Denník N

Peniaze na reformy a obnovu – mýty a fakty

Celé leto sme počúvali o tom, ako nám dobré správy a hlavne veľmi veľa peňazí z Bruselu zachráni krajinu a konečne pomôže uskutočniť všetky dôležité reformy, ktoré sme v krajine roky, ba možno až desaťročia, nerobili. Hovorím si, kiežby to tak bolo a ja budem prvá, ktorá tomu zatlieska, ak sa konečne pohneme dopredu aj vo veciach a oblastiach, v ktorých dennodenne pracujem.

Keďže som však ľudský tvor z rodu zvedavých, zaujímalo ma, ako tento proces bude prebiehať, koľko vlastne dostaneme a najmä kedy, a čo nás to bude stáť. A tak som sa obrátila na ľudí, ktorí sú v týchto veciach oveľa zbehlejší a múdrejší ako ja a poprosila ich o bližšie vysvetlenie skutočností okolo sľubovaných peňazí a reforiem.

Ponúkam vám teda pár faktov a, bohužiaľ, možno zbúram aj pár mýtov o peniazoch z Bruselu na našu obnovu a reformy.

Takže, najprv fakty:

Next Generation EU obsahuje viacero komponentov, ktoré majú zmeniť smer Európskej ekonomiky v budúcnosti.

Peniaze, ktoré máme možnosť v najbližších rokoch (budem písať o rokoch 2020 – 2027) získať, môžeme rozdeliť v prvom kole na dve veľké skupiny.

Prvá skupina sú peniaze, ktoré sa stanú súčasťou existujúcich eurofondov a zároveň sú to peniaze, ku ktorým sa vieme dostať najrýchlejšie z hľadiska času. Ak píšem najrýchlejšie, píšem najskôr o roku 2021. Tomu, aby sme sa k nim dostali potrebujeme však upraviť existujúce programy z tohto programového obdobia (2014-2020) a tie doručiť do Bruselu najneskôr do konca roku 2020 a mať ich z ich strany aj schválené. Toto sú zároveň pre nás nenávratné peniaze a môžeme ich čerpať v predpokladanom objeme 780 mil EUR, podľa návrhu Európskeho parlamentu najneskôr do roku 2024 (momentálne sa čerpanie exitujúcich fondov pohybuje na úrovni 36 %.)

Ďalej potrebujeme pripraviť programy pre budúce programové obdobie. Tu môžeme získať aj peniaze pre pripravované programové obdobie navýšené o 478 mil EUR. Možno ste už zachytili názvy niektorých z týchto balíkov, v rámci ktorých budeme môcť čerpať tieto peniaze, ak nie, tak keby ste počuli názvy ako eurofondová iniciatíva REACT-EU alebo Just transition fund (Fond na spravodlivú transformáciu), tak to sú oni. Peniaze v týchto fondoch sú zároveň viazané na konkrétne účely, napríklad:

  • na transformáciu regiónov postihnutých odklonom od uhlia (ako napríklad Horná Nitra),
  • podporu zamestnanosti
  • a určitá časť z nich musí byť, zjednodušene povedané, použitá na zelenú, alebo digitálnu obnovu, čo je spojené s plnením klimatických kritérií, konkrétne znížením emisií, zavedením inovatívnych technológií, alebo digitalizáciou spoločnosti.

Peniaze, ktoré sa asi najčastejšie spomínajú vo vyjadreniach našich politikov a podľa mňa ich často označujú súhrnným názvom pre všetky európske peniaze dokopy, vrátane tých, o ktorých píšem vyššie, sú tzv. peniaze z Fondu obnovy určené na reformy. To sú peniaze, ku ktorým sa vo vládnych kuloároch píše stratégia reforiem, vynechajúc sľubované odborné konferencie a diskusie s odbornou, či laickou verejnosťou. To je ten dokument, z ktorého unikli informácie aj do médií, a ktorý musíme doručiť do Bruselu do 15.10.2020, pričom predtým ešte musí prejsť rokovaniami vlády.

