Denník N

Glyfosát-zatracovaný a velebený.

Glyfosát-je derivát glycínu, ktorý slúži ako širokospektrálny herbicíd, účinná látka mnohých komerčných produktov vrátane Roundupu. Slúži najmä ako prostriedok proti burine. (Wikipedia).

S príchodom jesene, prichádza aj veľká chuť poľnohospodárov nasadiť na svoju pôdu veľmi sporný chemický prostriedok na ničenie buriny-totálny herbicíd. Už zo slova „totálny“ dýcha obava. Výskumy vedcov, sú ako vždy, rozporuplné. Výskumy typu ZA sa prelínajú s výskumami typu PROTI a články z oboch strán výskumu sa v jednom médiu vôbec nebijú. A sú hlavne honorované. Laická verejnosť je dezorientovaná. Výskumy „za veľkou mlákou“ hovoria, že až o 41 percent môže chemikália podľa novej rozsiahlej analýzy zvýšiť riziko vzniku Non-Hodgkinovho lymfómu (NHL), rakoviny lymfatických uzlín. Tím piatich amerických vedcov tvrdí, že dôkazy jasne poukazujú na súvislosť medzi pôsobením herbicídu a spomínaným typom rakoviny. Na druhej strane, štúdie v Poľsku tvrdia, že stiahnutie glyfosátu môže viesť k 5-10 percentnému poklesu výnosu. Zvýšenie nákladov na ničenie buriny o 80 percent. Čo sa týka bezpečnosti uvedenej chemikálie, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) tvrdí, že herbicíd nie je škodlivý pre ľudí. Kdežto Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) ho zase klasifikoval ako látku „pravdepodobne pre človeka karcinogénnu“.

Tak buďme z toho múdri. Všetci sa oháňajú medzinárodným kreditom, a úradníci z týchto inštitúcií si asi nežijú zle. Čo na tom, že tvrdia, že biela guľa je čierna kocka. Výplata im cingne vždy v pravý čas na účet.

A nám nezostáva iné, len sa riadiť zdravým rozumom. A ten nám hovorí, že takáto chémia na polia nepatrí. Aj za cenu nižšej úrody alebo drahšej potraviny. Tieto potraviny dávame do úst my a naše deti. Nemalo by predsa úplne všetko v tejto oblasti závisieť od zisku. Od toho si draho platíme štát a jeho správu. Akoby som počul zástancov poľnopodnikov kričať. Keď nedopestujeme my, dopestuje lacnejšie Poliak, Francúz, Španiel…a reťazce to lacnejšie radi dovezú a predajú nášmu, na cenu citlivému zákazníkovi. A to bude náš koniec….kričia poľnopodniky.

Je asi najvyšší čas sa zaoberať touto témou hlavne na úrovni štátu a určiť pravidlá aj na úrovni EU. Neprikyvkávať eurobyrokratom  a pozrieť sa podrobnejšie na výrobu potravín u nás. Zdravotnú nezávadnosť celého výrobného a spracovateľského reťazca. A k tomu nepopierateľne patrí aj cenotvorba slovenských potravín.

Ako vypadá pole po použitie herbicídu je vidieť na obrázku. Nachádza sa v tesnej blízkosti obytných zón v Novom Meste nad Váhom.

Ale vážení, bez toho, aby ste prestali liať na polia tony chémie, neprežijeme zase my, všetci. Vzostup krivky onkologických ochorení medzi obyvateľstvom hovorí jasne. Dosť kontroverzných chemických zmesí. ktoré nám servírujete ako na bežiacom páse. Europsky byrokrat odložil zákaz glyfosátu až na rok 2022. A naši poľnopodnikatelia sa toho s radosťou chytili. Možno zajtra na to zomrie aj dakto z ich rodiny…možno…..ale to im asi nevadí.

Krátkozraké konanie ľudí je v tejto dobe obzvlášť rozšírené.  Je to o to smutnejšie, že sa zahrávajú s cudzími životmi a hlavne so životmi našich detí. Nesúhlasme s jesennými mŕtvymi poliami žltej alebo hnedej farby, kde život zahubil ten, čo ho ten život živí. Poľnohospodár.

Teraz najčítanejšie

Rastislav Majtán

V socializme tovar skutočne nebol. Ako zamestnanec veľkého socialistického podniku, som videl privatizáciu v priamom prenose. Už 25 rokov podnikám v maloobchode a zažil som veľa.