Denník N

Ako to funguje v Bratislave – o práci mestskej polície

Mestská polícia, mnohými nenávidená a kritizovaná organizácia. Niektorí kritizujú to, že „mestskí policajti len dávajú papuče“, iní však namietajú, že činnosť príslušníkov mestskej polície je takmer neviditeľná a nedostatočná. O jednom konkrétnom prípade pre mňa nepochopiteľného chovania príslušníkov mestskej polície je aj tento článok: o tom, ako kvôli jednému slovu prehlasujú dopravné značky za neplatné…

Úvod

Bratislavskí chodci majú na mnohých miestach problém s obyčajnou chôdzou po chodníku a ak idú oproti sebe, neraz sa musia navzájom vyhýbať. Jedným z miest, kde dochádzalo k podobným situáciám, bolo Námestie slobody pred Fakultou architektúry. A práve toto miesto je predmetom tohto článku. Na chodníkoch po oboch stranách cesty medzi Námestím 1. mája a Banskobystrickou ulicou pred niekoľkými rokmi parkovalo množstvo áut, ako je vidieť napríklad na ilustračnej snímke z Google Street View z roku 2012.

Pohľad na vstup do budovy Fakulty architektúry a trolejbusovú zastávku na Námestí slobody. Zdroj: Google Street View, vytvorenie snímky apríl 2012.

V tesnej blízkosti je trolejbusová zastávka, a tak som pri čakaní mal neraz možnosť na tomto chodníku vidieť nešťastných policajtov so zvinovacím metrom merajúcich vzdialenosť medzi zaparkovaným autom a okrajom chodníka. Po tom, čo nasadili blokovacie zariadenia alebo zabezpečili odťah vozidla a odišli, sa „voľné“ miesta postupne opäť zaplnili.

K zmene došlo v roku 2016, kedy bola spolu s cyklopruhom na Banskobystrickej ulici vytvorená „Zóna zákaz státia, státie povolené iba na vyznačených miestach“. Táto zmena dopravného značenia bola odsúhlasená Operatívnou komisiou pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení dňa 12. 4. 2016 a následne dňa 15. 4. 2016 bolo dokumentom č. MAGS OD 43049/2016-204173 so súhlasom Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave určené použitie dopravných značiek na miestnych a účelových komunikáciách, pričom jedným z bodov bolo aj značenie na Námestí slobody. Pokladám za dôležité iba v skratke uviesť, že na zasadnutí spomenutej operatívnej komisie bolo prítomných 20 ľudí, z toho piati za Krajský dopravný inšpektorát, siedmi z magistrátu z oddelení OD, OSK, ODI (zrejme Oddelenie dopravy, Oddelenie správy komunikáciíOddelenie dopravného inžinierstva). Tieto detaily uvádzam preto, lebo zreteľne hovoria o tom, že zriadenie Zóny zákazu státia bolo riadne prerokované a schválené na základe predloženia projektovej dokumentácie.

Dva telefonáty na mestskú políciu a veľké sklamanie

V polovici septembra 2020, keď som týmto miestom opakovane prechádzal a videl som, že za značkou označujúcu zónu zákaz státia sa nachádza niekoľko zaparkovaných áut, rozhodol som sa kontaktovať mestskú políciu. Mojím zámerom bolo vysvetliť „problém“, pre istotu si spraviť niekoľko fotiek, aby mi neskôr nikto nevyčítal, že som ich volal len tak ‒ a ísť ďalej. Tento plán trval až do momentu, keď som po niekoľkých hodinách prechádzal Námestím slobody ešte raz a videl som, že mnohé z áut, ktoré som si predtým odfotil, tu ešte stále stoja bez akéhokoľvek znaku toho, že by situáciu niektorý z príslušníkov mestskej polície riešil. Nasledoval druhý telefonát a to, čo som sa dopočul, ma šokovalo: dopravné značenie označujúce zónu so zákazom státia sú údajne neplatné, pretože na nich chýba jedno slovo: „parkovacích“. Toto zistenie bolo dôvodom, prečo píšem tento článok.

