Denník N

Dr. Bukovský cieľavedome nehovorí pravdu, alebo sa len dobre nerozumie problematike Covid-19?

Dr. Bukovský nepozná existenciu úmrtí na Covid bez testovania na Covid? Tabuľka z práce z Nature z výskumu nadmernej úmrtnosti v 21 krajinách a jej interpretácia Dr. Bukovským, ktorého náhľad videa je podkladom tabuľky. Zdroje Nature.com, Youtube.com
Dr. Bukovský nepozná existenciu úmrtí na Covid bez testovania na Covid? Tabuľka z práce z Nature z výskumu nadmernej úmrtnosti v 21 krajinách a jej interpretácia Dr. Bukovským, ktorého náhľad videa je podkladom tabuľky. Zdroje Nature.com, Youtube.com

Minulý piatok vo videu povedal nepravdivé tvrdenie a v pondelok sa opravil. Čiastočne. Byť lekárom na múdre mudrovanie o chorobách nestačí.

Veľké klamstvo, alebo omyl Dr. Bukovského z piatku 16.10.2020

Dr. Bukovský vo svojej piatkovej prezentácii výsledkov štúdie z časopisu Nature zveličil počet nadmerných úmrtí počas pandémie 4x. Hodil Slovensko do jedného vrecia s krajinami, kde bolo veľa úmrtí na Covid a aj nadmerných úmrtí a na základe toho ďalšiu časť videa kritizoval vládu. Už som si zvykol, že počíta „od buka, do buka„, ako som pred 4 mesiacmi písal v blogu „MUDr. Bukovský a počítanie od buka do buka Covid-19„, ale toto bolo po dlhej dobe na mňa znova moc. Samotná práca, ktorú nám Dr. Bukovský prezentoval vychádzala zo známeho faktu, že v rozvinutých krajinách zomieralo počas prevej vlny pandémie aj o tretinu viac ľudí navyše, ako boli evidované úmrtia na Covid (alebo s Covidom). Vedci urobili rozbor za pol roka z 21 krajín vrátane Slovenska a Česka, pričom v týchto 21 krajinách zomrelo oproti bežnému roku približne 206 tis. ľudí navyše – takzvaných nadmerných úmrtí. Z toho boli známe evidované počty úmrtí na Covid, ktorých bolo 167 tisíc. Urobili rozbor, kde zoradili krajiny do 4 rôznych skupín, kde najlepšie výsledky mala skupina so Slovenskom. Naša nadmerná úmrtnosť počas pandémi bola celkovo nižšia, ako u väčšiny krajín.
Dr. Bukovskému možno nerobilo dobre vidieť Slovensko v dobrom svetle a tak mu v mozgu vznikla „informácia“, že ľudí na Covid zomrelo 167 tis. a ľudí navyše – nadmerné úmrtia zomrelo ešte ďalších 206 tisíc. Nesedí Vám to s tým vyššie? Ani nemôže, pretože počty zvyšných úmrtí počas pandémie okrem úmrtí na Covid navýšil 4x oproti realite! A na základe tejto vo svojej hlave vykonštruovanej myšlienky začal tvrdiť z čoho všetkého to vzniklo. Ale nepovedal, že to mohli byť aj úmrtia na Covid, ktoré neboli evidované systémom, pretože tí ľudia neboli vôbec testovaní. Napríklad domovy dôchodcov, ľudia žijúci sami a niekedy aj ľudia mladšieho veku zomierali viac, napríklad na mozgové mŕtvice, ako bežne. Tých niektoré krajiny netestovali. Veď mali pomer pozitívnych pri testovaní 1/3. A potom Dr. Bukovský začal na základe svojho chybného úsudku odsudzovať vládu. Pritom my sme patrili medzi najlepšie krajiny!
V inom článku tiež analyzovali túto istú pracu, čo Dr. Bukovský a došli k záveru “But nearly all the countries in the group that have experienced low excess deaths acted early in the pandemic by putting lockdowns or other restrictions in place.
Preklad: “Ale takmer všetky krajiny v skupine, ktoré zaznamenali nízky počet nadmerných úmrtí, konali na začiatku pandémie zavedením lockdownu alebo iných obmedzení.” Tak prečo práve Dr. Bukovský mal problém reálne zhodnotiť málo úmrtí na Slovensku, keď boli opatrenia zavedené skoro? A to sa neopravil úplne ani po tom, ako sa opravil o 3 dni po zverejnení omylu čiastočne.

Malé klamstvo, alebo omyl Dr. Bukovského z pondelka 19.10.2020

V nasledujúcom videu sa od času 1:26 objavilo ospravedlnenie“ za omyl zlého interpretovania čísel. Aké bolo však moje prekvapenie, keď znova bohapusto tvrdil, že tie nadmerné úmrtia boli dôsledkom opatrení. Niektore mohli byť, ale vôbec nespomenul, že v krajinách, kde bolo málo úmrtí na Covid bolo bez ohľadu na tvrdosť opatrení aj málo nadmerných úmrtí, pričom na Slovensku sme mali celkovo ešte aj menej úmrtí a to najmä v kategórii do 65 rokov. Tabuľka, kde červená šípka smeruje na Slovensko pre všetky veky, do 65 rokov a nad 65 rokov o tom hovorí jasne.

grafy nadmerných úmrtí žien a aj mužov v rôznych štátoch podľa veku a pohlavia. Zdroj Štúdia časopisu Lancet linkovaná v texte. Graf upravený o zvýraznenie pozície a situácie Slovenska.
Grafy nadmerných úmrtí žien a aj mužov v rôznych štátoch podľa veku a pohlavia. Zdroj Štúdia časopisu Nature linkovaná v texte. Graf upravený o zvýraznenie pozície a situáciu Slovenska.