Z časového hľadiska vieme tieto peniaze reálne dostať k čerpaniu v období rokov 2023 – 2024. Časť týchto peňazí môžeme dostať ako granty, teda nenávratné peniaze a časť si môžeme požičať za výhodných podmienok a neskôr samozrejme vrátiť. Kombináciou týchto dvoch spôsobov budeme môcť čerpať podstatne viac. Celkový balík Fondu obnovy a odolnosti pre EU predstavuje takmer 700 mld EUR, čo si členské krajiny rozdelia podľa kľúča založeného na HDP a nezamestnanosti.

A teraz mýty:

Poznajúc tieto základné fakty a čítajúc ten utajovaný národný reformný plán musím konštatovať, že je úplne zbytočné rozpisovať všetky ciele a reformy do ôsmich oblastí a tie ešte do desiatok ďalších podoblastí, pretože fyzicky a časovo táto vláda nestihne z vyššie spomínaných peňazí urobiť ani tretinu. Nie, žeby som nedôverovala schopnostiam ľudí, ktorí tento dokument písali a ľuďom, ktorí sa budú na jeho realizácii podieľať, je jednoducho príliš ambiciózny, aby bol uveriteľný.

Ak je v dokumente písané, že v rámci dôchodkovej reformy je prvým míľnikom ústavný zákon o dôchodkoch v 12/2020, každý súdny človek, ktorý sleduje legislatívny proces musí vedieť, že už v tejto chvíli to nie je pravda, pretože schváliť ústavný zákon do troch mesiacov je nemožné, ak nechcete ísť krkolomnou legislatívnou skratkou.

Ak teda budete niekedy národný plán reforiem čítať, pri míľnikoch spojených s rokmi 2020 a 2021 buďte opatrní a mierni pesimistickí, čo sa týka ich plnenia.

Ako človek s dlhoročnou praxou, ktorý je dennodenne v styku s rôznymi štátnymi inštitúciami, a už čo to o ich fungovaní a procesoch vie, by som odporúčala vláde a všetkým kompetentným a zodpovedným, aby sa v prípade cieľov pre veľké reformy sústredili na jednu, dve veľké veci. Išli do detailov a problémov jednotlivých oblasti, nezostali len na povrchu pri názvoch reforiem a heslách. Aby sa v rámci týchto cieľov snažili urobiť maximum, lebo sa môže stať, že príliš veľa cieľov a reforiem v kombinácii s časovými lehotami príchodu peňazí môže spôsobiť, že pred voľbami ostanú len nesplnené sny a aj keď technicky perfektne napísaný, ale nenaplnený plán.

Historicky je snaha slovenských autorít zameraná na míňanie európskych peňazí, za čo si vyslúžili oprávnenú kritiku. Slovensko sústavne bojuje s neschopnosťou tieto prostriedky míňať a s vysokou mierou korekcií pri čerpaní. Tento boj často končí financovaním pochybných projektov a spoločností. Možno je na čase, prestať tlačiť na pílu míňania európskych peňazí a začať rozmýšľať nad účelnosťou a cieľmi našej politiky. Ako chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, digitalizovať spoločnosť? Skúsme sa začať baviť o cieľoch a ich dosahovaní otvorene, vyjsť z kuloárov a poradných skupín a predostrieť spoločnosti skutočný plán zmeny.

V dokumente dokážu úradníci pomenovať problémy, len chýba jednoduchý politický príbeh, akým spôsobom sa zlepší krajina. Príbeh, ktorý bude jasne pomenovaný, a ktorý ukáže, ako konkrétne naša krajina vyrieši kľúčové problémy a naštartuje svoje kapacity žiadaným smerom. Pretože sa potrebujeme zomknúť, pretože potrebujeme líderstvo, pretože potrebujeme vedieť, kam cez túto krízu budeme smerovať.

Vyzývam preto vládu, aby sa o našu budúcnosť zaujímala aktívnejšie, aby otvorila verejnú debatu a pri stanovovaní priorít sa neskrývala za úradníkov.

Poznámka: Čiastky uvedené v texte sú momentálne predmetom rokovaní v rámci trialógov EU a môžu sa meniť.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.