Denník N

Výživné je dôležitejšie ako hodnota významu rodičovstva

Výživné je dôležitejšie ako hodnota významu rodičovstva, čo je v podstatee 3xE pre nás – exponenciálne, extenzívne a ekonomicky devastačné na spoločnosť.

Pôvodne som zvažoval nasledujúci text pomenovať v duchu toho, akú hodnotu dostávajú naše deti za peniaze svojich rodičov. V mojom prípade tou hodnotou je už len výživné, ktorého peňažné vyjadrenie, rozumej stoj čo stoj za každých okolností, je nadradené akýmkoľvek iným záujmom dieťaťa na Slovensku. Je to ťažko uchopiteľné do výstižného a zrozumiteľného nadpisu, keď sa rozprávame o plode lásky dvoch ľudí. Po rozpade vzťahu rodičov zostáva dieťa. Čuduj sa svetu až na poslednom mieste.

Zamýšľate sa prečo? Čo za obludný cynizmus tohto rodiča sa mi tu pred očami odohráva? Naozaj je dieťa na poslednom mieste záujmu rodičov? Čo keď nie sú ochotní medzi sebou empaticky komunikovať, spolupracovať aj napriek vlastnej zronenosti a bolesti na duši? Čo sa stane, keď jeden z rodičov nie je ochotný spolupracovať a druhý nevie ako s tým prvým komunikovať v záujme ich dieťaťa?

Postupne sa dostávame k najcitlivejšej a najzraniteľnejšej otázke každého jedného sporu v živote človeka. Môžeme si dovoliť vyskakovať len tak vysoko a zájsť až tak ďaleko, ako mu to naše finančné možnosti dovolia. Lenže na rozdiel od biznisu, v otázke rodičovských práv a povinností taká jednoznačná gentlemanská dohoda ako v biznise neexistuje.

Už v dávnej minulosti obchodníci, pravdepodobne židovskí, pochopili, že najlacnejšie riešenie v prípade akýchkoľvek rozporov medzi nimi, je dohodnúť sa mimo súdne. V kontexte ich historickej prítomnosti mám na mysli bez použitia smrtiacich zbraní. Jedným zo spôsobov bolo nechať rozhodnutie rozdeliť jablko sváru na dve samostatné časti jednému obchodníkovi a tomu druhému nechať rozhodnutie, aby si vybral tú svoju polovicu.

Pointou tohto krátkeho, ale poučného príbehu je, že je lacnejšie a menej smrteľné pre účastníkov sporu sa dohodnúť bez tretej osoby a teda autority, ktorej dôsledky budú bolestné nielen pre oboch zúčastnených. V prípade rodičovstva kde jeden získava a druhý stráca v systéme sociálno-právnej ochrany našich detí, hovoríme o úplne inom rozsahu škôd a problémov, do ktorých sa dostávame. Z povahy súdu je súdiť, teda určiť, ktorý návrh je dobrý a ktorý zlý. Vždy zostane niekto nespokojný. Napokon sa táto nespokojnosť prenáša na najzraniteľnejšieho účastníka tohto sporu – dieťa.

Preto to moje pomyselné „3xE“ z perexu. Dôsledky na dieťa po rozpade vzťahu rodičov sú Exponenciálne, Extenzívne  a Ekonomicky zaťažujúce nielen na rodičov, dieťa, ale predovšetkým na mieru finančného zabezpečenia ich potrieb. Len keď je človek so samým sebou spokojný, zabezpečený a môže voľne dýchať, potom vie dávať oveľa viac, akoby bol držaný na uzde už od začiatku. Paradoxne sa tu ešte nerozprávame o potrebách dieťaťa. V spoločnosti je zákonom stanovené, že finančné potreby dieťaťa sú nadradené finančným potrebám rodičov. Ideologicky s tým nemožno nesúhlasiť. V praktickej rovine to má devastačné účinky práve na dieťa.

Nanešťastie z tohto zorného uhla možnosť postaviť sa na vlastné nohy po takejto životnej situácie je extrémne vyčerpávajúcou pre rodičov, ich rodiny a v konečnom dôsledku pre celú spoločnosť. Čím sa má človek finančne lepšie a istejšie, tým je prirodzenejšie pre neho zabezpečovať v požadovanej miere finančné potreby dieťaťa. Veď ktorý rodič by nechcel to najlepšie pre vlastné dieťa?!

