Denník N

Anticena BRUTUS za architektúru je udelená tretíkrát!

Ilustračná koláž: Lenka Hámošová www.hamosova.com 
Ilustračná koláž: Lenka Hámošová www.hamosova.com 

Pandémiou Covidu chvíľu nastalo zdanie, že anticena za architektúru BRUTUS v roku 2020 nebude, nie ani tak z lenivosti, ako z dojmu, že na produkciu podpriemernosti v krajine jednoducho nezostane čas. Žiaľ, ako rok ide ďalej, objavuje sa v našich mestách stále viac a viac zásahov, ktoré nemožno prehliadnuť sklopením zraku alebo ospravedlniť Covidom.
Poslaním anticeny BRUTUS je zvýšiť informovanosť verejnosti o práci architektov a architektiek, urbanistov a urbanistiek v spoločnosti. Cieľom anticeny je ukázať na architektúru a jej autorov a spolutvorcov, ktorých výsledná práca demonštruje kombináciu antitalentu a absencie vízie, čím prispievajú k spoločenskému či ekologickému úpadku. (Negácia štatútu medzinárodnej Pritzkerovej ceny za architektúru). Podpriemerná architektúra a stavebná kultúra sú tiež obrazom stavu našej spoločnosti.

Čo nás v oblasti architektúry a stavebnej kultúry obťažuje s dovetkom: to je ale BRUTUS!

Ako to šlo tento rok?

Anticena BRUTUS, ktorá parazituje na CEZAAR – cene za architektúru Slovenskej komory architektov, vyhlasuje nominácie a laureáta pre rok 2020. V priebehu leta mala široká verejnosť možnosť zapojiť sa do prihlasovania diel do III. ročníka anticeny. Verejnosť prostredníctvom formulára i mailov nominovala celkovo 45 fenoménov podpriemernej kvality, z ktorých odborná (naďalej anonymná) porota vybrala 5 rovnocenných nominácií a z nich jedného absolútneho víťaza.

Foto BRUTUS 2020
  1. BRUTUS zv kategórii “problematický kontext” dostáva Mrakodrap Premiere na Šancovej ulici v Bratislave

Tento adept na BRUTUSa to má slušne “našlápnuté” už pomaly dve dekády. S výstavbou na Šancovej ulici, neďaleko bratislavskej hlavnej stanice, začala ešte spoločnosť Istroreal, ktorá koncom roka 2002 získala povolenie na osempodlažnú budovu. Tú sa neskôr snažili zvýšiť na 34 podlaží, no to sa nepodarilo a staromestský úrad pred rokmi povolil 23 podlaží. Budova v minulosti niekoľkokrát zmenila majiteľa, získala ju petržalská spoločnosť Stelo, od ktorej podiel odkúpila česká spoločnosť Finep. V roku 2020 zložili lešenie… a občianskym aktivistom ostali oči pre plač!

Foto BRUTUS 2020
  1. BRUTUS v kategórii “dilema estetiky” putuje vymaľovaniu policajných staníc v gescii Ministerstva vnútra SR 

Tento dizajnérsky počin z kategórie quick-lose (opak quick-win) bol síce pomerne lacný na realizáciu (pár kg farby na fasádu), ale vizuálny dojem z verejných stavieb dehonestuje slušne! Za vlády ministerky vnútra Sakovej vznikol tento svetovo unikátny vizuálny smog údajne preto, aby sa občania mohli lepšie zorientovať a na prvý pohľad odhalili budovu polície. Odborná obec protestovala, že postačí aj obyčajná klasická tabuľa, ako inak ministerstvo svoju chybu nepriznalo a pri (p)opravách svojich objektov postupovalo v zmysle platnej legislatívy (…)

Foto BRUTUS 2020
  1. BRUTUS v kategórii “rekonštrukcie, obnova a adaptácia budov” udeľujeme fenoménu insitnej výmaľby verejných budov na našich sídliskách.

A pri maľovaní ostaneme. Ocenenie v tejto kategórii by mohlo niesť aj podtitul “Memoriál Milana Ftáčnika”. Pred rokmi sa nám v našom hlavnom meste rozšíril taký nešvár, kedy primátor zakrýval problémy neudržiavaného verejného priestoru pomocou legálneho grafitti. Legálne grafitti je jednoducho oxymoron, pretože bez názoru, posolstva a bez sociálneho kontextu nemá výpovednú hodnotu. Rozumieme, že nie každému sa musí páčiť sídlisková výstavba z druhej polovice 20. storočia, ale stratiť pri tom už všetku súdnosť snáď netreba. Nevieme sa ani po viacerých diskusiách zhodnúť, ktorá je naj, takže jeden kolektívny BRUTUS putuje nadrozmerným medvedíkom na MŠ Matejkova, dievčatku so šachovnicou na Červeňákovej ulici v bratislavskej Dúbravke a všetkým ďalším podobným počinom naprieč celou republikou. Nie, naše verejné stavby neprenesieme do 21. storočia len posprejovaním fasády.

