Denník N

autechre sign & plus

Hračkolog 4 abstraktných hračiek: hudobnej, politickej, programátorskej a básničkovej. Napríklad programátorská hračka umožňujúca spoluvládnutie priamo z dat spolu s NLP modelom, ktorý je ešte kritickejší ako ja. Môžeš porovnávať jeho zovšeobecnenia s mojimi, pridávať stĺpce, alebo ho vylepšovať.

Cieľ

from Greek theōria „contemplation, speculation; a looking at, viewing; a sight, show, spectacle, things looked at,“ from theōrein „to consider, speculate, look at,“ from theōros „spectator“…

„Platí starý bonmot, že máloco je tak praktického jako dobrá teorie“.

Tento hračkolog mal byť iba o jednom albume. Potom však vznikla situácia, ktorá ho rozšírila. Od vedcov očakávam proaktívny líderšip občianskej spoločnosti. Domnievam sa, že ich uvažovanie, že „keď už politici rozhodli, tak teraz sa toho treba zúčastniť“, alebo „nediskutujeme tu preto, lebo sme proti rozhodnutiu politikov“, je prehra vopred. Ukážem, že okrem toho je vždy proaktívna možnosť víťazstva vopred, ktorú si vyrábam abstrakciou z dat (operačná teória, dôkaz – tab Wittmann, heuristika – napr. ‚heuristic‘, ‚heuristic reasoning‘, ‚modern heuristic‘).

#Hudobná hračka, ktorá rozlišuje skladby albumu Sign

Dataset1klasifikačná funkcia

zovšeobecnil som rytmy a melódie do novej súčiastky ‚rytmusmelódie‘, ktorou som dataset/album rozdelil na tri typy operácií/objektov:

1 kombinácia esc desc, dr4, r cazt, metaz form8, the red a, n Cur

2 dekompozícia = m4 lema, si00, au14, sch.mefd2, psin AM

3 odstránenie outliera = f7

Hudobná hračka si hraním vytvorila novú funkciu – meranie vlastností a váh inová

operácia nepravidelný rytmus pravidelný rytmus atonalita tonalita
inovácia 0.4 0.1 0.3 0.2
banalita 0 0.5 0 0.5

Zhrnutie: AE v tomto albume skúmajú, ako ďaleko do tonality a pravidelného rytmu sa dajú posúvať váhy, aby to ešte stále bola inovácia a nie banalita (po akú stratu variancie sa dá ísť pri zmenšovaní dimenzionality, aby sa nestratil význam). Jej štruktúra je mať napätie v rukách na 100%, aby nikde nepresahovalo na územie banality, lebo tam celé vyfučí.

Teraz hudobnú hračku zovšeobecním Datasetom2 do novej situácie, čím ju zvalidujem, či underfituje, alebo overfituje.

#Politická hračka, skúmajúca postup iliberalizácie vládnutia v ktorej sa iliberáli pasujú do rolí našich dverníkov

a) HLAS OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI, MOJA PREZIDENTKA

b) HLAS REPRESÍVNEJ DIKTATÚRY – Iliberálni dverníci, ktorí hanobia moju prezidentku, sa držia svojej samozvanej sebadôležitosti zubami-nechtami

Krajniak: „Vrchný veliteľ ozbrojených síl má kapitulovať ako posledný, nie ako prvý,“

Naď: „Naozaj som si myslel, že sme všetci na jednej lodi,“

Matovič:“Každý z nás si dnes vyberá svoju cestu. Niekto sa rozhodne v ťažkej chvíli nadbiehať názoru ľudí, ktorí si myslia, že majú právo nakaziť iných…“

c) RIEŠENIE

Spolupracovať s Hlasom Občianskej spoločnosti, nespolupracovať s Hlasom represívnej diktatúry

Dataset2 – topikové modelovanie, 2 prípravy projektu ‚Spoločná zodpovednosť – plošné testovanie‘

https://hnutie-smerodina.sk/dokumenty/TS-Le-Pen.pdfhttps://dennikn.sk/…/kollarovci-sa-pridali-k…/https://www.aktuality.sk/…/sulik-progresivci-su…/https://slovensko.hnonline.sk/2213719-matovic-o-stretnuti…https://www.aktuality.sk/…/komentar-petra-bardyho-ked…/ 