Pri všetkých volaniach na číslo 159 je volajúci informovaný, že hovor je nahrávaný, a preto som podal žiadosť o sprístupnenie nahrávky oboch telefonátov. Okrem toho som dohľadal už vyššie uvádzanú zápisnicu a od magistrátu som si vyžiadal sprístupnenie projektovej dokumentácie, z ktorej pochádza obrázok vyššie.

O niekoľko dní som dostal odpoveď od mestskej polície, síce nie s nahrávkou, ale s jej prepisom. Myslím, že takýmto postupom nepostupovali podľa zákona o slobode informácií, ale to v tomto momente nebola vôbec podstatná záležitosť a nemal som ju potrebu riešiť. Prepis hovoru uvádzam v presne takej podobe, ako som ho získal, bez akýchkoľvek úprav.

Doslovný prepis hovoru z linky 159 zo dňa 15.09.2020 o 16.06hod..

Volaný: príslušník MsP

Volajúci: muž, nepredstavil sa

Volaný: Mestská polícia

Volajúci: Dobrý deň, prosím Vás, rád by som Vám nahlásil vozidlá, ktoré stoja v rozpore s…zónou, státie…

Volaný: Jasné pane, pane v ktorej mestskej časti, nech to urýchlime…

Volajúci: … Staré mesto je to, pri Fakulte architektúry.

Volaný: Staré mesto…jasne,… dám Vás na Staré mesto priamo na parkovanie.

Volajúci: Ďakujem pekne.

Volaný: Prosím pekne.

Nasledovalo prepojenie telefonátu na MsP Exp. BA I.

Volaný: príslušník MsP

Volajúci: muž, nepredstavil sa

Volaný: Mestská polícia Staré mesto, počúvam.

Volajúci: Dobrý deň, rád by som Vám nahlásil vozidlá, ktoré stoja v rozpore s so zónou Státie na vyhradených miestach, vyznačených, pardon pri Fakulte architektúry na Námestí slobody.

Volaný: Námestie slobody…a vozidlá parkujúce akože mimo boxov, alebo v rámci chodníka,

Volajúci: Presne tak, nie sú tu žiadne boxy, stoja tu, niektorí na jednej strane stoja s niečím čo vyzerá ako box, ale je tam minimálne ďalších desať vozidiel čo stoja mimo boxov a…

Volaný: a z ktorej strany je to, od od hlavného vchodu do fakulty?

Volajúci: tam, kde trolejbusová, trolejbusová zastávka 203.

Volaný: Dobre, Námestie slobody

Volajúci: Tri sú tuto na jednej strane a ďalšie, ďalšie tam stoja, na tom druhom chodníku a je tu pri tom zóna…Zákaz státia

Volaný: Viete ale tam je aj dodatková tabuľa, je tam aj dodatková tabuľa pod zónovou značkou, viete na vyhradené parkovanie…keď tam nie sú vyznačené…

Volajúci: Nie je tu dodatková tabuľa…

Volaný: ja len hovorím, že niekedy je to usmernené ešte dodatkovou tabulou…pošlem tam hliadku a …

Volajúci: hovorím Vám, že tuto to nie je, tuto to nie je

Volaný: jasne, jasne, však hovorím, že tam pošlem hliadku a hliadka ako náhle sa mi uvoľní ide tam a preveria to, dobre?

Volajúci: Dobre, dobre, ďakujem pekne.

Volaný: Majte sa.

Volajúci: Dopočutia.

Volaný: Dopo.

Doslovný prepis hovoru z linky 159 zo dňa 15.09.2020 o 20.30hod..

Volaný: príslušník MsP

Volajúci: muž, nepredstavil sa

Volaný: Prosím. Mestská polícia

Volajúci: Dobrý deň, prosím Vás, zhruba pred 4 hodinami som volal, neviem či Vám alebo kolegovi, kvôli autám, ktoré porušujú „Zákaz státia“ na Námestí Slobody…

Volaný: V ktorej mestskej časti? Námestie Slobody.

