Denník N

Malé cvičenie z epidemiológie

Stredo-školáci vôbec nemajú problém s riešením nasledovného matematického príkladu. Drvivá väčšina dospelých sa nevie dopracovať k výsledku, alebo riešenie úlohy vzdá.

Úvod

V populácií prebieha epidémia hypotetického vírusu X. Ochorenie na vírus X má veľmi širokú paletu klinických príznakov. Podľa svetových štúdií až 70% nakazených nemá žiadne klinické príznaky. Hovoríme, že takýto ľudia sú asymptomatickí. Naopak, zhruba 30% ľudí má rôzne klinické príznaky (bolesť hlavy, horúčka, kašeľ, etc.).

Príklad

Počas mesiacov január až august sme pomocou systému dôkladného testovania a dôsledného dohliadania blízkych kontatkov boli schopní zachytiť skoro 100% všetkých nakazených prípadov. K tomuto úsudku sme dospeli, lebo skoro každý týždeň tvoril pomer asymptomatikov ku symptomatikom v našom systéme 7:3. Súčasne platia nasledovné hypotézy:

1: Predpokladajme, že systém je schopný zachytiť všetkých pacientov s klinickými príznakmi.

2: K asymptomatickým osobám sa vieme dopátrať výlučne cez dohľadávanie blízkych kontaktov potvrdených prípadov.

3: Asymptomatický priebeh ochorenia je náhodne rozložený v populácií. Nezávisý od veku, pohlavia, ani iných znakov.

Zadanie

V mesiacoch september a október nám v dôsledku značného preťaženia našich kapacít výrazne klesla schopnosť dohliadať všetky blízke kontakty potvrdených prípadov. Tieto dva mesiace sa pomer asymptomatimkov ku symptomatikom v našom záchytnom systéme nachádzal v pomere 3:7.

Aké percento infekčnej populácie nám uniká zo systému?

Vaše odpovede napíšte ako komentár pod článok : )

Teraz najčítanejšie

Martin Pavelka

Postgrad študent na London School of Hygiene and Tropical Medicine, špecializujúci sa na epidemiologiu a verejné zdravotníctvo. Odborný záujem mám aj v medzinárodných vzťahoch (štúdium na University of St. Andrews) a východoeurópskych štúdiách (štúdium na University College London, School of Slavonic and East European Studies). Terénnu prax mám hlavne z Afrických krajín. Pôsobil som aj vo vojnových zónach (Afghanistan, Sýrska hranica)