Topikovým modelovaním backgroundu prípravy projektu Spoločná zodpovednosť som získal 3 topiky:

1 zlom/prelom (in Figal, Uvod do Heideggera, s.114): „Ale politická soudnost může do určité míry podlehnout myšlenkovým schématům, nebo jimi být dokonce i vyřazena, a za jedno z takovým myšlenkových schémat lze považovat Heideggerovu koncepci rozvrhu bytí. Je až extrémne „nakažena zlomem“, přímo si vynucuje, abychom byli fascinováni nějakou zlomovou situací; když existujú příznaky, vede k tomu, chápat přítomné primárně jako zlom… Heideggerova fascinace nacionálnesocialistickým „přelomem“ je dána revoluční logikou jeho filosofie…“

2 palingentická forma populistického ultranacionalizmu (in Drábik, Fašizmus, s. 19 – https://download.dibuk.eu/preview/74873/pdf): „Historici a politológovia však museli nájsť „definičné minimum“, teda skupinu charakteristík, ktorá by postačovala na vymedzenie a definíciu fašistických hnutí. A toto definičné minimum dlho nájsť nevedeli. Tento problém rozlúskol až Roger Griffin, keď v roku 1991 publikoval svoju prácu The Nature of Fascism. V nej definoval fašizmus ako ideológiu, ktorej jadro je „palingenetická forma populistického ultranacionalizmu.“

3 autoritárstvo – „Medzi rokmi 1925 až do 30. rokov 20. storočia sa nemecká vláda zmenila z demokratickej na de facto konzervatívno – nacionalistickú autoritatívnu vládu pod vedením vojnového hrdinu z prvej svetovej vojny Paula von Hindenburga, ktorému sa nepáčil liberálno-demokratický štát Weimarskej republiky a ktorý chcel z Nemecka vytvoriť autoritatívny štát. Prirodzeným spojencom Hindenburga na vytvorenie autoritatívnej vlády bola Nemecká národno-ľudová strana (Deutschnationale Volkspartei, DNVP), ktorá zastávala pozíciu nacionalistov, ale po roku 1929 vplyvom nastupujúcej ekonomickej krízy začala čeliť odlivu mladých a viac radikálnych sympatizantov k myšlienke revolúcie zosobňovanej NSDAP. Táto strana taktiež slúžila ako protiváha narastajúcej popularite komunizmu v Nemecku. Okrem toho stredoví politici strácali podporu, keďže voliči prechádzali k extrémnej ľavici alebo pravici, čo ešte viac sťažovalo vytvorenie väčšinovej vlády v parlamente.)“

Gradient boostingom som z nich vyladil optimálnu štruktúru zodpovednosti.

Politická hračka si hraním vytvorila novú funkciu – meranie vlastností inovatívnej zodpovednosti

inovatívna zodpovednosť váha banálna, sebapotvrdzujúca  (ne)zodpovednosť váha
data 0.5 príkazy 0.5
pravidlá 0.3 data 0.3
príkazy 0.2 pravidlá 0.2

Zhrnutie: Príprava projektu Spoločná zodpovednosť, založená na postupe ‚z príkazov vyrábam data a z nich pravidlá‘, je banálny, sebapotvrdzujúci typ (ne)zodpovednosti. Ako ukazuje zhrnutie datasetu1 vyššie, ten vyfučí. Preto použijem inovatívny, ‚z dat vyrábam pravidlá a z nich príkazy‘ – dám sa PCR otestovať samostatne. To je pravdepodobobné, približne najzodpovednejšie riešenie, ktoré má peňažnú zložitosť 60EUR. Variant, že ma vojaci, alebo policajti chytia bez AG/PCR testu na ceste na moju každodennú túru/prechádzku do prírody, alebo na nákup vegánskeho jedla a naparia mi 1600EUR pokutu má 27x vyššiu peňažnú zložitosť, čo je už približne príliš, čiže je to outlier, ktorý som zahodil.