Dr. Bukovský ani nespomenul, čo ľudia venujúci sa problematike bežne vedia, že napríklad Anglicko do koronavírusovej štatistiky zarátavalo na rozdiel od iných štátov iba nemocničné úmrtia. Skôr, či neskôr sa podrobné počty ukážu na stránkach Eurostatu a aj tým sa potvrdí, že Dr. Bukovský zamlčiava významné dôvody úmrtí počas pandémie a všetkých 39 000 úmrtí nesprávne vydáva za úmrtia z dôvodu opatrení. U nás takmer neboli, aj keď sme mali prísne opatrenia. Robí to preto, aby u ľudí vyvolal strach pred opatreniami, alebo odpor k vláde, ktorá zavádza opatrenia? Podľa mojho názoru, úmrtia na Covid bez testovania tvorili aspoň 3/4 z približne 39 000 úmrtí, ktoré boli v 21 krajinách zaznamenané navyše okrem úmrtí na Covid tento rok ako nadmerné úmrtia oproti iným rokom. A veľká väčšina ďalších úmrtí bola spôsobená preťaženosťou zdravotníctva a nie samovraždami, domácim násilím, ako Dr. Bukovský podsúva.

Dr. Bukovský nepozná existenciu úmrtí na Covid bez testovania na Covid? Data z práce z Nature.com z výskumu nadmernej úmrtnosti v 21 krajinách a jej interpretácie Dr. Bukovským.

Ďalej okrem posledného odstavca nechávam text, ako som ho napísal na facebook predtým, ako Dr. Bukovský vydal čiastočné ospravedlnenie za uvedenie nepravdivého tvrdenia. Preto sa tu venujem aj argumentácii k tomu, že nemohlo byť 206 000 nadmerných úmrtí okrem 167 000 úmrtí na Covid, ale iba približne 1/3 k ním, ako je známe napríklad z USA. Venujem sa aj iným dôkazom, že Dr. Bukovský sa neveľmi vyzná v tom, o čom veľmi sofistikovane budí dojem, že sa v tom vyzná – o Covide-19.