Volajúci: V Starom meste.

Volaný: Spojím Vás tam na kolegu.

Volajúci: Moment, počkajte, môžem Vám to povedať, je to nahrávané? Môžete prosím zistiť…

Volaný: Nemôžem zistiť…

Volajúci: …či tu vôbec niekto bol?

Volaný: …tú informáciu Vám podá operačný, kam Vás spojím zo Starého mesta.

Volajúci: Dobre, je ten ďalší hovor nahrávaný?

Volaný: Áno, je, je.

Volajúci: Dobre, ďakujem.

Volaný: Moment.

Nasledovalo prepojenie telefonátu na MsP Exp. BA I.

Volaný: príslušník MsP

Volajúci: muž, nepredstavil sa

Volaný: Mestská polícia, prosím.

Volajúci: Dobrý deň, zhruba pred 4 hodinami som volal Vám, alebo kolegovi, neviem, kvôli autám, ktoré porušujú „Zákaz státia“ na Námestí Slobody, momentálne som na mieste znova a väčšina tých áut tu stojí plus sú tu nejaké iné, viete mi povedať informáciu, či tu nejaký kolega bol alebo či sa to nejak riešilo, neriešilo?

Volaný: Námestie slobody.

Volajúci: Pri Fakulte architektúry.

Volaný: V zóne, tu mám poznačené „zlé dopravné značenie“

Volajúci: Prosím?

Volaný: Ste volali za zónu, tak je tu napísané, že „zlé dopravné značenie“

Volajúci: A čo znamená „zlé dopravné značenie“?

Volaný: Že tam je napísané – „Státie na vyznačených miestach“ a chýba tam slovíčko – parkovacích miestach.

Volajúci: Prosím, nerozumiem, nerozumiem, čo sa mi snažíte povedať.

Volaný: Že tá značka neni v súlade so zákonom, Tá zónová.

Volajúci: a…(sa zasmial) to myslíte vážne, hej?

Volaný: Bavíme sa normálne, alebo o čo Vám ide?

Volajúci: Ano bavíme sa normálne, takže tá značka, ktorá je tu, je…

Volaný: Hovorím Vám, že tá značka je tam asi chybná, ste pri tej značke alebo…(ďalej nerozumieť, lebo začal hovoriť volajúci)

Volajúci: …som pri tej značke, áno, som pri tej značke, takže keď je chybná značka…

Volaný: Čo je na tej značke napísané?

Volajúci: Státie povolené na vyznačených miestach.

Volaný: Áno chýba tam „parkovacích“ miestach

Volajúci: Takže teraz kvôli jednému slovu …

Volaný: To je problém, starý problém, už nehovoríte nič nové.

Volajúci: Dobre, keďže viete, že je to problém, nahlásite to niekde, alebo mám písomne podať nejaký…

Volaný: To je hlásené už pane, to nezáleží na nás, to je hlásené.

Volajúci: To nemyslíte vážne, že kvôli jednému slovu…

Volaný: (nerozumieť čo povedal, nakoľko začal rozprávať volajúci)

Volajúci: …dobre, takže tam môžem parkovať kedykoľvek, hej?

Volaný: Áno, môžete.

Volajúci: Super, á ak ma náhodou odtiahnu, môžem sa na Vás odkázať? Je tento hovor nahrávaný?

Volaný: Héj pane, Vám o čo ide teraz? Čo mi chcete teraz povedať? Jaké chcete niečo odo mňa?

Volajúci: Pane, pane, upokojte sa, prosím.

Volaný: No Vy sa upokojte, lebo neviem o čo …(nie je rozumieť, nakoľko začal rozprávať volajúci)

Volajúci: Ja som pokojný, je tu značka „zóna (nerozumieť)“ ja som pokojný.

Volaný: Ak tam chýba jedno slovo, je to neplatná, neviem o čo Vám ide.

