Denník N

Neželali sme si vždy zmenu sveta k lepšiemu?

Každý človek vždy túžil a túži po zmene sveta k lepšiemu. Do práce z práce, platenie účtov, hypoték, skrátka starosť o prežitie nad nami visí od začiatku vývoja ľudstva. Kto by netúžil po zmene k lepšiemu?

Príroda nám pomáha zmeniť seba i svet k lepšiemu

Ľudstvo sa vyvíja takmer 6000 rokov cez svoj egoizmus, ktorý spočíva v tom, že každý myslí primárne na seba a získanie výhod pre seba na úkor ostatných. Tento prístup nás zaviedol až do súčasného stavu spoločnosti, na pokraj ekonomických, hospodárskych a sociálnych kríz. Žiadna vláda alebo organizácia nevie, ako priviesť svet do harmónie a zabezpečiť všetkým ľuďom plnohodnotný život.

Sami by sme si zo stavu svojho egoizmu nepomohli, a preto nám príroda poslala pomoc vo forme koronavírusu. Je to bolestivý liek na náš egoistický prístup k životu.
Koronavírus začína premieňať naše životy a postupne nás núti opustiť sústredenie sa na seba, záujem o seba a orientovať sa na prospech spoločnosti a druhých ľudí. Núti nás opustiť nadbytočnú a nezmyselnú nadprodukciu tovaru a služieb a zameriavať sa naozaj len na to, čo je nevyhnutné pre naše prežitie.

Ako narodenie dieťaťa

Práve tak ako rodiace sa dieťa na svet kričí, tak aj my sa bránime zmene. Starý egoistický svet sa už nikdy nevráti. Vstupujeme do novej doby a skutočného sveta bez utrpenia. Príroda nás postrkáva začať žiť skutočne v harmónii s prírodou samotnou a ostatnými ľuďmi, nie na ich úkor a vo svoj prospech.

Nový stav spoločnosti je tou zmenou, ktorú sme si v skutočnosti všetci vnútorne v srdci priali. Začneme skutočne žiť, a nie bojovať medzi sebou o prežitie.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.