Nadmerné úmrtia – od leta známa problematika pandémie

Nadmerné úmrtia – excess deaths – sú úmrtia , ktoré sú tento rok vďaka pandémii navyše oproti iným rokom. V tejto práci znamenajú všetky úmrtia navyše oproti bežným úmrtím, čiže aj vrátane úmrtí na Covid-19. Napríklad 12.8. New York Times napísal článok, kde tvrdia, že v USA zomrelo navyše 200 tis. ľudí, ale úmrtí na Covid zaznamenali o 60 tis. menej. To znamená, že z nadmerných úmrtí v USA zomrelo 70% na Covid a s Covidom. Že v týchto krajinách nebolo viac nadmerných úmrtí okrem Covidu, ako úmrtí na(s) Covid a že maximálny pomer je približne 2/3 z nadmerných úmrtí sú Covid úmrtia potvrdzuje viaceré zdroje: The US excess mortality rate from COVID-19 is substantially worse than Europe’sAlmost all European regions have managed to bring excess deaths downCOVID-19 and Excess All-Cause Mortality in the US and 18 Comparison CountriesComparisons of all-cause mortality between European countries and regions: January to June 2020 spolu s datami napríklad z ourwoldindata.org.
To, čo tvrdí Dr. Bukovský 2 minúty od 16:20 a na základe toho hecuje divákov k nepriateľstvu voči opatreniam je podľa mňa na nahlásenie a zmazanie Youtubom jeho zavádzajúceho videa a aj pridruženého zavádzajúceho postu na facebooku. Nie preto, že „hovorí neprijemnú pravdu„, ako niektorí s nim radi súhlasiaci hovoria, ale preto, že ZAVÁDZA! Ľudia si neradi priznávajú, že uverili nepravdám a keď sa im páči časť videa, ktorá hovorí “Nerobme veľa opatrení”, radi prehliadnu lož. Rozhodnutie a názor na situáciu si však urobia aj na základe zavádzajúcej časti videa! A takou bolo tvrdenie, že na následky opatrení proti Covidu zomrelo v 21 industriálych krajinách viac ľudí, ako na Covid samotný. Pritom štúdia, ktorou sa oháňa rozdelila krajiny do 4 skupín a Slovensko patrilo do najlepšej skupiny, kde boli lepšie a skoršie opatrenia a situácia s nadmernou úmrtnosťou bola v týchto krajinách lepšia, ako v iných a to nás oprávňuje tvrdiť, že skoré a silnejšie opatrenia boli lepšie, ako neskoré, alebo slabé. A spolu v týchto krajinách zomrelo 206 000 ľudí a na Covid (s Covidom) 167 000 a zvyšok boli čiastočne aj ním popisované úmrtia, ale aj úmrtia na Covid, ktoré neboli potvrdení testom! A doktor povedal, že na následky zomrelo viac ľudí, ako na Covid. Okrem toho v grafe jasne vidíme že nadmerná úmrtnosť bola u nás dokonca nižšia, ako bežná, čiže nebola u nás nadmerná úmrtnosť! A vidíme aj, ako zle to bolo vo väčšine krajín.
Grafy nadmerných úmrtí žien a aj mužov v rôznych štátoch podľa veku a pohlavia. Zdroj Štúdia časopisu Nature linkovaná v texte. Graf upravený o zvýraznenie pozície a situáciu Slovenska.
Predmetné video (link od času 16:17) Dr. Bukovského s citáciou: 
Oveľa viac ľudí v našej krajine zažíva absurditu, ktorá vyplýva z konania vlády, než kontakt s vírusom. Sme viacej postihnutí tým, čo sa deje na úrovni riešení, riadenia krízy, než tým zdravotným problémom samotným. Sme tam, pred čím som varoval niekoľko mesiacov dozadu, že liečba by nemala byť drastickejšia, ako ochorenie samotné. Máme v rukách a všetci to majú k dispozícii prvú analýzu dát, ktorá bola publikovaná v časopise Nature, ktorá ukázala, že v 21 industriálnych krajinách vrátane Českej a Slovenskej republiky od januára do mája 2020 zomrelo o 30% ľudí viac na následky protiepidemických opatrení, než na vírus samotný. A to ešte si doplňme, že nielen na vírus, ale aj S(!) vírusom. 167 000 ľudí v týchto analyzovaných krajinách predstavujú úmrtia na Covid a s Covidom, alebo na SARS-CoV-2 a s vírusom a až 206 000 predstavuje počet úmrtí naviac, naviac, v dôsledku protiepidemických opatrení.
Nespomínate si na choroby z očkovania v detstve? SAMOZREJME, že keď sa robia opatrenia dobre, tak viac si všímame starosti s opatreniami, ako vidíme úmrtia na choroby, proti ktorým sa očkuje. Logické každému? Veď sme boli všetci očkovaní asi 10 očkovaniami v detstve. Ja osobne si pamätám státie v rade v škole na očkovanie, alebo na veľkosť zapáleného miesta. A nepamätám si chorých na choroby, proti ktorým sa očkovalo. Tak v tejto situácii tiež Dr. Bukovský môže tvrdiť, že sme traumatizovaní opatrniami proti chorobám, proti ktorým sme boli očkovaní, než chorobami samotnými?
Samotná práca https://www.nature.com/articles/s41591-020-1112-0 ktorú nám (podľa jeho slov vo videách: „NA ZÁKLADE OPRÁVNENIA, ktoré mi dáva titul Phd.„) prezentoval má názov: „Magnitude, demographics and dynamics of the effect of the first wave of the COVID-19 pandemic on all-cause mortality in 21 industrialized countries“ Preklad: „Rozsah, demografia a dynamika vplyvu prvej vlny pandémie COVID-19 na úmrtnosť z akýchkoľvek príčin v 21 priemyselných krajinách“ PÍŠE SA TAM O ÚMRTNOSTI NA ZÁKLADE OPATRENÍ? Ešte len začíname! V práci sa píše:
From mid-February through the end of May 2020, an estimated 206,000 (95% credible interval 178,100–231,000) more people died in these 21 countries than would have been expected had the pandemic not occurred.Preklad: “Od polovice februára do konca mája 2020 zomrelo v týchto 21 krajinách odhadom o 206 000 (95% dôveryhodný interval 178 100 – 231 000) viac ľudí, ako by sa očakávalo, keby nedošlo k pandémii.”

PÍŠE SA TAM O ÚMRTNOSTI NA ZÁKLADE OPATRENÍ? Znamená to, žo to mohlo byť aj z dôsledku opatrení, ale, ale nevylučuje to úmrtia na Covid a čím viac úmrtí na Covid, tým aj viac úmrtí navyše a to ako vieme z našich malých čísel sa nás veľmi netýka, ako sme aj videli v grafe.

Slovensko medzi najlepšími krajinami

V prvej tabuľke práce https://www.nature.com/articles/s41591-020-1112-0/tables/1 sa píše v riadku venovanému hlavným nálezom a limitáciou práce:
The total number of excess deaths, excess deaths per 100,000 people and relative increase in deaths were similar between men and women in most countries, which contrasts with the widely reported male disadvantage in deaths among those with confirmed SARS-CoV-2 infection. The effect of the pandemic on total mortality was highly variable across countries. Bulgaria, New Zealand, Slovakia, Australia, Czechia, Hungary, Poland, Norway, Denmark and Finland avoided a detectable rise in all-cause mortality, contrasting with England and Wales and Spain, followed by Italy, Scotland and Belgium, where the all-cause death toll was very high.
Preklad: „Celkový počet nadmerných úmrtí, nadmerných úmrtí na 100 000 ľudí a relatívny nárast v úmrtí boli vo väčšine krajín podobné medzi mužmi a ženami, čo kontrastuje so všeobecne hlásenou nevýhodou mužov v úmrtiach u osôb s potvrdenou infekciou SARS-CoV-2. Účinok pandémie na celkovú úmrtnosť bol v jednotlivých krajinách veľmi variabilný. Bulharsko, Nový Zéland , Slovensko, Austrália, Česko, Maďarsko, Poľsko, Nórsko, Dánsko a Fínsko sa vyhli zistiteľnému zvýšeniu úmrtnosti na všetky príčiny, na rozdiel od Anglicka a Walesu a Španielska, nasledované Talianskom, Škótskom a Belgickom, kde bol počet obetí všetkých príčin veľmi vysoko.
Čítali ste „vo väčšine krajín„? Ďalej je to povedané detailnejšie! „Účinok pandémie na celkovú úmrtnosť bol v jednotlivých krajinách veľmi variabilný. Bulharsko, Nový Zéland , Slovensko, Austrália, Česko, Maďarsko, Poľsko, Nórsko, Dánsko a Fínsko sa vyhli zistiteľnému zvýšeniu úmrtnosti na všetky príčiny

