Denník N

Rozvoj mladých IT talentov v Žilinskom kraji

„Chceme, aby tu bolo čo najviac kvalitných programátorov a odborníkov v rôznych technologických oblastiach. To bude mať pozitívny dopad na ekonomický a spoločenský rozvoj krajiny.“
Barbora Rusiňáková, OpenLab

Šikovných mladých ľudí treba podchytiť už na strednej škole, aby videli príležitosti vo svojom regióne a neutekali z neho. Ak sa začnú miestne IT firmy mladým ľuďom venovať a vytvárať im príležitosti uplatniť sa a rozvíjať, môžu vznikať silné regióny postavené na informačných technológiách. Žilinský kraj je sľubným adeptom.

Vďaka Siemens Healthineers (Žilina) ako Tech Garantovi, odkiaľ sú naši LabMastri – Roman Popper, Katka Hrabovská a Martin Popper, študenti na Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste môžu získať vedomosti a zručnosti v najnovších technologických smeroch a technológiách.

Spolupráca so žilinskou IT firmou Siemens Healthineers a SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste začala minulý rok (2019), kedy OpenLab otvoril AppsLab pre 2. ročník so zameraním na vývoj mobilných aplikácií v C# a Xamarin.forms. Zapojili sme dvadsať študentov. Súčasťou hodín bol aj motivovaný a skvelý učiteľ Peter Remiš, ktorý sa sám veľa od LabMastrov naučil. Študenti v AppsLabe pokračujú aj v 3. ročníku, kde sa naučia programovať webové aplikácie v Jave a AngularJS. AppsLab sme otvorili pre nových druhákov rovno v rámci dvoch tried. Jednu triedu vedie LabMaster Roman Popper zo Siemens Healthineers a druhú vedie Peter Remiš, učiteľ, no v AppsLabe už LabMaster. Tretiakov si zase vzali pod krídla Katka Hrabovská a Martin Popper zo Siemens Healthineers.

Študenti 1. októbra pred kamerami odprezentovali svoje hry a aplikácie, na ktorých pracovali počas školského roka 2019/2020. Dokopy odznelo sedem prezentácii.

Prvou bola aplikácia Pracovný výkaz, vďaka ktorej môžete pracovný papierový výkaz nahradiť práve touto appkou. Je jednoduchá a prehľadná, a nebudú potrebné už žiadne ďalšie „papierovačky“.

Človek je v jednom zhode a neustále na niečo zabúda, tomuto problému sa venovali študenti pri aplikácii What-Should-I-Do. Je to niečo ako TO DO list. Kde si môžete zapisovať poznámky a tiež nastaviť upozornenia.

Poznáte vlajky iných štátov? Jedinečnú možnosť otestovať si svoje vedomosti máte pri QuizFlags. Hráč háda vlajku štátu z kontinentu buď podľa jeho výberu, alebo z celého sveta. Štáty a vlajky aplikácia generuje náhodne. Nemôže sa stať, že by sa v jednej otázke ukázali dve tie isté vlajky alebo ten istý štát.

Aplikácia o počasí Weather Assistant ukazuje počasie podľa vašej aktuálnej polohy s využitím GPS. Podľa stavu počasia sa na monitore ukazuje obrázok dráčika, ktorý sa nachádza buď v daždi, búrke, pod oblakmi, alebo slnkom.

GPS využíva tiež mobilná hra pre Android GoAndFind. Úlohou hráča je nájsť určené predmety. K týmto predmetom je navigovaný blikajúcou lampou alebo nejakým iným špeciálnym predmetom. Pri hraní je nutné sa pohybovať.

Ak sa nudíte a máte pri sebe kamoša, hra GameYa vám poskytne zábavu. Obsahuje rôzne hry, ako TicTacToe, Reaction, Math, Color Mind, Swipe Game, Letter Pattern a je určená pre dvoch hráčov.

Občas má človek pocit, že zomrie od hladu, ale vďaka CooKit sa to nestane. Aplikácia vám pomôže uvariť si jedlo podľa vlastných chutí alebo ingrediencií.

V týchto mladých ľuďoch je obrovský potenciál. Už teraz dokázali ukázať, čo všetko v nich je, aké zručnosti nadobudli vrátane tých nie-digitálnych (vzájomná spolupráca, komunikatívnosť, počúvanie s porozumením, dávanie a prijímanie spätnej väzby…).

Presvedčte sa sami: https://www.youtube.com/channel/UCinIL-0-qCLU6zE5fo1SPNw/videos

Žilinský kraj má obrovský potenciál ako IT kraj. Má silných hráčov, ako firmy Kros, GlobalLogic, Avast či IPESOFT. Stredné školy však potrebujú pomoc z praxe, aby dokázali pripravovať absolventov pre najnovšie technologické smery, a tak dokázali uspokojiť dopyt miestnych firiem po mladých IT talentoch. OpenLab je presne tým mostom, ktorý dokáže prepájať špičkové technologické firmy a stredné školy zamerané na technológie.

OpenLab je program formálneho vzdelávania pre stredné školy vytvorený odborníkmi z technologických firiem na princípoch open source a partnerského prístupu. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch, pričom získavajú mäkké a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia. V OpenLabe sa v tomto školskom roku vzdeláva 150 študentov na 2 stredných školách SPŠE Hálova 16 v BratislaveSPŠ IT v Kysuckom Novom Meste. Študenti sa v 10 laboch učia vyvíjať aplikácie, hry a venujú sa internetu vecí s odborným vedením technologických garantov, firiem WEZEO, PowerPlay Studio a Siemens Healthineers.

Autorka článku: Lenka Košáňová
Autorka je expertná dobrovoľníčka vzdelávacej organizácie OpenLab

Teraz najčítanejšie

OpenLab

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a demokratickej spoločnosti. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia. OpenLab postupne rozširujeme ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch. Veríme, že OpenLab bude natoľko úspešný, že sa stane štandardom vzdelávania na Slovensku. OpenLab partneri: SPŠE Hálova 16, Bratislava, SPŠ IT, K.N. Mesto, WEZEO, PowerPlay Studio, Siemens Healthineers, ASIT