Denník N

Vyučovací predmet, ktorý nám v škole chýba už 246 rokov a závisí na ňom naše prežitie

V roku 1774 za vlády Márie Terézie bol prijatý všeobecný vzdelávací školský poriadok o dochádzke do školy … Tento zásadný krok priniesol vzdelanie do našej krajiny a naštartoval vývoj vzdelávacieho systému. Bohužiaľ už od začiatku až do dnešnej doby mu chýba hlavný vyučovací predmet.

Matematika, Čeština, chémia, fyzika, dejepis a množstvo ďalších predmetov, ktoré z dieťaťa urobia človeka do istej miery vzdelaného, ​​schopného komunikácie so všeobecným prehľadom, ktoré mu umožnia vstup do života. Vstup ale kam? A prečo? Za akým cieľom?

Hlavný chýbajúci predmet „Čo je zmyslom života“

Dieťa sa naučí čítať, písať, obsluhovať PC, komunikovať s celým svetom pomocou internetu a veľa ďalšieho a potom je doslova vypustené do sveta bez vysvetlenia, k čomu vlastne život samotný je.

Každý potom rozvíja svoj základný živočíšny program „Mať sa dobre“ a preberá zo spoločnosti hodnoty a úspechy na dosiahnutie materiálnych cieľov. Teda hodnoty, ktoré nám majú pomôcť k dosiahnutiu zmyslu života, nie cieľom samotným.

Nové vyučovacie predmety pre naše prežitie

Netýka sa to len detí, ale aj dospelých. Všetci sa musíme vrátiť späť do „virtuálnych lavíc“ a doučiť sa, čo je zmyslom a cieľom nášho života. Učiť sa, ako fungujú zákony prírody, prečo tu vlastne sme. Musíme otvoriť ďalšie súvisiace predmety, ktoré nás naučia, ako sa k sebe máme ako ľudia správať, tak aby sme spolu všetci žili v harmónii medzi sebou a prírodou.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.