Volajúci: (zasmiatie) Ide mi o to, že ak tam zaparkujem a odtiahne ma niekto…

Volaný: Riaďte sa dopravnými značkami, jedine to Vám poviem, ano.

Volajúci: Ako sa budem…ako sa…dobre, takže táto značka je nesprávna.

Volaný: No neviem kedy ju opravia, keď ju zajtra opravia, Vy si to nevšimnete, tak je to Vaša chyba.

Volajúci: Jedna…druhá…tretia…štvrtá. Toto je … toto je banánistan, no dobre, ďakujem, dopočutia.

Volaný: Dopočutia.

Volajúci: Majte sa krásne, peknú noc.

Čo z telefonátu vyplýva? Štyri dopravné značky označujúce začiatok a koniec zóny sú podľa príslušníka mestskej polície neplatné kvôli jednému chýbajúcemu slovu. Okrem toho, tento dodatkový text vlastne vyjadruje výnimku zo zákazu státia, nie je podmienkou na to, aby bola značka platná: podobne by mohlo byť uvedené „státie povolené každú párnu nedeľu“ či „státie povolené počas dažďa“ a nemalo by to mať žiadny vplyv na jej platnosť. Jediné, čo na tomto telefonáte ľutujem, je to, že som si neodpustil slovo banánistan… aj keď je to veľmi výstižné.

Až pri príprave článku a niekoľkonásobnom čítaní prepisu telefonátu som si uvedomil, že už pri prvom zavolaní sa mi snažil mestský policajt na telefóne povedať niečo o dodatkovej tabuli. Jeho vete „Viete ale tam je aj dodatková tabuľa, je tam aj dodatková tabuľa pod zónovou značkou, viete na vyhradené parkovanie…keď tam nie sú vyznačené…“, obzvlášť jej záveru, ale nerozumiem. Keď tam nie sú vyznačené…? Moju odpoveď „Nie je tu dodatková tabuľa…“  som myslel tak, že zo značky a z textu na nej nevyplýva žiadne povolenie na parkovanie áut na chodníku, na ktorom nie je žiadnym spôsobom vyznačené parkovacie miesto. To, že sa na značke nachádza text s upresnením o vyznačených miestach som samozrejme vedel a aj som to v telefonáte uviedol.

Pohľad smerom na Banskobystrickú ulicu. Z fotografie je vidieť, že žiadny z cyklo-piktogramov na vozovke nezostal viditeľný a že pri priechode pre chodcov chýbajú stĺpiky.

Porovnanie projektovej dokumentácie a reálneho stavu

Ďalšou zaujímavou vecou je porovnanie projektovej dokumentácie s tým, ako ulica vyzerá v skutočnosti. V križovatke ulíc Spojná – Banskobystrická a Námestie slobody by mali byť vyznačené cyklo-piktogramy v oboch smeroch jazdy. Aktuálne sú všetky takmer zmazané, viď fotografia z Google Street View z júna 2019. Taktiež chýba „ohybný stĺpik PVC 750 mm“ za priechodom pre chodcov v smere od Jozefskej. To však nie je jediný problém. Podľa projektovej dokumentácie malo byť na chodníku (na náprotivnej strane od fakulty architektúry) vyznačených niekoľko parkovacích miest. Aký je aktuálny stav? Žiadne miesto nie je vyznačené, jediná zvislá dopravná značka označujúca jeden vyhradený parkovací box je pred budovou pošty. Na niekoľkých miestach sú pozostatky vodorovného dopravného značenia, vyznačenie parkovacích boxov, ktoré je však len ťažko vidieť. Nestálo by za to investovať viac času a energie do obnovy vodorovného značenia, než do spochybňovania platnosti značky kvôli údajne chýbajúcemu slovu „parkovacích“?

