. s.

Vlastné imanie: 8 469 165 EUR

Výška záväzkov: 113 217 789 EUR

Rozdiel: 104 748 624 EUR

 

 1. J&T ENERGY FINANCING EUR III, a. s.

Vlastné imanie: 123 668 EUR

Výška záväzkov: 101 728 948 EUR

Rozdiel: 101 605 280 EUR

 

 1. ARVAL SLOVAKIA, s.r.o.

Vlastné imanie: 7 424 240 EUR

Výška záväzkov: 107 227 420 EUR

Rozdiel: 99 803 180 EUR

 

 1. Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r. o.

Vlastné imanie: 3 386 872 EUR

Výška záväzkov: 95 259 663 EUR

Rozdiel: 91 872 791

 

 1. HB REAVIS Finance SK III s. r. o.

Vlastné imanie: 204 745 EUR

Výška záväzkov: 88 038 472 EUR

Rozdiel: 87 833 727 EUR

Teraz najčítanejšie