Štatisticky predpokladaná úmrtnosť hovorí, že sme boli medzi najlepšími

Ďalej tam je graf https://www.nature.com/articles/s41591-020-1112-0/figures/1 kde je aj Slovensko ktoré je v nadmernej úmrtnosti 4. od spodu, kde máme dokonca menšiu úmrtnosť pre mužov (vľavo) a aj pre ženy (vpravo) pre Slovensko, ako bežne – ako nula na grafe! Znie Vám to pre Slovensko tak strašlivo, ako tvrdenie Dr. Bukovského? Mne nie.
„The posterior* probability that there was a rise in deaths over the entire first wave of the pandemic was less than 50% (that is, a decline in deaths is more likely than an increase) for both sexes in Bulgaria, New Zealand, Australia, Slovakia, Czechia and Hungary and for women in Poland;“ V preklade: “Predpokladaná* pravdepodobnosť, že počas celej prvej vlny pandémie došlo k nárastu úmrtí, bola u oboch pohlaví menej ako 50% (to znamená, že pokles úmrtí je pravdepodobnejší ako nárast) v Bulharsku, na Novom Zélande, v Austrálii, v Slovensku, Česku a Maďarsku a pre ženy v Poľsku;“ Keď si pozriete tabuľky, alebo data pre prvú vlnu, uvidíte, že sme boli medzi krajinami, ktoré mali relatívne málo úmrtí na 100 tis. obyvateľov.
TO ZNAMENÁ, ŽE KRAJINY, KTORE ZAVIEDLI SKORÉ A PRÍSNE OPATRENIA DOPADLI LEPŠIE. Hovorí Tvrdenie Dr. Bukovského, čo sa píše v práci, alebo budí prehnaný, zbytočný a až klamlivý strach pred opatreniami?
Nedôležitý odstavec štatistickej definície: *Predpokladaná* pravdepodobnosť – – Definícia pojmu „posterior probability“ je zjednodušene povedané štatistická pravdepodobnosť, že hypotéza je pravdivá, vypočítaná na základe relevantných pozorovaní. V Slovenskom zdroji uvedené ako „posteriórna (podmienená) pravdepodobnosť“ http://www2.fiit.stuba.sk/~kapustik/ZS/Clanky0607/darula/index.html V Češtine to Ladislav Dušek – štatistik, ktorý robí teraz v Česku Covidové data popísal: „V podstatě na základě znalosti pravděpodobnosti jevu B a jeho vlivu na výskyt jevu A změníme apriorní odhad P(A) na přesnější aposteriorní odhad P(A|B).“ https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2012-1-10/analyza-dat-v-neurologii-xxxi-bayesovska-vs-klasicka-statistika-v-medicinskych-aplikacich-37198 Tak to asi preložím ako „predpokladaná pravdepodobnosť“?

Zaujímavosť, ako si Dr. Bukovský pletie epidemiológiu so štatistikou: Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. spomenutý vyššie je od 2014 doteraz riaditeľom Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, čo Dr. Bukovský v jednom z videí popisoval tento ústav, ako obdobu nášho ústavu verejného zdravia. Avšak obdoba tohoto ústavu zdravotnických informací a statistiky je toto Národné centrum zdravotníckych informácií. Zdroje sú https://www.uzis.cz/https://drg.uzis.cz/res/file/tym/cv-dusek.pdf a video Dr. Bukovského k tomu sa mi nechce hľadať , ale ak ho nezmazal, bude na Youtube. Možno je to vo videu, keď mudruje, ako v ČR znormalizovali prístup k vírusu… To keď chcel Babiš uchlácholiť voličov v septembri, aby prišli 3.-4.10. k senátnym voľbám! To by tiež dalo na celý blog, kým z teraz nešťastného Česka tento náš neatestovaný, podľa vyjadrení od reality zdravotníctva odrezaný lekár argumentoval.

Používal Dr. Bukovský pri svojej prezentácii múdrosť, ktorú získal spolu s titulom PhD.?

V tabuľkách 2. a 3. na 100 tis. obyvateľov a relatívnej úmrtnosti sme mali na pohľad menšiu úmrtnosť, ako bežne. https://www.nature.com/articles/s41591-020-1112-0/figures/2 https://www.nature.com/articles/s41591-020-1112-0/figures/3 Vidíte to tam tragicky pre Slovensko? Nezískali ste z videa Dr. Bukovského, alebo z jeho prepisu iný názor? Kto tu vytvára strach a pred čím?