301020

Dnes sme mali PCR test v AlphaMedical vďaka ochote a ústretovosti jeho pracovníčky, ktorá preložila naše testy z 26/27.10.

Heuristika rozdielu medzi responsibilitou a accountabilitou

Ukázal som, že namiesto rezignácie, prehry vopred (v ktorej o sebe necháva rozhodovať iných a potom je súčasťou ich rozhodovania), má jednotlivec v občianskej spoločnosti vždy k dispozícii proaktívne víťazstvo vopred, ktorého princípom je, že rozhodujem o sebe vždy sám a potom nesiem zodpovednosť za svoj výsledok.

Heuristika spomaľovania rastu zásahmi do učenia víru.

1 zväčšovať to, čo sa nemení v akomkoľvek učiacom prostredí víru  = zväčšovať invariantnú váhu na úkor tých s najväčšími deriváciami virulentnej nálože

2 týždeň nie je optimálny učiaci krok jeho štúdia  = vyladiť learning rate, lebo týždeň je príliš veľa a stále prekračujeme globálne minimum/optimum do ktorého sa tým pádom nikdy nedostaneme 

Tento krok je pravdepodobnostne približne najviac prakticky použiteľný v postihnutom regióne tak, že sa napr. za 24 dní v ňom spraví 6x testovanie. PROS: 1 motivácia ľudí testovať sa, 2 Kalifornský úspešný pokus 6 týždňového testovania,  3 relatívne malý rozsah spracovania testov, ktorý umožňuje rýchle vyhodnocovanie výsledkov, 4 vývoj učiaceho AI modelu ich interpretácie/predikcie. 5. čo zvyšuje garancie jeho znovupoužitia v novom postihnutom regióne.

3 častým striedaním prostredí vírus uviesť do katatonickej fázy a tým ho deaktivovať = opačná kovariancia ako v článku – nájsť frekvenciu zmeny prostredia tak, že vírus ako dron upadne do nedefinovaného stavu, do halting problému

Validácia hudobnej hračky

dopadla celkom dobre. Jej približnosť neunderfituje, ani neoverfituje. Takto z nej môžem tvoriť programátorskú hračku.

#Programátorská hračka o upresňovaní pojmov Diktátor a Demokrat

ukazuje, že jednotlivec v občianskej spoločnosti ťahá jej pravdivé významy priamo z dat tak, že ich mení na nástroje spoluvládnutia, napr. datasety a NLP sémanticko-pocitové modely.

Súčasný stav hračky:

Spočítavacia funkcia polí podľa farby (A4-A6)

Informačná funkcia rozpoznávania farby políčok len tak pre radosť (B4-B6) .

Analytika NLP modelu (C17-C51) 

Sémanticko-pocitové zovšeobecňovanie BCD9 a BCD14 pre porovnávanie

Typy hier:

Hoci sú výsledky v riadkoch 3-18 na sebe nezávislé, môžeme sa hrať, a) že moje hodnoty sú validačným labelom pre NLP model. Potom NLP model hodnotí v tomto momente celkovo správne 7/19 (37%) vlastností, 2/7 (29%) pozitívnych a 5/12 negatívnych (42%), alebo b) že skúmame ‚neutralitu‘, ktorou NLP model práve teraz hodnotí 4/7 (57%) pozitívnych a 5/12 negatívnych (42%), atď.

Môžeme tiež špekulovať, ako overiť, či NLP model používa statický slovník, alebo je to API do deep learning modelu, ktorého váhová synaptická plasticita sa stále zlepšuje.

Budúci stav hračky:

a) Implementácia ďalších NLP modelov, vývoj slovenského NLP deep learning modelu, atď. b) Zväčšovaním počtu features (stĺpce v riadku 2) vytvárame podmienky pre spolušpekulovanie topikového modelovania, ktoré ich (features) zredukováva (dimensionality reduction) do malého počtu pohnútok/myšlienok. Z nich postupne zovšeobecňujeme definičné minimum pojmov, ktoré skúmame (v našom prípade pojmov Diktátor a Demokrat).

