Denník N

Badiou a obrana lásky

Chvála lásky (2011) je rozhovorom spisovateľa Nicolasa Truonga s významným žijúcim francúzskym filozofom Alainom Badiou o povahe lásky a nástrahách, ktorým dnes čelí. Je to pokus o znovuobjavenie lásky.

Kniha začína úvahou o tom, ako sa dohodnuté sobáše včerajška plazivo vracajú späť v novom šate internetových zoznamiek, ktoré ponúkajú bezpečnú lásku ako instantný produkt, „To fall in love withouth the fall“. Algoritmus zoznamky Vám na základe série dát vyberie ideálny match. Partner alebo partnerka sa stáva objektom, optimálnym mixom rovnakých záľub a očakávaní etc. Odstránením inakosti sa má dosiahnuť kategorická eliminácia rizika. Podľa Badioua je rozdiel medzi dohodnutým sobášom a zoznamkou len vtom, že sa neuskutočňuje zo svojvôle despotických rodičov, ale v mene bezpečia. Obrazom lásky je bezpečný prístav, pôžitok, prijímanie bez záväzkov.. Hedonický obraz lásky však len zrkadlí celkovú spoločenskú náladu a nastavenie. Minimalizujeme utrpenie, maximalizujeme pôžitok. To je premisa, ktorá bola platná odjakživa. To čo sa však zmenilo je miera optimalizácie, t.j. to ako efektívne dnes dokážeme eliminovať to nepríjemné a zároveň maximalizovať pôžitok. Káva je pôžitok, ale veľa kofeínu škodí – optimalizáciou sa dopracujeme k decaf, ..k umelému sladidlu, k nealko pivu, e-cigaretám, etc. Podobným produktom je elektronická zoznamka.

Koncept elektronickej zoznamky ako eliminácie rizika rezonuje s tým, ako spoločnosť významovo rozumie rovnosti – t.j. ako rovnakosti, nie ako jednote v rozmanitosti.

Pre Badioua je láska stretnutie dvoch ľudí za absolútne náhodných okolností. Samozrejme, predstava absolútnej náhodnosti ako základného predpokladu pre autentické stretnutie je tak trochu ilúziou, pretože už len samotné sociálne prostredie, okruh blízkych, známych je silným filtrom.. napriek tomu stretnutie nie je programovo selektívne.

Lásku Badiou chápe ako kreatívnu udalosť, pohľad na svet perspektívou dvoch bytostí v ich rozdielnosti, jedinečnosti. Láska ako projekt, ako stretnutie s druhým, ktoré rekonštruuje náš pohľad na svet. Je to teda existenciálny projekt, ktorý nás pretvára, redefinuje, nie je len impulzom, ktorým si potvrdzujeme vlastnú existenciu. (zmyslovo/sexuálne) Láska nie je podľa Badioua len stretnutím dvoch ľudí v rámci inštitúcie vzťahu. Láska je zrodenie nového subjektu dvojice, stvorenie nového sveta z náhodného stretnutia. Láska je z definície absolútnym podnikom, vzťah nemá časové ohraničenie a nekladie si podmienky. Je navždy, je verná.

Badiou v rozhovore kritizuje umelecký obraz lásky ako dramatický moment, ako niečo čo sa naplní napriek všetkým prekážkam a ideálne končí tragicky.

Rómeo-júliovský koncept lásky sa teda končí vo svojom začiatku – momentom náhodného stretnutia, nedostáva príležitosť transformácie v trvaní, čo je predpokladom kreatívneho podujatia ako „my“ výstavby, teda vzniku dvojice ako subjektu. Žižek sa vo svojom filme The Pervert’s Guide To Ideology venuje okrem iného aj trochu cynickej analýze Cameronovho Titaniku – Jack (DiCaprio) a Rose (Winslet) chcú na konci plavby spolu utiecť a začať nový život v New Yorku. Podľa Žižeka by práve toto bola katastrofa. Možno áno, možno nie, to už sa nedozvieme. Tragický koniec je dokončenie obrazu romantickej lásky par excellence. Do obrazu sa už nedá nič viac pridať ani z neho vymazať.  Je len spomienkou, ideou. Opäť, je to iluzórny obraz lásky ako intenzívneho emočného poryvu, zmyslového zážitku. Nedostáva priestor pre ozajstné zrodenie nového subjektu. Badiou ide ešte ďalej a tvrdí, že láska nie je vecou tela, túžby či citu, ale je dispozíciou myšlienky. „Láska je myšlienka“ píše Pessoa. Láska ako vedomé kreatívne podujatie, ako vzdávanie sa tela v prospech jazyka.

Liberálne vzťahy a polygamia

Erich Fromm vo svojom texte Umenie milovať píše o kultúrnom okruhu premodernej kmeňovej spoločnosti, ktorá žije v úzkej symbióze s prírodou, má svoje rituály a jednota sa okrem iného dosahuje aj rôznymi extatickými a orgiastickými obradmi. Obradov sa zúčastňujú všetci spoločne a keďže je spoločenskou praxou, či normou, nikto nepociťuje vinu či úzkosť. Ide o správne jednanie s možno až sakrálnou povahou, legitimizované šamanom.

Ak sa však o podobné riešenie pokúsi jedinec v našom kultúrnom okruhu, ktorý je civilizačný, a v ktorom polygamia nemá normatívny charakter, z veľmi vysokou pravdepodobnosťou vystavuje seba a druhých utrpeniu. Polygamia či liberálne vzťahy nie sú dlhodobo udržateľné, sú kŕčom, únikom, symptómom kultúrneho hedonizmu, v ktorom sa láska katalyzuje ako tranzientná skúsenosť. Sú akousi neurózou postmoderny. Zdá sa, že nemáme psychickú dispozíciu, ktorá by umožnila vznik trojice ako subjektu bez destabilizujúceho pnutia, čo redukuje polygamiu či liberálne vzťahy na úroveň telesnej skúsenosti, pôžitku jedného medzi inými.

Badiou odkazuje na Lacana, ktorý hovorí, že niečo ako sexuálny vzťah neexistuje – sex je o sebe narcistický, pretože každý z aktérov pociťuje pôžitok, ktorý je jeho/jej, a teda sex v princípe nespája ale rozdeľuje. Je z povahy prázdny, repetitívny. Ide teda o akýsi ne-vzťah, počas ktorého sme prostredníctvom tela druhého so sebou.

V texte Badiou liberálne vzťahy a polygamiu priamo neproblematizuje, no stojí za to ich spomenúť ako fenomény, ktoré sú v opozíci k jeho konceptu lásky ako subjektu dvoch a to najmä preto, lebo na rozdiel od „zoznamky“ u nich absentuje možnosť kreatívneho a udržateľného podujatia.

Láska je pre Badioua constant struggle, má dialektickú dynamiku, je otvorená voči neistote budúcnosti a nenaplánovateľná. Sociológ Zygmunt Bauman sa vo svojom texte Tekutá láska zamýšľa nad etymologickou príbuznosťou slov zweiZweifel (dvaja a pochybnosť). Podľa Baumana „tam kde sú dvaja nie je žiadna istota; a tam kde je druhý považovaný za plnohodnotného druhého, nielen za predĺženie alebo ozvenu, za nástroj, je neistota uznaná a akceptovaná.“ Neznamená to však, že autentická láska sa realizuje na pozadí existenciálneho strachu, obáv zo straty. Nie, ak je rovnocenná. Nie ak dochádza k zrodeniu nového subjektu. ..možno z myšlienky, aby žila v reči, v rozmanitosti dialógu.

Teraz najčítanejšie