Denník N

Je tu druhá vlna (pandémie) násilia?

Počas prvej vlny pandémie mali ženy s deťmi, ktoré zažívajú násilie, veľký problém dostať sa ku krízovému ubytovaniu. Nezopakujme túto chybu aj v druhej vlne. Testovanie pre žiadateľky o krízové ubytovanie by malo byť rýchle a bezplatné.

Počas prvej vlny pandémie COVID-19, keď väčšina z nás zostávala v bezpečí svojich domovoch, sa mnohí zamýšľali, čo takáto situácia znamená pre ľudí, ktorí doma zažívajú násilie. Písalo a hovorilo sa o tom, či sa násilie v izolácii zhorší a či ženy s deťmi, ktoré ho zažívajú, budú môcť nájsť účinnú pomoc. V Koordinačno-metodickom centre pre prevenciu násilia na ženách (KMC) sme preto túto situáciu počas prvej vlny, ale aj po nej aktívne monitorovali.

Vieme, že služby pre ženy zažívajúce násilie neprestali pracovať, Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, poradne pre ženy, ale aj ubytovacie zariadenia a bezpečné ženské domy fungovali nepretržite aj v nových a zložitých podmienkach. Na týždennej báze sme medzi poskytovateľmi služieb zisťovali, koľko klientok sa na nich obrátilo a koľko z nich urgentne potrebovalo ubytovanie v zariadeniach. Z výsledkov je zrejmé, že po prvotnom šoku z novej situácie začali ženy vyhľadávať pomoc častejšie.

Za celkové obdobie od 30. marca do 14. júna sa na poskytovateľov služieb obrátilo celkovo 1251 žien, z toho 362 bolo nových klientok, teda takých, ktoré služby predtým nevyhľadali. Aj v porovnaní s minuloročnými číslami viacerí poskytovatelia služieb hlásili nárast. S istotou teda vieme povedať, že partnerské násilie na ženách sa počas prvej vlny pandémie zhoršilo. Navyše, služby signalizujú zvýšený záujem žien aj po uvoľnení opatrení, v podstate až doteraz. Zdá sa, že pobyt s násilníkom v jednej domácnosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni bol pre mnohé ženy impulzom, že situácia u nich doma je neudržateľná a potrebujú ju riešiť. O to viac teraz potrebujú podporu a pomoc.

Niektoré z týchto žien budú potrebovať aj krízové ubytovanie, pretože nemajú s deťmi kam odísť. Počas prvej vlny potrebovalo krízové ubytovanie 173 žien a ich deti. Žiaľ, kvôli prísnym hygienickým opatreniam sa mohlo ubytovať len 24 žien a ich 32 detí.

Aj keď berieme do úvahy konzervatívny odhad, že o ubytovanie prejavilo záujem 100 žien – keďže nevieme určiť, či niektoré ženy tak nerobili opakovane a v rôznych zariadeniach – krízové ubytovanie bolo poskytnuté sotva štvrtine z nich. Podľa nariadenia vlády sa v zariadeniach sociálnych služieb mohli nové klientky ubytovať len po absolvovaní 14 dňovej karantény v karanténnych miestach, ktoré mali zriadiť samosprávne kraje, a po absolvovaní negatívneho testu na COVID-19. Vhodných karanténnych miest, teda takých, kam by ženy mohli prísť aj s deťmi a byť s nimi počas karantény na bezpečnom mieste, však bolo málo. Ženy ich preto z logických dôvodov nevyužili.

Situácia ohľadom šírenia koronavírusu sa v tomto období zhoršuje a opatrenia sa opäť začínajú sprísňovať. V niektorých regiónoch postupne opäť vyhlasujú zákaz návštev a obmedzenie prijatia nových klientok a klientov do sociálnych zariadení – bez negatívneho testu na COVID-19 prijatie nebude možné. Tieto opatrenia sú logické, zariadenia samozrejme musia chrániť ľudí, ktorí v nich už bývajú, ako aj ľudí, ktorí tam pracujú.

Overovali sme, aké sú aktuálne podmienky pre prijatie klientok v zariadeniach núdzového bývania, čo sú práve tie zariadenia, ktoré poskytujú krízové ubytovanie ženám a deťom. Karanténne miesta pre nové klientky má len 9 z 29 zariadení. Na celom Slovensku sú teda karanténne miesta len pre 17 rodín (žien s deťmi). V niektorých krajoch nie sú dostupné žiadne zariadenia, ktoré by mohli poskytnúť karanténne ubytovanie. Väčšina zariadení nové klientky pred príchodom testuje, väčšinou menej spoľahlivými rýchlotestami, ktoré majú k dispozícii. Niektoré zariadenia však požadujú PCR testy, ale len minimum z nich ich vie klientkam zabezpečiť bezplatne.

Absolvovať testovanie ako samoplatkyňa je však pre mnohé ženy nemožné. Predstavte si, že ste žena s dvomi deťmi, ktorá potrebuje krízové ubytovanie, pretože potrebujete chrániť seba a svoje deti pred násilím. K rodine alebo k známym nemôžete ísť alebo ak aj áno, tak len na krátky čas. Počas pandémie sa váš príjem, ak ste predtým nejaký mali, znížil, lebo ste boli s deťmi na pandemickej OČR. Našli by ste zvyšných 200 EUR na zaplatenie testov pre vás a vaše deti?

Aj keď už zrejme na Slovensku nehrozí zatvorenie väčšiny podnikov a škôl z prvej vlny, zatvorenie zariadení sociálnych služieb hrozí takmer určite. Mali by sme sa preto poučiť z prvej polovice roka, aby sa opäť nestalo, že ženy zažívajúce násilie od svojho partnera, ktoré konečne nabrali odvahu svoju situáciu riešiť, zostanú bez pomoci a bez možnosti krízového ubytovania. Vieme, že vhodných karanténnych miest je málo, preto to najúčinnejšie, čo môžeme v tejto situácii spraviť, je zabezpečiť rýchle a bezplatné testovanie žien a detí, ktoré potrebujú bezpečie, poradenstvo a ubytovanie.

Úrady verejného zdravotníctva by preto do skupín, ktoré testujú, mali zaradiť okrem ľudí so symptómami a kontaktov pozitívne testovaných aj žiadateľky o krízové ubytovanie. Je to to najefektívnejšie a najlacnejšie opatrenie, ktoré môžeme prijať a ktoré môže v extrémnych situáciách chrániť životy a zdravie týchto žien a ich detí.

 

Autorka textu: Mgr. Zuzana Očenášová, PhD., analytička pre výskum a monitoring Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia páchaného na ženách

Fotografia: Pixabay

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia  na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny je súčasťou národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore  z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

 

 

Teraz najčítanejšie

Zastavme násilie

"Zastavme násilie" je blog Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré bolo zriadené Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR) a funguje ako súčasť Národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie. Hlavným poslaním KMC je predchádzať a znižovať násilie na ženách a domáce násilie prostredníctvom komplexnej celoštátnej politiky. Chceme sa s vami podeliť o zaujímavé informácie, inšpiratívne rozhovory a blogy našich expertiek a expertov.