Denník N

Veľká výhra v našom umení

• Byť hlavným hráčom na poli súčasného umenia. •

 Kunsthalle Bratislava (KHB) má novú kurátorku – spomedzi uchádzačov a uchádzačiek, ktorí, ktoré sa prihlásili na verejne inzerovanú pozíciu kurátora, interná odborná komisia a zástupca zriaďovateľa pozorne vybrala  Lýdiu Pribišovú  – kurátorku a historičku umenia, šéfredaktorku prestížneho magazínu Flash Art Czech & Slovak Edition, členku AICA – Association internationale des critiques d´art.  

• Lýdia Pribišová • (Foto: © Ema Lančaričová, zdroj: archív Kunsthalle Bratislava)

•  Dvojkolový výber novej kurátorskej posily pozostával z posúdenia vyžiadaných podkladov a z osobných pohovorov s uchádzačmi a uchádzačkami o kurátorský post. Kunsthalle Bratislava tak po viacročnom personálnom provizóriu posilňuje svoje odborné kapacity. Prakticky od leta 2016, kedy galéria prešla pod dočasnú správu Slovenskej národnej galérie, nevznikol priestor na rozšírenie interného odborného tímu. Väčšina výstavnej dramaturgie sa preto suplovala aj externými spoluprácami. Možnosť vytvorenia novej pracovnej pozície prinieslo až osamostatnenie sa inštitúcie – a to od 1. januára 2020 – a s tým spojená i nová organizačná štruktúra, schválená Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.  
 „Aj keď túto možnosť odborného rastu a rozvoja organizácie prinieslo až tohoročné osamostatnenie sa Kunsthalle Bratislava, očakávame, že sa čoskoro zviditeľní aj podpíše na skvalitnení výstavného programu, na jeho vyprofilovaní a zdynamizovaní smerom k verejnosti. Kunsthalle Bratislava je v prvom rade galéria súčasného umenia – a to by sa malo zrkadliť aj v jej personálnom obsadení. Lýdiu Pribišovú sme vybrali spomedzi uchádzačov ako najlepšiu, má za sebou medzinárodnú pätnásťročnú prax a veľmi dobré výsledky v odbore. V rámci aktivít Kunsthalle Bratislava sme s ňou už v minulosti spolupracovali na kolektívnej výstave Paradox 90. a tiež na sólovom projekte Žilvinasa Landzbergasa, ktorý k nám priniesla a výborne zarezonoval v kultúrnej verejnosti návštevníčok a návštevníkov. Vieme preto, do čoho ideme,“ hovorí Nina Vrbanová, riaditeľka Kunsthalle Bratislava.  •

• Z výstavného projektu Žilvinasa Landzbergasa v Kunsthalle Bratislava, rok 2019. • (Foto: © Martin Marenčin, zdroj: archív Kunsthalle Bratislava)

 Lýdia Pribišová je od 1. októbra 2020 zodpovedná za komplexnú dramaturgiu výstavných činností Kunsthalle Bratislava v rámci priestorov Kunsthalle LAB a Kunsthalle EXT. Ako kurátorka bude zodpovedať najmä za zostavovanie a plnenie výstavného plánu oboch priestorov, ako aj navrhovať a realizovať pre ne výstavné projekty vo vlastnej kurátorskej koncepcii. Zároveň bude aktívne vyhľadávať a koordinovať projekty v externej spolupráci. Okrem zverených priestorov bude ako členka Galerijnej rady Kunsthalle Bratislava príležitostne participovať, podieľať sa aj na tvorbe a realizácii výstavného plánu v hlavných priestoroch Kunsthalle Bratislava v interiéri budovy krásnej kultúrnej inštitúcie.  

• Do piatka 30. októbra 2020 je v Kunsthalle Bratislava sprístupnená medzinárodná výstava Na hrane / At The Limit / Am Limit. • (Foto: © Dano Veselský – TASR, zdroj: archív Kunsthalle Bratislava.)
• Plagát výstavy Na hrane / At The Limit / Am Limit. • (Zdroj: archív Kunsthalle Bratislava.)