Pokračujeme k pointe, čím bude možno Dr. Bukovský argumentovať: „Taken across all 21 countries, the number of excess deaths from all causes was 23% (7–38%) higher than the number of deaths assigned to COVID-19 as underlying cause of death (Extended Data Table 1).
Preklad cez Google Translate: „Vo všetkých 21 krajinách bol počet nadmerných úmrtí zo všetkých príčin o 23% (7–38%) vyšší ako počet úmrtí pripísaných COVID-19 ako základnej príčine smrti (tabuľka rozšírených údajov 1).
Keby Dr. Bukovský vedel o čom píše, alebo viac študoval, ako natáčal videá, tak by vedel, že v týchto krajinách nemohlo byť nadmerných úmrtí viac, ako úmrtí na Covid. V týchto industriálnych krajinách bola nadmerná úmrtnosť väčšia, ako úmrtnosť na Covid maximálne na úrovni jednej tretiny úmrtnosti na Covid. Zlým prekladom, alebo nepochopením a samozrejme nepoznaním situácie s Covidom, alebo dokonca vymýšlaním si, možno aj snahou o politickú destabilizáciu krajiny Dr. Bukovský tvrdil, že nadmerné úmrtia tvorili viac úmrtí, ako ako úmrtia na Covid. Ak jedná veta celej práce nahráva tvrdeniu, ktoré Dr Bukovský povedal a on si nevšimne titulok práce, jej zvyšný obsah a nepozná súvislosti Covidu v industriálnych krajinách, kľudne tomu povedzme kontext, tak môžeme povedať, že prácu študoval povrche. To sa znova musím mysľou vrátiť k MD Michalovi Pijákovi , ktorý popísal prezentácie štúdií Dr. Bukovského ako povrchné.

Malá poznámka k štatistike úmrtí na Covid (s Covidom) v rôznych krajinách versus na Slovensku: V rámci všetkých krajín, ale ako sme si ukázali a ešte u nás sme pri úmrtí 48 ľudí na Covid mali ešte tuším 30 ľudí s Covidom. Tí by boli v niektorych krajinách automaticky zaradení do úmrtí na Covid, pričom v Nemecku a Rakúsku bol podiel ľudí zomretých na Covid v rámci úmrtí s Covidom 85-92% a u nás sme tam zaradili len asi 60% úmrtí s Covidom. Pravdepodobnosť, že by vyše 30 ľudí z 1500 aj keď vyššieho veku zomieralo do pár mesiacov v tomto roku po tom, čo mali Covid a nebolo to dôsledkom Covidu sa mi veľmi nevidí. Aj keď pre presné potvrdenie odhadu by bolo treba poznať vek a zdravotný stav pred Covidom. Nie je to však mne zistiteľné a niekto by možno vedel pomôcť. To len k tomu, ako Dr. Bukovský prizvukuje o úmrtiach s Covidom, keď sám vie z rozhovoru s hlavným patológom Palkovičom, že u nás sú evidované ako úmrtia na Covid len úmrtia na Covid a nie všetky s Covidom. Čiže podmnožina na Covid množiny s Covidom.

Úmrtia z dôvodu pandémie obsahujú aj úmrtia na a s Covidom a ďalšie zaujímavosti zo štúdie

