Denník N

Na Orave korovono, na Orave ako všade.

Pochádzam a žijem na severe Slovenska v regióne Orava. Áno, z regiónu kde sa tieto dni šíri vírus Covid-19 hlava – nehlava.

Vyrastal som v panelovej bytovke na socialistickom sídlisku Medvedzie vybudovanom pre robotníkov národného podniku Tesla Orava v kedysi kráľovskom, dnes v „Šaškovom“1, meste Tvrdošín. Po ukončení štúdia v Hlavnom meste a niekoľkých dočasných bydliskách som sa usadil, postavil rodinný dom a založil rodinu v „strediskovej a rodinkárskej“2 obci Lokca neďaleko Námestova.

Orava je preto logicky nielen mojím rodiskom, ale aj srdcovou záležitosťou. Má bezpochyby nádhernú prírodu, množstvo jedinečných kultúrnych, technických a historických pamiatok, a žijú v ňom naozaj pracovití a húževnatí ľudia s veľmi výrazným rodinným, vlasteneckým a kresťanským cítením.

No každý aspoň trochu pozorný a vnímavý obyvateľ aj tu nemôže nevidieť nedostatky a „chybičky krásy“ ako sú nedostatočne udržiavané cesty, rozpadávajúce sa mosty, nekonečné prípravy výstavby rýchlostných ciest, zanedbávané kultúrne dedičstvo, podivne obhospodarované lesy a polia, stále žalostne málo kilometrov plnohodnotných cyklistických chodníkov, rezervy v službách v oblasti cestovného ruchu, jeho stále nedostatočne využívaný potenciál, odpadky a čierne skládky v lesoch, potoch, riekach, priehradách, obciach, pri cestách a chodníkoch, neodbornosť, nekompetentnosť a lajdáckosť niektorých úradníkov, no momentálne veľmi aktuálne, a v našich zemepisných šírkach tradične chronické, inklinovanie k obchádzaniu všeobecne platných Zákonov, pravidiel, nariadení a dobrých mravov. Nuž, je toho naozaj dosť, a pritom to nie je ešte zďaleka všetko.

Príčinu netreba hľadať ďaleko.

Sme ňou my, občianska spoločnosť.

A aktuálna pandémia koronavírusu, s ktorou naplno prekvitá a nekontrolovane sa šíri aj dezinfomačná a konšpiračná pandémia, ktorá tu mimochodom okolo nás „klíči a kultivuje“ už niekoľko rokov, to len odhaľuje až na dreň kosti.

1 Ing. Ivan Šaško – primátor pôsobiaci vo svojej funkcii najdlhšie na Slovensku (už 34 rokov)
2 Ing. Miroslav Valčičák – starosta Lokce je vo funkcii 18 rokov

Teraz najčítanejšie

Miroslav Benian

Narodil som sa a 18 rokov žil na sídlisku Medvedzie na Orave. Po ukončení vysokoškolského štúdia a krátkom pracovnom pôsobení v Trnave som sa opäť vrátil na Oravu do Lokce. Vyštudoval som jadrovú energetiku, ale už viac ako 10 rokov sa živím ako prekladať technických textov. Som ženatý, mám tri dcéry, chovám jednu mačku, jedného psa a päť sliepok. Som spoluzakladateľ a predseda občianskeho združenia Beskydy bez hraníc, o.z., spoluzakladateľ občianskej iniciatívy Lokca budúcnosti a bol som jeden z organizátorov zhromaždení za Slušné Slovensko v Námestove. V rokoch 2018 - 2020 som bol nezávislým poslanom obecného zastupiteľstva v Lokci.