311020

Zhrnutie používania programátorskej hračky:

0 Algebra, obecný postup konania, ktorý presne popísal matematik každodennosti Franz Kafka, čo si môžeš zahrať tu:

1 Každá hra ma svoje otvorenie, strednú hru a koncovku.

2 Bootstrapový princíp riešenia hovorí, že najprv treba na schod vystúpiť, lebo až vtedy je vidieť pokračovanie.

3 Prvý schod (Otvorenie) sú vedecké poznatky

4 Je z neho vidieť iba Matovič.

5 Preto je potrebné zistiť, či je Druhým schodom (Strednou hrou) on, alebo niečo iné.

6 To bol trigger spravenia diagnostického toolika. Už po vyplneni 4 stĺpcov ukazoval, ze Matovič nie je Druhý schod, ale Dverník. Pre istotu som pridal este 8 stĺpcov (dnes už je tam 20 stĺpcov a spoluhodnotí ich aj NLP model).

7. Cez prvého Dverníka sme prešli ďalej. Objavil sa tretí schod (koncovka), objednanie PCR testu v AlphaMedical, čo sme spravili +- 22.10.

8. Objednali sme si testy na 26.10 a 27.10. Hneď potom sa ukázalo, že tieto termíny nie sú pre celoplošné testovanie platné. Čiže tretí schod sa úplne zahmlil. Hmla bola druhým, ešte väčším Dverníkom, presne tak ako píše Kafka.

9. Preto sme sa hneď od 24.10 začali snažiť o preloženie termínu, hoci sme nevedeli, ktorý je platný.

10. Povedala nám ho ústretová a ľudská pani z AlphaMedical tak, že nás presunula na 30.10. Tento presun na 3. schod sme spolu s ňou spoluvytvárali v čase môjho pôvodne objednaného termínu, čiže 26.10.

11. Včera sme boli na PCR teste.

Log príprav na príchod fantastického albumu

161020 – včera AE Sign prišlo na poštu. V tom momente som vládal ho iba prebrať a ihneď v aute spustiť. Nastala premena auta plného čaju a kávy (obrázok v logu) na alef (nižšie). Na túto zeptosekundu som sa pripravoval 14 dní…

