Denník N

Príbeh jednej skládky na konci sveta I.

Čierna skládka ako tisíce iných, ktoré ležia zabúdané, opomínané a pravidelne zásobované nami, ľuďmi, či už úmyselne alebo ako efektívne riešenie neriešeného problému v mieste, kde zastal čas. V nasledovnej sérii blogov venovaných tejto téme budem prinášať príbeh jednej skládky na konci sveta. Od podania trestného oznámenia za prečin ohrozovania a poškodzovania životného prostredia na neznámeho páchateľa z pozície člena stráže prírody až?

Bola raz jedna dolina, ktorá zamrzla v čase a zostala akosi mimo dianie takmer všetkého, s čím sa v živote stretávame. Nazveme si ju fiktívnym názvom Naša Dolina a všetky osoby, názvy a fakty budú upravené alebo zámerne vymyslené, keďže tento príbeh sa bude odohrávať na pozadí živého procesu vyšetrovania orgánmi činnými v trestnom konaní, aby nedošlo k ohrozeniu nezávislosti a nestrannosti vyšetrovania.

Naša dolina je čarovným miestom, kde zastal čas a život našich ľudí sa akosi zakonzervoval voči vonkajším zmenám. Ideálne romantické miesto na život, rekreáciu, či objavovanie krás prírody. Vďaka určitým špecifickým nastaveniam si Naša dolina umožnila zachovať svoj vidiecky ničím nezameniteľný ráz v obklopení krásnymi horami Našich vrchov. Jej najväčším darom okrem prírody je krištáľovo čistá voda. Aby ju štát vedel zabezpečiť po smäde bažiacich potrieb mestského obyvateľstva, zaviazal sa obmedzovať v rozvoji túto dolinu. Nanešťastie nešla ruka v ruke s kompenzáciami za tento luxus, ktorý dolina zabezpečuje mestskému obyvateľstvu. Naša dedina nemá vodovod, kanalizáciu a ani dostatok financií z prostriedkov štátu, aby sa dokázala popasovať z obmedzeniami z toho plynúcimi pre ľudí, ktorí tu žijú.

Ako ľudia sme sa s tým začali vyrovnávať po svojom. Odvoz a ekologická likvidácia fekálnych odpadov je ekonomicky neudržateľnou pre našich ľudí. Obľube sa tešia kalové čerpadlá a trativody. Odvoz komunálneho odpadu je v rukách spracovateľov odpadu, ktorí takpovediac držia samosprávy v zajatí objemových limitov odvážaného odpadu. To by sme však zachádzali a odbočovali od témy. Preto hľadáme vhodné jarky, jamy, brehy a iné zákutia, ktoré nie sú až tak na očiach, aby sme sa vyprodukovaného odpadu mohli lacno, rýchlo a s minimálnou námahou zbavovať.

Bohužiaľ tak pár „škodných“ v revíri vrhá zlé svetlo na mlčiacu väčšinu a pár aktívnych jedincov sa stáva terčom vylievania nahromadenej frustrácie.

Tak to začína byť aj v prípade Našej dediny. Panovala všeobecná zhoda a tichý súhlas, že drobný stavebný odpad je akceptovateľné vyvážať, obrazne a doslova povedané, za humno. V zásade stavebná suť, respektíve jej neškodná časť, vyplní jamy na lesných cestách, či spevní nestabilný svah. K rovnakej zhode prichádzame aj pri používaní kalových čerpadiel, keď tak nekonáte priamo pod nosom suseda, pričom sa objaví i nejaký ten život v našom potoku.

Cez čiaru však začal byť odpad, ktorý zvyčajne napríklad vzniká pri rekonštrukciách starých rodinných domov kupovaných na rekreačné účely alebo pri vypratávaní starých zabudnutých miestností, či skríň v našich chatách, chalupách alebo domácnostiach. Bežne môžeme nachádzať na daných miestach obaly z farieb, lakov, tašky z prázdnymi pohármi na zaváranie, časti elektro odpadu, interiérov automobilov alebo plechoviek od piva.

