Denník N

Človek nebol stvorený pre prácu, prichádza čas zmien

Každý deň osem až desať hodín v práci, k tomu aj niekoľko hodín cestovania v kolónach alebo v hromadnej doprave, potom nakupovať, upratať, postarať sa o deti … a každý deň dookola. Vidina dovolenky dvakrát do roka a k tomu pár radosti vo forme zážitkov a odmeny … to je naozaj to, prečo bol človek stvorený?

Vymenili sme život za prácu

Človek nebol stvorený preto, aby celý deň pracoval, a potom peniaze utratil za veci, ktoré nakoniec spotrebuje alebo za pár rokov vyhodí, a v tomto kruhu strávil celý život. Keď sme neboli stvorení pre prácu, pre čo teda, čo je zmyslom nášho života?
Cieľom a zmyslom života človeka je, aby dosiahol a rozpoznal vyššiu silu prírody, ktorá nás vytvorila. V praxi to znamená dosiahnuť harmonický stav a spolužitie s ostatnými ľuďmi a s prírodou samotnou. Vytvorením tejto harmónie medzi ľuďmi a prírodou rozkryjeme v našich vzťahoch vyššiu silu prírody, nazývanou tiež absolútna láska.

Pracovať pre dosiahnutie tohto cieľa, nie pre prácu

Človek musí samozrejme pracovať preto, aby si zaistil nevyhnutne potrebné prostriedky pre svoj plnohodnotný život a zabezpečil rodinu, ale zvyšok energie a úsilia je potrebné vynakladať na dosiahnutie cieľa a zmyslu života, nie pre „pracovanie a materializovanie nadbytočných potrieb“.

Doba zmeny a odhalenie cieľa a zmyslu života

V dnešnej dobe prechádzame vďaka koronavírusu obdobím zmien. Všetky nadbytočné Business, výroby a služby budú pod tlakom prírody uzavreté. Ruka v ruke s nastupujúcou automatizáciou a robotizáciou dôjde k masívnemu úbytku pracovných miest.

Netreba sa týchto zmien báť, ale pochopiť ich a pomocou vzdelávania rozvíjať spoločnosť tak, aby sa každý človek začal učiť o skutočnom cieli a zmysle života, prečo tu sme a kam kráčame. Pri tom bude stačiť pracovať pár hodín denne pre zabezpečenie plnohodnotných potrieb človeka.

Akokoľvek sa vám môže zdať tento článok kontroverzný a akokoľvek je náš súčasný spôsob života vzdialený tomu, čo nás čaká, skúste si položiť otázku a odpovedať do komentárov: „Čo je zmyslom vášho života, prečo ste tu?“

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.