Zdroj TASR
  1. BRUTUS v kategórii “dilema estetiky v prostredí budovania verejnej infraštruktúry” pre cyklotrasu Prešov – Veľký Šariš 

Na jednej strane niet pochýb, že budovanie cyklokoridorov je zodpovednou investíciou samosprávy do bezpečnej mobility. Avšak očarenia verejnej správy a zhotoviteľov projektu stredovekou minulosťou sú zjavné, po ôsmich sériách Game of Thrones to ani nemohlo dopadnúť inak. Je to však vhodné tvaroslovie pre moderné, nadčasové, bezúdržbové a environmentálne zodpovedné riešenie? Nuž.. namiesto vynášania súdov nad zvolenou estetikou ponúkame krátku definíciu gýču od Milana Kunderu, ktorý v románe Nesnesitelná lehkost bytí uvádza: “objekt sám o sobě se kýčovitým stává pouze tehdy, nestavíme-li se k němu s pomyšlením „To je krásné!“, ale s úvahou „To je tak krásné, že nás to dojímá!“

  1. Veža na Štrbskom plese

Odborná porota vybrala z pomedzi rovnocenných nominácií jeden projekt, ktorý svojím významom reprezentuje problematický kontext, nevhodný zásah do prírodného a kultúrneho dedičstva a dilemu estetiky zároveň. Jednoducho je to BRUTUS, ktorý sa rovnako ocitol ako víťaz v počte nominácii zaslaných verejnosťou. Skrátka BRUTUS roka. 

Štrbské pleso so siluetou veľkého skokanského mostíka od architekta Eugena Kramára a Jána Šprláka-Uličného a hotela Patria od architekta Zdeňka Řiháka sú súčasťou cennej kultúrnej krajiny Vysokých Tatier. Tieto objekty sú pamiatkou na FIS 1970 – udalosť svetového rozmeru, ktorú Tatry možno už nikdy nezopakujú. Výstavba nelogicky a necitlivo umiestnenej šikmej vyhliadkovej veže vzbudzuje mnoho otázok. K zničeniu pohľadu z pohľadníc sa pridáva aj výstavba v 3. stupni ochrany národného parku. Dosť pre naplnenie bezhraničného údivu poroty anticeny BRUTUS. BRUTUS je, keď sa z nevhodného stáva zvyklosť. Na toto si nezvykajme!

 

CE ZA AR smúti pre Covid, BRUTUS smúti, lebo musí!

Na záver zhrnutie:

BRUTUS chce pomenovávať podpriemernosť v slovenskej architektúre a mestskom rozvoji v zmysle konceptuálnom, spoločenskom, kultúrnom a technickom. Zmyslom konštruktívnej kritiky nemá byť kritika samotná, ale humorom odľahčené hľadanie riešení v diskusii. BRUTUS sa preto neznižuje na vynášanie súdov nad individuálnymi dilemami estetiky, ale hľadá poučenie z krízy. BRUTUS cielene sleduje počiny v oblasti verejných stavieb, predovšetkým investícií z verejných zdrojov. Sleduje procesy stavebnej činnosti a mestského rozvoja vo verejnej správe a samospráve. Sleduje verejné priestranstvá a stav uvažovania o verejnom priestore. Sleduje rekonštrukcie, obnovu a adaptáciu budov, najmä v oblasti stavebných počinov na kultúrnom dedičstve, pri výzvach dneška akou je i fragmentácia moci, či klimatická zmena. BRUTUS sa zaujíma o krajinu, jej urbanizmus a infraštruktúru a veľké projekty. BRUTUS pozoruje problematické spoločenské kontexty, dotýkajúce sa verejného priestoru, bývania a rozvoja životného prostredia miest.

Často kladené otázky, alebo aká krajina, taká anticena:

Kto vás platí?

BRUTUS je dobrovoľníckou aktivitou nadšencov vo voľnom čase. Neplatí nás nikto, avšak ženie nás vpred občasná frustrácia a viera v lepšie zajtrajšky.

Prečo nám neprezradíte, kto všetko stojí za anticenou?

Pre samotné udeľovanie či získanie anticeny sa nám to nezdá dôležité, ale časy sa menia, raz sa všetko prevalí.

Prečo to robíte? 

Lebo veríme, že poukázanie a kritika nekvality je dobrým základom pre rozvoj kvality. Ako môžeme považovať niečo za kvalitné? Len tým, že poznáme nekvalitné. BRUTUS je antipólom k ostatným oceneniam, sledujúcim kvalitu. BRUTUS nie je hejt na individuálne počiny bez spoločenského dosahu ale naopak, je kritikou verejných procesov a chybných obstarávaní služieb vo verejnej správe, ktoré nepoznajú kritérium kvality a vo výsledku prinášajú neuspokojivé výsledky, ktoré je ťažké prehliadnuť.

A čo navrhujete? 

Nominácii v tomto “ocenení” by výrazne ubudlo, ak by samosprávy a orgány verejnej správy pristupovali k plánovaniu a príprave svojich investičných činností zodpovednejšie a volili také postupy obstarávania, ktoré sa pozerajú aj na kvalitu výsledku. Inými slovavami, zverili by rozhodnutie o podobe svojich investícii napríklad odborným porotám v súťažiach návrhov.

Prečo dostáva BRUTUS priestor v médiách? 

Brutus sa pýta, prečo dostáva priestor v médiách Kucherenko.

Pozri tiež: BRUTUS 2018, BRUTUS 2019

 

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy