Denník N

Lekárska levanduľa proti úzkosti

Prežívame nielen renesanciu objavovania liečivého potenciálu rastlín, ale aj nutnosť návratu k ekologickému mysleniu a vnímaniu nášho okolitého sveta, súčasťou ktorého je podľa môjho názoru aj fytofarmakologická liečba.

Levanduli sa kedysi pripisovali magické vlastnosti, ako to už býva v prípadoch rastlín s liečivým alebo nejakým výnimočným účinkom. Vo svojom diele ju spomína aj veľký Paracelsus a v lekárstve nemecky hovoriacich krajín má svoju naozaj bohatú tradíciou. V 15. storočí sa používala ako nervinum, teda látka s pôsobením na nervový systém, pričom pomáhala na bolesti hlavy, nepokoj, úzkosť a nespavosť. Prípravky z kvetu levandule (Lavandulae flos) sa v Nemecku oficiálne používajú od roku 1978 na liečbu nepokoja, insomnie, žalúdočnej neurózy a niektorých črevných ťažkostí, a svoje miesto tu má aj levanduľový olej, respektíve silica (Lavandulae aetheroleum).

Kvet, listy a celá rastlinka levandule úzkolistej.
Kvet, listy a celá rastlinka levandule úzkolistej.

Levanduľa ako rastlina

Nie je tu reč o levanduli používanej na výrobu parfémov alebo kozmetiky, ktorou je napríklad Lavandula latifolia, ale o levanduli lekárskej (Lavandula officinalis), dnes známej skôr ako levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia). Je to aromatický polokrík, ktorý môže vyrásť do výšky 60-120 cm. Má vždy zelené listy, ktoré dosahujú dĺžku 2-6 cm. Kvety sú ružovofialové, vrcholovo usporiadané v kláskoch.

Prečo lieky z rastlín?

Fytofarmakológia je vetva medicíny, ktorá študuje farmakologicky aktívne substancie pochádzajúce z rastlín, a tých veru nie je málo. Mnohé z nich sa využívajú v medicíne celkom bežne, niektoré majú využitie aj v samotnej psychiatrii. Farmakologicky aktívny proti stresu a únave je napríklad extrakt z koreňov a podzemkov rozchodnice ružovej (Rhodiola rosea), na zvýšenie prekrvenia v rôznych indikáciách extrakt z listov ginka dvojlaločného (Gingko biloba) a proti depresii prípravky z ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum).
Pacienti dnes očakávajú nielen účinnú, ale aj bezpečnú liečbu, s minimom nežiaducich účinkov, a lekári im chcú vyhovieť podľa zásady platnej už od antiky: primum non nocere (v prvom rade neublížiť). Okrem toho, prežívame nielen renesanciu objavovania liečivého potenciálu rastlín, ale aj nutnosť návratu k ekologickému mysleniu a vnímaniu nášho okolitého sveta, súčasťou ktorého je aj fytofarmakologická liečba.

Účinok levanduľovej silice na vápnikové kanály presynaptického neurónu. Tým, že sa inhibuje vápnikový kanál, znižuje sa vstup vápnika do presynaptického neurónu, a tým pádom aj uvoľňovanie neurotransmitera glutamátu do synaptickej štrbiny. A: aktívny komponent levanduľovej silice, B: α2δ podjednotka vápnikových kanálov, C: vápnik, D: napäťovo závislý vápnikový kanál.
Účinok levanduľovej silice na vápnikové kanály presynaptického neurónu. Tým, že sa inhibuje vápnikový kanál, znižuje sa vstup vápnika do presynaptického neurónu, a tým pádom aj uvoľňovanie neurotransmitera glutamátu do synaptickej štrbiny. A: aktívny komponent levanduľovej silice, B: α2δ podjednotka vápnikových kanálov, C: vápnik, D: napäťovo závislý vápnikový kanál.

