Denník N

Koronavírus prináša koniec éry kapitalizmu, ega a začiatok zrodenia novej spoločnosti.

Covid-19 nie je len ďalšia svetová pandémia, ale je míľnikom vývoja našej spoločnosti, transformácia zmena našich životov. Či už média, vlády a odborníci tvrdia čokoľvek, nachádzame sa uprostred pozitívneho kolapsu – zmeny ekonomického, politického a sociálneho rozsahu. Prečo je toto zrútenie pozitívne?

Nová spoločnosť fungujúca na princípoch prírody

Mení sa samotný základ spôsobu nášho života, kedy v súčasnosti navzájom medzi sebou súperíme o zdroje a prostriedky na prežitie. Príroda nás pomocou udalostí spojených s koronavírusom postrkuje k novému skutočnému spôsobu života.

Takému, ktorý bude postavený na nesebeckom základe, kde sa budú ľudia vzájomne podporovať a nie využívať. Namiesto toho, aby sme sa usilovali o získanie výhody nad ostatnými, budeme sa snažiť robiť všetko pre to, aby sme prospieli celej spoločnosti. Takto fungujú všetky časti v prírode, v ktorej figurujeme aj my . Je to cieľ a jediný možný model pre naše príležitosti.

Nebojme sa opustiť našu kuklu

V súčasnosti sme ako motýle pred zrodením v uzavretej kukle menom egoizmus. Všetky myšlienky sú smerované len v prospech seba, čo je výsledkom príčiny utrpenia všetkých na svete.

Príroda nás tlačí opustiť svoju kuklu, rovnako ako to musí urobiť motýľ, aby v plnej kráse a sile mohol poznať svet. Poznal celý skutočný svet a sám sa svetu ukázal vo svojej kráse. Zmene môžeme ísť v ústrety tak, že sa nebudeme držať našich starých egoistických životov a prístupov, ale zvnútra ich zatlačíme, aby kukla ega praskla.

Ako opustiť a zatlačiť na kuklu zvnútra prakticky?

Začneme vytvárať s druhými ľuďmi harmonické vzťahy, jednať a chovať sa ku všetkým ľuďom ako k vlastnej rodine. Nerobiť druhým ľuďom to, čo nechceme, aby robili nám. Tak opustíme kuklu, zrodením človeka do skutočnej podoby a vytvorenia nového sveta postaveného na princípe prírody, harmónie a šťastia. Vo chvíli, kedy opustíme kuklu, zmizne koronavírus a spoznáme skutočný život. Éra ega, kapitalizmu končí, prichádza doba spojenia, nová spoločnosť.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.