Keď vychádzame z predpokladu, že peniaze sú najčistejším ukazovateľom hodnoty človeka, ktorú niekomu alebo niečomu prisudzuje, potom nie je potrebné rozsah problémov, do ktorých sa rodičia dostávajú, keď nie je záujem dohodnúť sa, spolupracovať a nebodaj aj komunikovať, viac ako zrejmý.

Prvé E, rovnajúce sa slovu exponenciálny, popisuje stav, kedy delením čohokoľvek jednotného alebo spoločného vzniknú dve hodnoty, z dvoch štyri, zo štyroch osem a tak ďalej. Keďže žijeme v zdrojoch obmedzenom prostredí, môžeme smelo povedať, že po rozpade vzťahu rodičov náklady na zabezpečenie starostlivosti o dieťa rastú tak extrémnym spôsobom, že sú vo svojej podstate likvidačné, či už pre jedného z nich, bohužiaľ a často krát, pre všetkých zúčastnených, vrátane štátu.

Druhé E, rovnajúce sa slovu extenzívny, v našom prípade znamená, že proces sprevádzaný rozpadom vzťahu rodičov na nich samotných a predovšetkým na ich dieťa, je zásahom do ich životov, osobnej integrity a hodnôt, ktorým doposiaľ verili, taký rozsiahly, teda extenzívny, že ozdravné a nápravné procesy vedúce k uvedomeniu si potreby oboch rodičov pre dieťa, sú zdĺhavé a často krát nezvratným spôsobom poškodzujúce jeho videnie, cítenie a hodnotenie seba a svet okolo seba.

Tretie a posledné E sa rovná slovu ekonomické. Keď už nie je dôležité, v akej finančnej situácii sa ocitnú rodičia, tak náklady štátu a spoločnosti na chod ekonomiky majú z dlhodobého hľadiska devastačné dôsledky vedúce neraz k hlbokej kríze a to nielen v národnom hospodárstve. Ako svojho času tvrdil Tomáš Baťa, že hospodárska kríza, ktorú jeho vtedajšia spoločnosť prežívala, nie je nič iné, len krízou hodnôt, ktoré ľudia mali v sebe a na polceste ich stratili.

Stojím si za tým, že sa tak deje práve v procese rozpadu toho, čo je základnou bunkou každej spoločnosti – nukleárna rodina – matka, otec a deti.

Na počiatku procesu rozpadu vzťahu s matkou nášho dieťaťa som mal pravidelný čistý mesačný príjem v hodnote približne tisíc euro. Disponoval som slušnými finančnými úsporami a bol som „zdravý“. Teraz, takmer po troch rokoch, som bez úspor, nezamestnaný, poberateľ čiastočného invalidného dôchodku a vďaka svojej exponovanosti, rozumejte aktívnej angažovanosti vo verejnom priestore, pre bežného zamestnávateľa nezamestnateľný.

Každopádne ďakujem za túto jedinečnú životnú skúsenosť, ktorá mi na vlastnom páde na dno pomohla nájsť seba samého a ľudsky hodnotovo rásť. Teraz je čas postaviť sa na vlastné nohy, zamestnať samého seba a stať sa zamestnávateľom :-).

Teraz najčítanejšie

Pavol Ďuriš

Občiansky aktivista, predseda OZ K prameňom Bebravy, vyštudovaný politológ, analytik v bezpečnostných otázkach štátu, partner pre pivo v oblasti remeselného pivovarníctva a hrdý študent Politickej akadémie ročníka 2019/2020 z dielne IPEV-U. Hrdý ISFJ (introvert-sensitive-feeling-judgement a HSP (highly sensitive person) :-) "Dnes nejhlubší city a největší obětavost nepotřebuje barikád. Počínáme chápat, že sebeobětování není nejúčinnější, stává-li se v tichosti a neznámosti v dílně, pracovně, kdekoli. Počíname pochopovat, že největší idealism je pevné předsevzetí, ne umírat, ale žít, neboť žít je mnohem těžší úkol než umřít. Položit život v rozčilení a fantastickém rozechvění je mnohem snadnější, než život ten udržovat v rozmyslném úsilí, potírajícím všecko to, co život ten ohrožuje." T.G.M. SOUKUP, František. T. G. Masaryk jako politický prukopník, sociální reformátor a president státu. Ústřední delnické knihkupectví a nakladatelství, Praha 1930, s. 202 - Naše nynejší krise.