…“Then I saw the Aleph. I arrive now at the ineffable core of my story. And here begins my despair as a writer. All language is a set of symbols whose use among its speakers assumes a shared past. How, then, can I translate into words the limitless Aleph, which my floundering mind can scarcely encompass? Mystics, faced with the same problem, fall back on symbols: to signify the godhead, one Persian speaks of a bird that somehow is all birds; Alanus de Insulis, of a sphere whose center is everywhere and circumference is nowhere; Ezekiel, of a four-faced angel who at one and the same time moves east and west, north and south. (Not in vain do I recall these inconceivable analogies; they bear some relation to the Aleph.) Perhaps the gods might grant me a similar metaphor, but then this account would become contaminated by literature, by fiction. Really, what I want to do is impossible, for any listing of an endless series is doomed to be infinitesimal. In that single gigantic instant I saw millions of acts both delightful and awful; not one of them occupied the same point in space, without overlapping or transparency. What my eyes beheld was simultaneous, but what I shall now write down will be successive, because language is successive. Nonetheless, I’ll try to recollect what I can. On the back part of the step, toward the right, I saw a small iridescent sphere of almost unbearable brilliance. At first I thought it was revolving; then I realised that this movement was an illusion created by the dizzying world it bounded. The Aleph’s diameter was probably little more than an inch, but all space was there, actual and undiminished. Each thing (a mirror’s face, let us say) was infinite things, since I distinctly saw it from every angle of the universe. I saw the teeming sea; I saw daybreak and nightfall; I saw the multitudes of America; I saw a silvery cobweb in the center of a black pyramid; I saw a splintered labyrinth (it was London); I saw, close up, unending eyes watching themselves in me as in a mirror; I saw all the mirrors on earth and none of them reflected me; I saw in a backyard of Soler Street the same tiles that thirty years before I’d seen in the entrance of a house in Fray Bentos; I saw bunches of grapes, snow, tobacco, lodes of metal, steam; I saw convex equatorial deserts and each one of their grains of sand; I saw a woman in Inverness whom I shall never forget; I saw her tangled hair, her tall figure, I saw the cancer in her breast; I saw a ring of baked mud in a sidewalk, where before there had been a tree; I saw a summer house in Adrogué and a copy of the first English translation of Pliny — Philemon Holland’s — and all at the same time saw each letter on each page (as a boy, I used to marvel that the letters in a closed book did not get scrambled and lost overnight); I saw a sunset in Querétaro that seemed to reflect the colour of a rose in Bengal; I saw my empty bedroom; I saw in a closet in Alkmaar a terrestrial globe between two mirrors that multiplied it endlessly; I saw horses with flowing manes on a shore of the Caspian Sea at dawn; I saw the delicate bone structure of a hand; I saw the survivors of a battle sending out picture postcards; I saw in a showcase in Mirzapur a pack of Spanish playing cards; I saw the slanting shadows of ferns on a greenhouse floor; I saw tigers, pistons, bison, tides, and armies; I saw all the ants on the planet; I saw a Persian astrolabe; I saw in the drawer of a writing table (and the handwriting made me tremble) unbelievable, obscene, detailed letters, which Beatriz had written to Carlos Argentino; I saw a monument I worshipped in the Chacarita cemetery; I saw the rotted dust and bones that had once deliciously been Beatriz Viterbo; I saw the circulation of my own dark blood; I saw the coupling of love and the modification of death; I saw the Aleph from every point and angle, and in the Aleph I saw the earth and in the earth the Aleph and in the Aleph the earth; I saw my own face and my own bowels; I saw your face; and I felt dizzy and wept, for my eyes had seen that secret and conjectured object whose name is common to all men but which no man has looked upon — the unimaginable universe. I felt infinite wonder, infinite pity…“

#Básničkovú hračku, ktorej rotácia ponecháva nezávislosť v hre,

čo je najlepšia skúška správnosti tohto hračkologu

241020, Alef poetry 

keď nie som a som

keď sa stále zmenšujem a zväčšujem

keď odchádzam a prichádzam

keď neviem

neviem

keď

u

281020 vydali AE ďalší fanatastický album Plus, ktorý sa dá počúvať tu

Z názvov vzniká takáto básnička:

DekDre Scap B

7FM ic

marhide

ecol4

lux 106 mod

X4

ii.pre esc

esle 0

TM1 open

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme šuflíkové OZ ETRI - https://etri.sk/. Zaoberáme sa teóriou konštruktivistického vyučovania. Za jeho východisko považujeme Peirce-Deweyovskú bezvýkladovú tvorivosť 'learning by doing' (in https://drive.google.com/file/d/1QsgiX6hnly6XVf88R7i4M00--ljRtXDB/view?usp=sharing) rozvíjanú Bauhausom do 'learning by making things' (in https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artist-josef-albers?fbclid=IwAR2hBLugbhSqRgsRTnxX5-m4IQ_HdIp_p7OPzbQI1y0W8D5HozBh8jYbhv0). Ktorá principiálne vylučuje transmisiu manipulácie. Nielen od peerov, ale aj od inštitúcií a ich predstaviteľov, ktorí predstierajú, že sú Hejnyovskí. Aj odo mňa. Hračkology, ktoré tu tvorím, sú prototypy abstraktných konštruktivistických hračiek. Prototypizovanie je základná vlastnosť konštruktivizmu, ktorého myšlienky sa Papertom (in https://russell-davidson.arts.mcgill.ca/e706/Perceptrons.pdf) integrovali do Unixu (Thompson, Ritchie, Kernighan, Raymond) - Rule of Optimization: "Prototype before polishing. Get it working before you optimize it"/"Make it run, then make it right, then make it fast"/"90% of the functionality delivered now is better than 100% of it delivered never" - (in https://nakamotoinstitute.org/static/docs/taoup.pdf, s. 46-47).