Denník N

Ako by sme mali malými krokmi zlepšiť školstvo?

Ak chceme začať žiakov vzdelávať užitočnejšie mali by sme niečo zmeniť. Premeniť naše školstvo zo starého na moderné má pomôcť aj balík peňazí z Európskej únie. Nakoľko sa to prejaví na našich školách sa uvidí v nasledujúcich rokoch. Tu je pár vecí, ktoré by mal štát podporiť.

Hneď na začiatku by som začal tým ako sa častokrát vyučuje na základných a stredných školách. Napríklad na dejepis dostanete učiteľa zameraného na matematiku a fyziku, pretože škola nemá voľného dejepisára. Na takých hodinách sa často praktizuje aj krvopotné opisovanie poznámok z knihy, ktorým ani nerozumieme. Takáto vec sa často stáva na mnohých školách a tak si žiaci nevytvárajú žiaden vzťah k danému predmetu. Ak by sme mali dostatok učiteľov so špecifikáciou na daný predmet, možno by študenti prejavili väčší záujem o predmet a mohlo by to priniesť nejaké ovocie. Podporovať mladých učiteľov či už nájomnými bytmi, alebo väčším platom je veľmi dôležité.

Ďalší z problémov nastáva, keď by učiteľ chcel žiakov zapojiť do interaktívnych hier. Opäť je len malé množstvo škôl, ktoré majú potrebné vybavenie v každej triede. Niekedy sa snažia učitelia vymeniť s vedľajšou triedou, kde sa interaktívna tabuľa nachádza. S takouto tabuľou sa dá hravo naučiť a žiaci si to zapamätajú na dlhšie obdobie ako keby sa to mali len nabifliť.

K lepšiemu vzdelávaniu by sme mohli dospieť aj digitalizáciou v školstve. Žiaci by si nemuseli na hodinách písať poznámky, ale by si ich našli doma na jednej stránke. Umožnilo by to viac počúvať učiteľa. Poprípade by si žiaci mohli nosiť do škôl tablety, v ktorých by mali všetko potrebné na každý deň. V digitálnych pomôckach by mohli byť nahraté učebnice a poznámky. V taškách by tak nenosili šesť zošitov a päť kníh ale iba jeden tablet, ktorý by slúžil na všetko.

Nedostatok laboratórií, v ktorých si žiaci môžu vyskúšať pokusy na fyzike a chémii. Existujú základné školy, ktoré museli zrušiť takéto laboratóriá kvôli nedostatku miesta pre nových žiakov. Po nájdení peňazí na prístavbu boli takéto laboratória opäť zavedené, avšak na mnohých školách takúto možnosť stále nemajú.

Je teda najvyšší čas zmeniť školstvo k lepšiemu.

 

Teraz najčítanejšie

Matej Kurila

Aktuálne študujem na gymnáziu v Bratislave. Po maturite by som chcel pokračovať v štúdiu na masmediálnej vysokej škole a neskôr sa stať redaktorom športu. Zaujímam sa nie len o šport, ale aj o dianie na Slovensku.