Darmo môže samospráva zabezpečovať zber recyklovaného odpadu (kovy, sklo, bio, elektro), keď niektorým je jednoduchšie naložiť všetko na traktorovú vlečku, respektíve prívesný vozík a vysypávať to aj na obecný pozemok. Plne akceptujem zložitosť situácie, v ktorej sa ocitajú obce s čiernymi skládkami. O to horšie, keď sa niektorá z nich nachádza na ich pozemku.

Z uvedeného dôvodu s pozície verejného činiteľa, ktorým strážca prírody je, som osadil na obecnom pozemku (relatívne viditeľným spôsobom) foto pascu s následnou informáciou na obecný úrad Našej dediny, že čierne ovce skúsime riešiť osobnou konfrontáciou s dôkazovými materiálmi. Možnosť trestno-právneho konania som odkladal ako poslednú možnosť.

Čo čert nechcel, našiel sa odvážlivec, ktorý odcudzil foto pascu a ani po týždni sa nenašiel, aby na moju verejnú alebo tichú starostovu výzvu sa opätovne vrátila domov. Tým sa uzavrel niekoľkoročný kruh snaženia a hľadania spôsobu riešenia tohto spoločensky a hlavne ľudsky nepríjemného problému – obnažovania našich charakterov.

S najvyššou pravdepodobnosťou sa zdvihne vlna odporu, očierňovania, udávania a inej odvrátenej stránky ľudského spolunažívania. Vinníkom bude osoba, ktorá narušila tento nemenný status. Teda dôsledok a nie príčina problémov, do ktorých sme sa ako ľudia a spoločnosť dostali.

Oznámenie za prečin ohrozovania a poškodzovania životného prostredia bolo odovzdané na príslušnom oddelení policajného zboru v Našom meste dňa 29. septembra 2020. V súčastnosti sa čaká na výzvu vyšetrovateľa dodať svedeckú výpoveď s dôkazovým materiálom. Jeden z našich zákonov hovorí o tom, že za likvidáciu čiernej skládky je zodpovedný niesť náklady vlastník pozemku, na ktorého parcele sa nachádza odpad. V tomto prípade je to Naša dedina.

Ľahko sa môže stať, že Naša obec s dlhodobo poddimenzovaným rozpočtom si bude musieť, v tom lepšom prípade, požičať peniaze na jej odstránenie. Napokon za nezodpovedné správanie konkrétnych jednotlivcov, či skupiny ľudí poľahky doplatí celá Naša dedina.

Bolo lepšie zostať ticho a tváriac sa, že sa nič nedeje a pridať sa k mlčiacej väčšine alebo?

Pokračovanie nabudúce…

Teraz najčítanejšie

Pavol Ďuriš

Občiansky aktivista, predseda OZ K prameňom Bebravy, vyštudovaný politológ, analytik v bezpečnostných otázkach štátu, partner pre pivo v oblasti remeselného pivovarníctva a hrdý študent Politickej akadémie ročníka 2019/2020 z dielne IPEV-U. Hrdý ISFJ (introvert-sensitive-feeling-judgement a HSP (highly sensitive person) :-) "Dnes nejhlubší city a největší obětavost nepotřebuje barikád. Počínáme chápat, že sebeobětování není nejúčinnější, stává-li se v tichosti a neznámosti v dílně, pracovně, kdekoli. Počíname pochopovat, že největší idealism je pevné předsevzetí, ne umírat, ale žít, neboť žít je mnohem těžší úkol než umřít. Položit život v rozčilení a fantastickém rozechvění je mnohem snadnější, než život ten udržovat v rozmyslném úsilí, potírajícím všecko to, co život ten ohrožuje." T.G.M. SOUKUP, František. T. G. Masaryk jako politický prukopník, sociální reformátor a president státu. Ústřední delnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1930, s. 202 - Naše nynejší krise.