Denník N

Ľudia po celom svete opúšťajú mestá. Čo nás ďalej čaká?

Pokračujúca druhá vlna koronavírusu prináša do našej spoločnosti veľkú transformáciu. Ďalším z prejavov zmien spoločnosti je, že ľudia po celom svete opúšťajú stredy veľkomiest a sťahujú sa na ich okraj alebo do vzdialenejšej periférie. Prázdne námestia a obchodné centrá pred pár mesiacmi boli obyčajnou predzvesťou.

Pokračujúci trend vyľudňovania

Najskôr sme boli prekvapení keď sme videli prázdne ulice, obchodné centrá, štadióny, kiná atď.. Nikto tomu nemohol uveriť, že to nastalo. Koronavírus urobil obrovskú transformáciu a naďalej v nej pokračuje. Nechal nás sedieť doma a odrezal od všetkého, čo nie je potrebné pre náš život.

Virtuálna práca naplno nastupuje

Transformácia spoločnosti naberá na obrátkach. Otáznik likvidácie nevisí len na nepotrebných obchodných centrách, ale aj nad kanceláriami pre pracovné pozície, ktoré už nie je nevyhnutne nutné fyzicky vykonávať. Tisíce kancelárskych budov začnú postupne zívať prázdnotou. Vďaka internetu je možné komunikovať cez videokonferencie a dokumenty posielať elektronicky. Úrady, kancelárie, to všetko sa prenesie do virtuálneho prostredia.

Čo nás ďalej čaká?

Všetky opatrenia ako sú rúška, obmedzenia stretávania sa, budúca vakcína na koronavírus, to všetko nie je riešením, iba zmierňuje alebo povedzme spomaľuje prebiehajúcu transformáciu celého ľudstva.

Prvý míľnik, ktorý nás teraz čaká je uvedomiť si túto zmenu a namiesto požadovanej likvidácie koronavírusu a návratu do pôvodného života sa spýtať sami seba: „Prečo sa toto všetko deje, čo od nás príroda chce?“

Vo chvíli keď sa takto spýtame, budeme schopní načúvať skutočnej príčine koronavírusu a všetkých prírodných korekcií, ktorými nás príroda núti k tomu, aby sme zmenili našu podstatu a naše egoistické správanie, na ktorom je celá spoločnosť postavená. Posolstvo prírody, ktorým je jeden prepojený celok je jasné.

Človek musí žiť v harmónii s ostatnými ľuďmi a samotnou prírodou a nie využívať druhých a prírodu vo svoj prospech.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bohm

Vladimír je študentom na medzinárodnej akadémii Bnei Baruch, ktorá sa zaoberá autentickou kabalou - vedou o spájaní sa ľudí medzi sebou, ktorá rozkrýva odpoveď na otázku "Čo je zmyslom života" a ako to dosiahnuť... Publikuje články a videá s interpretáciou aktuálnych udalostí vo svete prostredníctvom prírodných zákonov.