Pohľad na zónu so zákazom státia. Autá parkujú na oboch stranách, to vľavo so zapnutými výstražnými svetlami. Zhruba na úrovni červeného vozidla sa nachádza jediné zvislé dopravné značenie označujúce vyhradené parkovacie miesto.
Pohľad na zónu so zákazom státia. Na týchto miestach mali podľa projektovej dokumentácie byť vyznačené parkovacie boxy, nedôslednou prácou správcu komunikácie však dochádza k tomu, že parkovanie by tu nemalo byť možné. Mestská polícia parkovanie ale toleruje aj napriek tomu, že žiadne vyznačené (parkovacie) miesta sa tu nenachádzajú.
Výjazd z garáže vpravo a provizórne parkovisko, ktoré je od chodníka oddelené vysokou burinou a nevzhľadnou plechovou bránou.
Pohľad na koniec zóny so zákazom státia. Chodcom bráni v pohodlnej chôdzi nedokončená rozkopávka a musia sa tlačiť medzi rozvádzačom, rozpadajúcim sa múrom a hlbokou jamou. Chôdza s kočíkom alebo na invalidnom vozíku je značne komplikovaná či nemožná.

A čo na to povedia v Ružinove?

Podobné dopravné značky s textom „státie povolené len na vyznačených miestach“ sa nachádzajú aj v Ružinovskej lokalite Päťsto bytov. Tieto štyri som našiel na križovatkách Kulíškovej a Velehradskej so Svätoplukovou ulicou. Páričkova je momentálne ešte stále neprejazdná pre osobné vozidlá a vjazd a výjazd do zóny cez ulice Pavlovova a Revúcka je zaslepený. Ak by mestská polícia pracovala všade rovnako, tak toto jedno chýbajúce slovo by malo „chýbať“ aj tu. Alebo by pre niekoho mohlo byť dostatočným zdôvodnením pre iný výklad to, že na týchto značkách je naviac slovo „len“?

Označenie zóny so zákazom státia v lokalite Päťsto bytov, kde je použitý takmer identický text „Státie povolené len na vyznačených miestach“ taktiež bez použitia slova parkovacích.

Záver

Bratislava je jedným z mnohých miest, kde je veľký problém s parkovaním áut a zároveň problém s chôdzou po chodníkoch. Kontrola parkovania áut je neefektívna a problematická, povolenie parkovania áut na chodníkoch z mestských policajtov spravilo chudákov, ktorí musia prácne merať priestor na chodníku. Jednou z reálnych a funkčných možností ako im pomôcť (a ako vlastne pomôcť všetkým, aj vodičom) je vytvárať zóny so státím povoleným len na vyznačených miestach: všetci – chodci, vodiči aj mestskí policajti – jednoducho vedia, kde sa stáť smie a kde nie. Slušný vodič sa potom nemusí obzerať a vyhodnocovať množstvo faktorov, či tam smie alebo nesmie parkovať: výjazd, rampa, most, vzdialenosť od križovatky, vzdialenosť od priechodu pre chodcov, zacláňanie vodorovnej alebo zvislej značky a tak ďalej. Dopravné značenie je však treba udržiavať v dobrom stave – vylomené zvislé značky ani vyblednuté vodorovné nikomu nepomôžu. Procesy, ktoré pomôžu nahlasovať poškodené značenie, musia byť tak jednoduché a priamočiare, aby nedochádzalo k tomu, že oprava značenia trvá týždne či mesiace, aj napriek tomu, že o probléme „vedia“ aj príslušníci mestskej polície. Výklad staromestských mestských policajtov a argumentáciu jedným chýbajúcim slovom považujem za absurdný a nehodný ich postavenia. Alebo je nám to naozaj všetko jedno a túžime po živote v meste bez akýchkoľvek pravidiel?

Teraz najčítanejšie

Karol Bujaček

Narodil som sa a žijem v Bratislave. Študentské roky som prežil v zahraničí – mojou alma mater je Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Prahe a rok som strávil na výmennom pobyte na Tomskej polytechnickej univerzite na Sibíri. Diskusiami o Bratislave, jej fungovaní a jej problémoch trávim množstvo času. Kritické články píšem preto, lebo mi na veciach o ktorých píšem záleží a bol by som rád, ak by som prispel k ich zlepšeniu.