Denník N

Ako možno pomôže možná komunita sieti reštaurácií…Kamenec – kameň.

Je to len nápad v druhej polovičke tohto textu. Ak sa pohne rozumom, nájde dôvera a dobrá vôľa…dá sa i v SR….veď to záleží od nás. My máme čas na tomto svete, ako sa tak spolu točíme okolo našej hviezdy.. Zároveň propagujem myšlienku tvorivosti, športu i záujmu o životné prostredie, o sadenie stromov..pomoc vtákom..pomoc i gastro podnikaniu… myšlienka vznikla vrámci coronakrízy už už v apríli a stále sa rozvíja…projekt Marsilius – OZ Presadíme. Stromček venujeme tohtoročnému čestnému hosťovi historikovi Ivanovi Kamencovi…

Tak splnil som si svoj plán. Vybehol som na trať, ktorú som vytýčil v rámci nášho eventu, ktorý bude budúcii týždeň, a preniesol som kamienok od stromčeka ginko z Vojenskeho cintorína Petržalka Kopčany, ktorý sme sadili 26.4.2020 a venovali ho čestnému hosťovi, historikovi Ivanovi Kamencovi.
Keďže budúci týždeň bude zas v priestore cieľa na Medveďovej 21, Petržalka, pri FC Petržalka, tak to mám už za seba ok:-)
Keďže druhé ginko, ktoré sme chceli tu niekde sadiť, sme nakoniec v rámci náhradnej výsadby zas nasadili koncom leta 2020 v tom priestore bývalej poľnej nemocnice a iný stromček sme nakoniec nemali, ten kameň, kotrý som preniesol, som nechal pri takom malom stromčeku skor popri plote FC Petržalka, podľa GPS súradníc v rámci geocaching hry sa to miesto dá nájsť.
A to je vlastne pointa tohto písania, chcel som ukázať v praxi, mimo tých propozícií pretekov, ako to má vyzerať.
Jednoducho.
Vyberiem sa na trať, buď chôdzou alebo behom. Mne to trvalo smerom spať okolo poľnej cesty a bunkru BS 6 „Vrba“, po Bratskej, ku kúpalisku Matadorka, cez Hálovú, nadchod, Nám. Hraničiarov, ku kaplnke sv. kríža, cez lesík Ovsište k tomu FC Petržalka, cca 44 min. Teda je to asi 7 km…dá sa…
Smerom tam som si to dal vlastne tiež takým poklusom za 18 min. ku Kopčianskej ul. Odtiaľ peši. Plno blata, keďže tam stavajú cestu…rekonštrukcia…NESTO..
A prečo som dal ten obed, ktorý ma doma o 13 oo hod čakal? Je to taký úplne typický obed z čias školských jedálni, či našich reštaurácií.
A ja som vlastne uvažoval nad tým, ako prípadne v rámci našej hry, kde sa vlastne pri danej súradnici, GPS značke, pri hre geocaching nasadí stromček, ako pomôcť tým našim malopodnikateľom, majiteľom gastroprevádzok.
Ďalšia podmienka je to selfičko na mieste určené podľa GPS značky, geocaching….kto to zdokladuje, ten v cieli môže dostať malú symbolickú odmenu…a poleje stromček, dá kamienok…

Jednoducho. Spraví sa sieť, napr. klienti sú zároven členovia OZ Presadíme – Projekt Marsilius nasadia si daný stromček pri danej reštaurácii, ktorá je tiež firemný člen OZ Presadíme…

A dohodnú sa na akcii, povedia v priebehu tej a tej soboty prídeme v počte 100 ľudí a dáme si u vás guláš (navarte veľký kotol prídeme v malých skupinkách – covid opatrenia…), potom zavolajú v rámci ďalšej zastavky inej prevádzke, že tu prídeme na čaj s rumom. inde si dajú kebab, koláč či pizzu…posedia na pohár vareného vína.
Vždy pozrú stromček, ktorý daná prevádzka v rámci aktivity nasadíla. Poleje ho, pohnojí, preryľuje. Možno pozrú nejakú sochu či pozorujú krmidlo pre vtáčikov, nasypú zob…
Myslím, že táto hra, ktorú spúšťame o týždeň v sobotu (v počte do šesť pretekárov), sa dá aplikovať po celom Slovensku a výsledok je i tržba, i budovanie sociálnej siete, sociálneho kapitálu, i viac záujmu o ľudí, okolie o stromy…viac stromov medzi nami v rámci riešenia klimatickej zmeny. Možno teda i takto vodu v pôde lepšie zadržať. Konajme lokálne a myslíme globálne.
Hra sa dá i na školské areály pre žiakov aplikovať…
Kamienky sa môžu vymieňať, môžu byť zbodené. Pribúdať môžu fotky…kultúra…Idem to dať ešte na blog…Všetko dobré, priatelia, na ceste…on the Road…
A tie tenisky kedže boli už deravé a sú od blata, dnes symbolicky skončili. Foto s horizontom našeho nového komunitného – kultúrneho centra (pracovný názov má „Infinity“)…
Jednoducho, treba aj občas inovovať, prispôsobiť sa podmienkam, keď sa menia, ponúkať, dať ľuďom niečo viac, dať cieľ, dať motív, poskytnúť program stálym hosťom…
Samozrejme ,veľa by pomohol štát nielen tým,že rúčí za úvery pre podnikateľov – aby mali na výplaty…ale napr. by mohol vstúpiť i do podnikania, odkúpiť čas prevádzok, mať majetkovú účasť a môže zabezpečiť napr. i dotované jedlo pre samosprávu…pre občanov…stravn= lístky či niečo podobé.. Podobne i na kultúru môže odštartovať „národnú lotéru“ a zo zisku dotovať umenie…dá s všeličo.
Ak sa nás to týka, ak je empatia a nie aroganica, či múr nekomunikácie…

Teraz najčítanejšie