Denník N

Ľudia mali odjakživa rôzne názory, dnes však chcú mať aj rôzne fakty

V deväťdesiatych rokoch 20. storočia sa veľa diskutovalo o otvorenej občianskej spoločnosti. Aj napriek negatívam transformujúcej sa spoločnosti a snahám mečiarovskej politiky o autoritatívny typ štátu, bola v spoločnosti stále výrazne prítomná pozitívna vízia, že Slovensko by malo patriť na Západ, a že si jeho občania zaslúžia žiť v liberálnej demokracii.

Občania Slovenskej republiky od roku 1993 odignorovali sedem celoštátnych referend, ale v tom, ktoré rozhodlo o integrácii Slovenska do Európskej únie, sa vyslovili kladne. Ešte stále akoby prevládal zdravý rozum, a hoci existovali aj protichodné názory, stále mali prevahu objektívne fakty.

Potom sa niečo zmenilo. Nastalo obdobie rozmachu internetu a sociálnych sietí a zrazu začali mať nielen politici, ale aj ich voliči pocit, že okrem práva na vlastný názor, majú aj právo na vlastné fakty. Nastúpilo obdobie dezinformácií, epocha politických eskamotérov, ktorí si často namiesto vykonávania politík a udržiavania vízií, zvolili cestu politického oportunizmu, podlizujúc sa pritom nielen záujmovým a finančným skupinám, ale aj internetovým davom. Tento jav samozrejme nie iba odchýlkou Slovenska.

Liberálna demokracia je pod paľbou deštrukčných síl vo Veľkej Británii, USA a aj na európskom kontinente. Podkopávané sú tiež idey jednoty, tej európskej, transatlantickej a tiež univerzálnosť občianskych práv a slobôd. Miestami sa dokonca opäť dostávajú na politické výslnie autoritatívne praktiky, a to aj napriek tomu, že niektoré krajiny majú bolestnú skúsenosť s totalitnými režimami minulosti.

Tieto javy neunikli pozornosti ani Anne Applebaum, ktorá ich brilantne analyzuje vo svojej eseji Súmrak demokracie: Zvodné lákadlo autoritárstva. Je na túto diagnostiku plným právom povolaná. Táto americká historička a novinárka s pracovnými a aj súkromnými väzbami na USA, Veľkú Britániu, Poľsko a strednú Európu, sa dlhodobo venuje dejinám 20. storočia s dôrazom na komunistické režimy a východnú Európu.

Problematikou východnej Európy a Ruska sa zaoberá od roku 1989, keď pre časopis Economist v Poľsku mapovala pád komunizmu. Je manželkou poľského politika a spisovateľa Radosława Sikorského, žije striedavo v Poľsku a v Británii. Jej esej aj preto začína ako veľmi osobné rozprávanie z prostredia poľskej politiky, s reminiscenciou na rok 1999.

Poľsko je v tom okamihu 10 rokov po páde komunizmu a pripravuje sa na krok do nového milénia. Politici, ekonómovia, diplomati a novinári, ktorých Anne Applebaum a jej manžel aj osobne poznali, boli vo všeobecnosti skôr pravičiari a hlavne antikomunisti. Mohli by sme ich vtedy označiť za liberálov v zmysle zástancov voľného trhu, veriacich v demokraciu, právny štát, systém bŕzd a váh, presadzujúcich Poľsko integrované do NATO a EÚ.

Po dvoch desaťročiach sa poľská realita výrazne zmenila a krajina je jednou z najpolarizovanejších spoločností v Európe. Poľsko je dnes niekde úplne inde, spolu s ním aj Maďarsko, a aj iné krajiny Európy, Slovensko nevynímajúc. Liberálna chvíľa po roku 1989 bola ako keby nejaká výnimka a príťažlivosť autoritárstva akoby bola večná.

Applebaum je vo svojej eseji veľmi konkrétna a presná. Osobne pozná politikov a novinárov zodpovedných napríklad za Brexit a tiež klerikov (obhajcov) súčasných európskych lídrov so sklonmi k autoritárstvu. Na príklade Poľska a Maďarska popisuje symptómy týchto chorobných zmien, ktoré vedú k obmedzovaniu slobôd, nacionalizmu a k ohrozeniu demokracie.

Kritike však nepodrobuje iba poklesky politických lídrov. V kapitole s názvom Kaskády klamstiev sa venuje aj objektivizácii súčasnej politickej reality, ktorá je z veľkej časti kreovaná novými médiami. Sociálne média sa totiž stali nástrojmi dezinformácií a šíriteľmi strachu a polarizácie.

Priznajme si, nie je to však iba vina dezinformátorov a politikov, ktorých politickou praxou je vnášanie obáv a chaosu do verejného priestoru. Svojím spôsobom sme strojcami našej prítomnosti a budúcnosti aj my občania. V istých dejinných momentoch akoby opúšťame tento zdravý občianky ekosystém, netrváme na jeho kultivovaní a prenechávame ho uzurpátorom a vyznávačom prostomyseľnosti, ktorých lákajú autoritárske myšlienky, pretože ich unavuje zložitosť.

Anne Applebaum: Súmrak demokracie: Zvodné lákadlo autoritárstva, N Press, 2020, PREKLAD: Peter Tkačenko

Teraz najčítanejšie