Fig. 4: Weekly percent increase in mortality from any cause as a result of the COVID-19 pandemic by country.
Preklad: “Obrázok 4: Týždenné percentuálne zvýšenie úmrtnosti z akejkoľvek príčiny v dôsledku pandémie COVID-19 podľa krajín.”
TO NEZNAMENÁ Z DôVODU OPATRENÍ, ale je to aj z dôvodu Covidu.In all 21 countries together, 105,800 (90,400–119,000) men died from any cause of death as a result of the pandemic compared to 100,000 (82,000–117,500) women. Furthermore, in many countries, the balance of excess deaths changed from male dominated early in the pandemic to being equal (for example, in England and Wales) or female dominated (for example, in Italy, Spain and France) later on.
Preklad„Vo všetkých 21 krajinách dohromady zomrelo na následky pandémie 105 800 (90 400 – 119 000) mužov v porovnaní so 100 000 (82 000 – 117 500) ženami. Okrem toho sa v mnohých krajinách zmenila bilancia nadmerných úmrtí z mužskej dominujúcej na začiatku pandémie na rovnú (napríklad v Anglicku a vo Walese) alebo ženskej (napríklad v Taliansku, Španielsku a Francúzsku) neskôr.
Toto by mohlo naznačovať, čo vieme z jednej práce, ktorú sa mi teraz nechce hľadať, ale prebehla aj našimi médiami, že muži znášajú chrípky horšie, ako ženy. A tak možno ženy ostali s Covidom doma a trombozy si ich našli doma. A na Covid ich nikto už netestoval. Možno sa neskôr v inej práci aj zistí, že ženy, čo doma zomreli, zomreli NA COVIDOVE trombozy.“In men and women in New Zealand and men in Denmark and Slovakia, there might have been a slight decline in deaths in men younger than 65 years as a result of the pandemic, with posterior probabilities of the observed declines being true declines above 90%. In these ages, injuries are an important cause of death, especially for men. For example, in men younger than 65 years in New Zealand, Denmark and Slovakia, injuries account for 22%, 11% and 15% of all deaths, respectively.
Preklad: „U mužov a žien na Novom Zélande a mužov v Dánsku a na Slovensku mohol v dôsledku pandémie nastať mierny pokles úmrtí u mužov mladších ako 65 rokov, pričom dopočítané* pravdepodobnosti pozorovaných poklesov boli skutočné nižšie o 90% (alebo s 90% pravdepodobnosťou). V tomto veku sú zranenia dôležitou príčinou smrti, najmä u mužov. Napríklad u mužov mladších ako 65 rokov na Novom Zélande, v Dánsku a na Slovensku tvoria úrazy 22%, 11% a 15% všetkých úmrtí, v uvedenom poradí.“ Krajiny, kde zomrelo málo ľudí zaznamenali menej úmrtí najmä u mužov. Je to tak na Slovensku, čo vidíme v obrázku, ktorý je doplneným grafom č. 5 z štúdie a mám ho na začiatku tohoto článku. „With our consistent and comparable analysis, we identified four groups of countries in terms of the overall death toll of the first wave of the COVID-19 pandemic. The first group comprises countries that have avoided a detectable rise (with a posterior probability of at least 90%) in all-cause mortality and includes Bulgaria, New Zealand, Slovakia, Australia, Czechia, Hungary, Poland, Norway, Denmark and Finland.“
Preklad: „Našou dôslednou a porovnateľnou analýzou sme identifikovali štyri skupiny krajín z hľadiska celkového počtu obetí prvej vlny pandémie COVID-19. Prvú skupinu tvoria krajiny, ktoré sa vyhli zistiteľnému zvýšeniu (s dopočítanou* pravdepodobnosťou minimálne 90%) úmrtnosti na všetky príčiny, a sú to Bulharsko, Nový Zéland, Slovensko, Austráliu, Česko, Maďarsko, Poľsko, Nórsko, Dánsko a Fínsko.„“For example, the share of the population that is older than 65 years ranges from 16% in Australia and New Zealand to 23% in Italy, but this share weakly correlated with excess mortality (correlation coefficient, 0.25) Preklad: “Napríklad podiel populácie staršej ako 65 rokov sa pohybuje od 16% v Austrálii a na Novom Zélande do 23% v Taliansku, ale tento podiel slabo koreluje s nadmernou úmrtnosťou (korelačný koeficient 0,25)”Tu sa dozvedáme, že jeden z argumentov Dr. Bukovského z videa s názvom „Prečo sa na Slovensku nemohlo stať Taliansko“, že tam žije veľa starých ľudí a od toho to závisí je chybný, pretože aj v Austrálii a na Novom Zélande je veľa starýchy ľudí, ale štatistická závislosť tohoto faktoru je veľmi slabá. Ale keďže sa to Dr. Bukovskému hodilo do jeho bagatelizačného naratívu, tak to veľmi rád použil aj bez dôkazu. Možno len preto, aby spôsobil čo najviac rozbrojov medzi vládou a občanmi, ktorí to po zhliadnutí jeho bagatelizačných videí videa menej nebezpečne, ako to v skutočnosti bolo. Práca hovorí aj o našej operatívnosti v opatreniach a hovorí aj o tom, že krajiny, ktoré príjmali skoré a rázne opatrenia spolu aj so sledovaním prípadov na tom mohli byť práve pre toto dobre aj v nadmerných úmrtiach.

Záver zo štúdie pre Slovensko a Slovenská analýza úmrtnosti

Nakoniec sme sa dozvedeli, že čím viac úmrtí na Covid, tým viac excess deaths – nadmerných úmrtí. V názve práce nadmerných úmrtí zo všetkých príčin. Nielen z dôvoduv, čo Dr. Bukovský píše, ale aj z dôvodu Covidu. Takže záver je: Dr. Bukovský o Covide tentokrát jasne zavádza ako obyčajne. Kto neverí, presvedče sa! dajte si do googlu „nadmerne umrtia covid koronavirus europa“ A najdeme, že to potvrdzuje aj Sloenská analýza https://dennikn.sk/2059159/prva-vlna-na-slovensku-nepriniesla-nadmerne-umrtia-a-zatial-ani-narast-obeti-inych-chorob/ , ktorú samozrejme neinterpretoval Dr. Bukovský, o ktorej sa môžete dozvedieť tu: Píše sa tam: „Na Slovensku podľa analýzy v mesiacoch január až máj zomrelo zhruba 22 700 ľudí, čo je menej ako priemer za ostatné roky. Podobný vývoj zaznamenali aj zvyšné štáty V4.

Výskum ukázal, že ľudia, ktorí dobre nerozumejú matematike, skôr uveria a aj šíria hoaxy.

Títo ľudia nerozumejú dobre matematike, ako hovorí práca, ktorá vidí súvislosť slabej matematickej schopnosti s vierov v hoaxy. Presne to sa deje v dielach týchto Covidových spisovateľov. Napíšu hlúpe matematické porovnania, alebo zavádzania, ako tu Dr. Bukovský a ľudia, čo si to neoverujú im uveria. Myslia si, že keď o tom niekto píše, že tomu rozumie a dokonca aj, že má pravdu. Stačí sa tváriť vážne / odhodlane / presvedčene na videu. Alebo v oblasti pandémie Covidu klamú, alebo sú hlúpi. Vyberte si. Táto viera im dáva nádej mať menej starostí.

Čo za to dostanem? A čo za to dostanú oni?

