Denník N

Markíza v „Sestričkách“ zasa perlila…

Už som tu uvádzal, že tvorcovia Sestričiek neberú do úvahy slovenské reálie a nerobí im problém, aby sestrička popri zamestnaní študovala medicínu, hoci sa to diaľkovo nedá a ani nikdy nedalo. Naposledy zasa na traumatológiu (úrazovú chirurgiu) priviezli mladú ženu s cystickou fibrózou so značným poškodením pľúc. Zároveň aj muža s mozgovou mŕtvicou. Pominiem, že ani jeden na traumatológiu nepatrí a za normálnych okolností by skončili na úplne iných oddeleniach. Úplným nezmyslom je však transplantácia pľúc. A že prečo? Jednoducho preto, lebo pre vysokú zložitosť sa takýto zákrok na Slovensku nerobí. Zasa sa tu predstavuje laickej verejnosti, že niečo odtransplantovať sa dá len tak, „by the way“, trebárs aj na traumatológii. V Česku sa transplantácia pľúc robí na jedinom pracovisku, natoľko je to náročný výkon, že ho môžu robiť len vysoko špecializovaní a skúsení pracovníci, resp. skúsený špecializovaný tím. Slovenskí pacienti sú odkázaní na zahraničné pracoviská (pokiaľ viem vo Viedni). Žasnem, že si v Markíze nevedia vybrať medicínskeho poradcu zorientovaného v problematike.

Teraz najčítanejšie