Nový liek zo silice Levandule úzkolistej

Liek sa na našom trhu nazýva Lavekan a distribuuje ho farmaceutická spoločnosť Schwabe. Ide o mäkké nepriehľadné kapsulky, ktoré sa používajú jedenkrát denne po dobu troch mesiacov a nie sú viazané na lekársky predpis. Terapeuticky majú ovplyvňovať úzkostné stavy, o ktorých sa predpokladá, že sú dočasné. Prakticky ide vo väčšine prípadov o dvojaké základné použitie:
1. Ako prvý liek na zvládnutie úzkosti u človeka, ktorý predtým neužíval žiadne psychofarmaká, teda ako liečivo, ktorým chce človek ovplyvniť svoje úzkostné stavy predtým než sa rozhodne vyhľadať lekára, alebo ktorý vníma svoje úzkostné stavy ako problém, ktorý si nevyžaduje návštevu lekára.
2. Ako liečba alebo doplnková liečba u pacientov s diagnostikovanou psychickou poruchou, indikovaná, schválená alebo odporučená psychiatrom.
Vzhľadom na to, že je liek voľnopredajný, a vzhľadom na to, že má unikátny bezpečnostný profil, v rámci ktorého nevedie k únave, negatívne neovplyvňuje pozornosť a jeho najčastejším nežiaducim účinkom je grganie a levanduľová chuť v ústach, môžem odporučiť aj prvú cestu. Jej skryté nebezpečenstvo však môže byť v tom, že sa tak v niektorých prípadoch naťahuje čas návštevy psychiatra, ktorý by mohol diagnostikovať psychickú poruchu, teda môže ísť o isté riziko z omeškania správnej diagnostiky a účinnejšej pomoci.
Charakter úzkostných stavov, na ktoré sa používa, nie je presne definovaný, pretože zaberá na mnohé druhy úzkosti v rozličných kontextoch. Odporučenie na tri mesiace nie je kvôli prípadnej závislosti, ale zrejme preto, aby sa nenaťahovala doba použitia v prípade, že sa jedná o úzkosť, s ktorou je potrebné ísť k lekárovi. Liečivo nemá žiadny závislostný potenciál.

Moje skúsenosti

Zatiaľ tu prípravok nie je dlho, takže moje skúsenosti nie sú veľmi široké. V prípade, že sa ho ako pacient rozhodnete používať, odporúčal by som užívanie v približne rovnaký čas dňa. Ak máte problém s dennou úzkosťou, tak na ráno, ak máte problém s večernou úzkosťou alebo so zaspávaním, tak skôr jednu kapsulku na večer. Niektorí moji pacienti zaznamenali okamžitú úľavu po užití, iní referovali o zlepšení až po dlhšom užívaní, takže to môže byť individuálne. Jedna pacientka hovorila, že ho nepoužíva denne, ale iba v prípade dňa, od ktorého čaká, že bude pre ňu náročnejší.

Ako funguje?

Originálna silica z levandule pôsobí na centrálny nervový systém, konkrétne na neuronálne okruhy podmieňujúce úzkosť. Nejde o žiadne placebo, jej farmakologické pôsobenie je dokumentované viacerými štúdiami. Okrem všeobecného anxiolytického účinku bol dokázaný aj priaznivý účinok silice u pacientov s rôznymi diagnózami, menovite s generalizovanou úzkostnou poruchou, nešpecifikovanou úzkostnou poruchou, nepokojom a zmiešanou úzkostno-depresívnou poruchou. Nie táto silicia, ale tinktúra levandule sa vyskúšala aj u pacientov s depresívnou poruchou, u ktorých zmierňovala depresívne príznaky a u ktorých sa zaznamenalo výraznejšie antidepresívne pôsobenie po kombinácii s antidepresívom imipramínom ako v prípade použitia iba samotného imipramínu. Olej sa úspešne vyskúšal aj u pacientov s demenciou, nie na ovplyvnenie pamäti alebo kognitívnych funkcií, ale nepokoja a psychologických ťažkostí (2 kvapky oleja na golier nemocničného oblečenia). Predpokladaným mechanizmom pôsobenia je inhibícia napäťovo závislých vápnikových kanálov (podobné pregabalínu) a ovplyvnenie sérotonínovej neurotransmisie (podobné buspirónu, ale v istom zmysle aj SSRI antidepresívam).

Záver

Lavekan je prípravok, ktorý nevedie k závislosti, má veľmi priaznivý bezpečnostný profil a čisto prírodné zloženie. Je vhodným a vítaným liečivom na našom trhu v dobe, keď je úzkosť výrazným medicínskym i civilizačným problémom. Netreba však vonkoncom zabúdať na to, že úzkosť je možné ovplyvniť nefarmakologicky, zmenou životného štýlu, rôznych vnútorných postojov a zaradením aktívneho relaxu do nášho života, a práve touto cestou odporúčam začínať.

Článok je samostatnou iniciatívou a prácou autora a nebol nijakým spôsobom podporený farmaceutickou spoločnosťou.

Teraz najčítanejšie

Michal Patarák

Putujem psychickými krajinami a stále hľadám odpoveď na otázku, kým to vlastne sme. Dlhodobo sa snažím o to, aby ľudia chápali, čo sú psychické poruchy, že sú liečiteľné a že sa s nimi dá zmysluplne žiť. Na predsudky voči psychiatrii idem kladivom, k dušiam sa však približujem potichu a bosý.