Niektorí z Vás sa ma pýtajú, čo dostávam za písanie dokonca aj komentárov. Predpokladám, že sa ma opýtajú, čo za toto dostanem. Dostanem za to Nič! Píšem to v záujme pravdy a bezpečnosti pre seba a aj pre druhých! Ak sa mňa pýtate, čo za BLOGY (nie redakčné články!) a statusy dostanem, spýtajte sa ich, či nedostanú niečo za písanie v prospech ropných a leteckých a turistických a hotelových a reštauračných firiem. Však Shell za pol roka stratila takmer polovicu svojej hodnoty! Niektoré firmy by možno najradšej, aby sme tu nechali vymrieť veľa ľudí v krátkom čase a to aj na kolaps zdravotníctva a potom sa dostalo všetko do starých koľají. No nie je to dobrý dôvod? veď keď niekto verí, že za všetkým sú farmafirmy, prečo nie sú za všetkým ropné firmy?

Covidové omyly Slovenských známych osobností

Čo mi zdravotný stav dovoľuje, tvorím prehľad “diel” Slovenskej Covidovej pomýlenej scény:

Ďalšie informácie o zavádzaniach Dr. Bukovským o Covide
Toto nie su jediné Covidové zavádzania Dr. Bukovského, aby ste si nemyslei, že to je náhoda. Venujem sa mu tu na fb už mesiace a aj na blogu od júna doteraz v 8 blogoch:
https://dennikn.sk/blog/2077041/konfrontacia-dr-bukovskeho-s-realitou-zdravotnictva-a-mudr-sagan/
https://dennikn.sk/blog/2074603/tvrdenia-dr-bukovskeho-versus-vedecky-konsenzus/
https://dennikn.sk/blog/2077041/konfrontacia-dr-bukovskeho-s-realitou-zdravotnictva-a-mudr-sagan/
https://dennikn.sk/blog/1944033/co-mudr-bukovsky-zabudol-o-covide-povedat-a-zoznam-blogov/
https://dennikn.sk/blog/1935727/covidove-neznalosti-mudr-bukovskeho-diel-c-4-17-6-video-youtube-bukovsky-koronavirus-covid-19/
https://dennikn.sk/blog/1930546/zahada-velkonocnej-jamy-vyzivoveho-poradcu-dr-bukovskeho-vyriesena-video-na-slovensku-sa-nikdy-nemohlo-stat-taliansko-preco-youtube-bukovsky/
https://dennikn.sk/blog/1913521/mudr-bukovsky-a-pocitanie-od-buka-do-buka-covid-19-koronavirus/
https://dennikn.sk/blog/1913488/vyzva-doktorovi-bukovskemu-nezavadzajte-covid-19-mudr-bukovsky/

Zoznam blogov o Covidových hlúpostiach ďalších Slovenských lekárov (aká to náhoda, že bagatelizátorov nebezpečnosti Covidu, že?):
Kardiochirurg Prof. Fisher https://dennikn.sk/blog/1842276/demagogovia-zanedbatelna-umrtnost-taliansko-covid-19-hoax/
Onkolog MUDr. Malec a Prof. Žaloudik (ČR) https://dennikn.sk/blog/1842276/demagogovia-zanedbatelna-umrtnost-taliansko-covid-19-hoax/

A aj spisovatel Banáš sa dal na počítanie epidémie, aj keď mu to veľmi nešlo: https://dennikn.sk/blog/1842276/demagogovia-zanedbatelna-umrtnost-taliansko-covid-19-hoax/

Nie sú v tom politické dôvody zhodiť súčasnú vládu a docieliť návrat SMERu a maskovaného SMERu (HLASu)?

Všimol som si a nielen ja, že Dr. Bukovský sa zaoberá politikou najmä teraz, keď je pri vláde neSMERácka vláda. Vy nie? Pamätáte si ho, že takto apleloval na predchádzajúce vlády, keď Penta vytiahla vyše 400 mil. € z Dôvery a to ešte bez dane, keď tu boli predražené CT nákupy? Čo vedie človeka štvať proti vláde, ktorá sa snaží ochrániť desiatky rokov humpľované zdravotníctvo a nevedomosťou a polopravdami pracovať na znižovaní podpory vláde a tým vlastne na zvyšovaní preferencií opozícii? Nepozná stav zdravotníctva? Možno nie, keď nie je atestovaný. Ale ak nepozná stav zdravotníctva v krajine, kde žije, ako môže poznať situáciu s Covidom a s Covidovými pacientami, keď ich ani len neliečil? Aký vplyv hlúposti/nevedomostí, ktoré Dr. Bukovský niekedy o Covide točí a píše na ľudí má je otázne, ale prieskum verejnej mienky by na to vedel odpovedať. Dosah je podľa mňa väčší, ako si je vláda ochotná uvedomiť. Veď je to v státisícoch čitateľov a divákov mesačne! O tom viac moje dva staršie posty na fb: Popularita videokanála Dr. Bukovského za 1/2 roka stúpla 20x. a Bukovského 90 000 odberateľov a 2 000 000 mesačných videní pričom odberateľov a videní je teraz viac.