•  Aké sú predstavy novej kurátorky o smeroch Kunsthalle Bratislava?  •
• 
„Budem sa snažiť, aby sa Kunsthalle Bratislava stala hlavným hráčom na poli súčasného umenia v podpore inovatívnych experimentálnych kurátorských a umeleckých stratégií, aby pomáhala nachádzať porozumenie súčasným spoločenským problémom prostredníctvom umenia. Prostredníctvom svojho programu by mala otvárať nové, aj provokatívne témy, rezonujúce v súčasnej spoločnosti, intenzívne budovať kvalitné domáce i medzinárodné spolupráce, siete, partnerstvá, vytvárať program relevantný a inkluzívny pre rôzne publiká, vytvárať podmienky pre vznik nových diel. Pri realizácii programu budeme dodržiavať udržateľné ekologické podmienky pre fungovanie Kunsthalle Bratislava, umelcov a partnerov a okolitého prostredia, podporovať kritické myslenie, rozvíjať multidisciplinárnu diskusiu. Rada by som viac spolupracovala so školami, s Vysokou školou výtvarných umení, s Vysokou školou múzických umení, s Univerzitou Komenského, ale aj s inými vzdelávacími inštitúciami u nás i v zahraničí,“ vyjadrila plány a odhodlania Lýdia Pribišová.  
 Súčasná celospoločenská situácia, spojená s pandéiou vírusu, má, samozrejme, dopad aj na tvorbu výstavnej dramaturgie Kunsthalle Bratislava na rok 2021. Vízia kurátorskej koncepcie je, že umenie a kurátorské projekty by mali viesť k zamysleniu a zamýšľaniu sa, návštevnícka verejnosť by mala vychádzať z výstavy či z iného programu v Kunsthalle Bratislava ‚zmenená,‘ obohatená o iné pohľady na ‚veci a deje.‘  
•  „Momentálne pandémia Covid-19 otvorila mnohé otázky o sociálnych roliach umenia a inštitúcií, o potrebe fyzickej návštevy galérie, priam telesnej skúsenosti s umením, prítomnosti na výstave či bytia súčasťou umeleckého projektu, ale aj o možnostiach a limitoch virtuálneho fungovania. Práve preto by som veľmi rada stála pri redefinovaní kurátorského programu Kunsthalle Bratislava. Rada by som spoluurčila cestu inštitúcie, ktorá má potenciál takéto inovatívne nastavenie realizovať,“ perspektívne uvažuje Lýdia Pribišová.  
 Lýdia Pribišová  (1980, Bratislava) je kurátorka a historička umenia, pôsobiaca v Bratislave, kde v rokoch 2002 až 2006 vyštudovala dejiny umenia na Univerzite Komenského. V roku 2013 získala doktorát na univerzite La Sapienza v Ríme. Je tiež členkou AICA – Association internationale des critiques d´art. Od roku 2006 je editorkou magazínu Flash Art Czech & Slovak Edition, od roku 2015 zastáva pozíciu jeho šéfredaktorky. V rokoch 2007 a 2011 bola spolukurátorkou slovenskej sekcie na Prague Biennale a v roku 2019 Kaunas bienále v Litve. V rokoch 2013 až 2015 pôsobila ako koordinátorka projektov v tranzit.sk, bola hosťujúcou kurátorkou galérie HIT, kde pripravila program na rok 2019. Spolupracovala s mnohými inštitúciami a galériami v rôznych krajinách (výber): Múzeum MAXXI, AlbumArte, Akadémia umení v Ríme, Viafarini Milano, Kunsthalle v Aténach, Múzeum umenia v Cluj-Napoca, Národná galéria v Tirane, OI Futuro Rio de Janeiro, Centrum pre umenie a urbanistku v Berlíne, Múzeum súčasného umenia v Novom Sade, Múzeum moderného a súčasného umenia v Rijeke, ISCP New York, tranzit.org, Kunsthalle Bratislava; galérie HIT, Medium, SPACE Bratislava.  
•  Súvisiaci článok:  Búrka nad Kunsthalle Bratislava  —  link.  •
•  Kunsthalle Bratislava – program, informácie  —  link.  •
•  zdroje článku a fotografií:  •
•  Tlačová správa z Kunsthalle Bratislava a archív autora.  •

Teraz najčítanejšie

Martin Droppa

Som novinár, reportér, editor, bloger, reportážny a dokumentárny fotograf. Prvý článok som mal zverejnený v novinách v roku 1977. Písal som pre okresné noviny Liptov, pre SME na..., SME, Hospodárske noviny, Formát, .týždeň, na web SME blog. Spolupracoval som s režisérom Martinom Hanzlíčkom a s Fedorom Gálom na tvorbe niekoľkých filmových dokumentov. Organizujem Literárnu súťaž KongenScript. Zaujímam sa o umenie - výtvarné, kinematografiu, fotografiu, hudbu, literatúru, o dejiny II. svetovej vojny. Mojou najobľúbenejšou hudobnou skupinou života je Pink Floyd a tvorba jej sólistov. Milujem Psíkov, Psov, Francúzsko, Poľsko a Sever. Autor mojej profilovej fotografie: © Andrej Bán. Môj e-mail: droppa.martin (at) gmail.com