Základné zavádzanie hodné nahlásenia

V čase videa 16:20 z 39 tis. (206 tis. – 167 tis.) nadmerných úmrtí okrem Covidu urobil 206 tis., len aby si potvrdil, že nadmerných úmrtí je viac, ako s a na Covid. To dokázal držiteľ titulu PhD. – MUDr. Igor Bukovský PhD., ktorý občas točí Covidové hlúposti, pričom držaním titulu PhD. má predpokladám dojem neomylnosti. Titul nie je všetko pán MUDr. Igor Bukovský PhD.
Náhľad videa Dr. Bukovského so zavádzajúcimi informáciami o Covide-19. Zdroj Youtube/Dr. Igor Bukovský
Preto šírte toto odhalenie Covidovej polopravdy, alebo nevedomosti Dr. Igora Bukovského, ktorý u nás mesiace zveličuje negatívne dôsledky opatrení proti Covidu, bagatelizuje nebezpečnosť Covidu, účinnosť rúšok a iných opatrení všade tam, kde uvidíte náhľad tohoto jeho videa. Jeho video s 4x zveličenými nadmernými úmrtiami, ktoré vydáva za úmrtia na základe opatrení proti Covidu môže podľa mojho názoru vyvolať sabotovanie epidemiologických opatrení a podľa mňa je hodné nahlásenia ako zavádzajúce prevádzkovateľovi služby Youtube. To si ukážeme v ďalšom blogu. Ďakujem.

Teraz najčítanejšie

Roman Hanajík

Voľby dopadnú pre demokraciu zle a to nielen pre veľa prepadnutých hlasov strán, ktoré budú mať do 5%. Ale aj pre pomýlenosť viac, ako polovice voličov o Covide, boji proti nemu, pre dezinformácie, ako zle sme dopadli a kto je za to viac zodpovedný, či ten, ktorý na jar 2020 (čiže keď tu nebolo ešte očkovanie a smrtnosť Covidu bola pre Slovenskú populáciu 1%) lákal nakaziť sa Covidom, čím skôr sa premoriť (videá), alebo ten, ktorý prišiel s celoplošným testovaním, po ktorom počty prípadov, hospitalizácií aj úmrtií klesali, ale ktorému ľudia nevedia odpustiť státie v rade. A tak kľudne veria tvrdeniam bez dôkazov, že celoplošné testovanie rozbehlo umieranie v druhej vlne. Čo rozbehlo druhú vlnu v Česku a inde vo svete, keď tam netestovali celoplošne a nemajú tam Matoviča? Ľudia veria súčasne banálnosti Covidu aj úmrtiam na neliečenie Covidu? Tiež je tu veľa klamárov, ktorí drzo klamú, koľko ich známych malo takú a onakú komplikáciu po očkovaní, ale podľa celosvetových štatistík by museli poznať 3-10x viac ľudí s takými istými komplikáciami, alebo úmrtiami po Covide, pretože po Covide to bolo častejšie. Tiež sú tu ľudia, ktorí si radi povedia, že štatistiky sú sfalšované, alebo nepresné, ale tie isté štatistiky sú im už dobré, keď už hovoria o nadmernej úmrtnosti v roku 2022 v zaočkovaných krajinách. Keby vedeli, že nadmerná úmrtnosť je iba medzi neočkovanými, presnejšie medzi neočkovanými s boostrom proti Omikronu, tak by už štatistikám neverili! A takto si tu žijeme a veríme tomu, čo nám vyhovuje a čo nám dáva dôvod nenávidieť niektorých politikov. Preto pomýlenosť verejnosti o Covide a očkovaní rozhodne predčasné voľby!  Bagatelizovanie smrtnosti Covid-19 počítaním "od buka do buka" ktoré som tu v blogu popisoval v roku 2020 je to najmenšie zlo. Časť verejnosti totiž vážne uverila tomu, že ich chce niekto vakcínami zlikvidovať, alebo im oslabiť imunitu. Pritom štatistiky, keď zaočkovaní už od jari 2021 zomierajú menej sú jednoznačné. V rámci "ochrany pred ohrozením života" tu možno budú pomýlení ľudia schopní zabíjať. Tak, ako niekto zabil predavača na čerpacej stanici v Nemecku, alebo ako niekto zabil brata lekárnika v USA. Len ešte musia niektorí politici a "lekári" prilievať olej do ohňa falošnými vyhláseniami a polícia a prokuratúra to musí nechať tak, nech je verejnosť ešte viac dopletená. Kým v Česku odsúdili prvú dezinformátorku na 3 roky podmienečného trestu, na Slovensku sa o Covide doteraz dezinformujúci Dr. Bukovský (firma AKV...) snaží zbaviť tejto jemu podľa zásluh priliehajúcej nálepky. Sem tam sa venujem aj menej známemu riziku práce v kancelárii, kde banálne príznaky a mierna bolesť chrbta môže pri "správnej" kombinácii chýb v zdravotníctve skončíť trvalým a vážnym poškodením zdravia. Nie je problém sedávať celý život 8 hodín denne, ale po skúsenostiach aj iných ľudí viem, že riziko môže prísť aj za 10 rokov denného sedenia za počítačom. Vďaka SMERáckemu riadeniu zdravotníctva a tvrdeniu: "Zdravotná starostlivosť nie je ohrozená" som sa takto stal invalidný dôchodca. Venoval som sa aj klamstvám a falošnosti strán SMER-SD a bývalého "nepolitika" Kollára, ktorý získal pre svoje firmy 11 mil.  € z eurofondov. https://www.facebook.com/roman.hanajik Alebo email: roman.hanajik treska gmail bodka com